11.1.2024

Ecuador: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Guayas: Undvik icke nödvändiga resor
Esmeraldas: Undvik icke nödvändiga resor
Carchi: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

På grund av de politiska spänningarna är det nu vanligt med våldsamma demonstrationer.
Säkerhetsläget har hela tiden försämrats, var särskilt försikttig.
Undvik resor som inte är nödvändiga till provinserna vid gränsen mot Colombia och till Guayas, Carchi och Esmeraldas.

Aktuellt

Säkerhetsläget har försämrats kraftigt på den senaste tiden. Var försiktig även i de områden som tidigare varit trygga.
Väpnat våld har förekommit också på turistmål.
Det råder undantagstillstånd i hela landet.
Utegångsförbudet gäller i dagsläget kl. 23 - 05.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det förekommer mycket väpnade rån och stölder, särskilt under pågående undantagsförhållanden.

Det kan på kort varsel bryta ut våldsamma demonstrationer på grund av de politiska spänningarna. Våldsamma demonstrationer förekommer särskilt i Quito och stadens historiska centrum, men oroligheter har förekommit i hela landet. I kritiska situationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ också aktivt nyhetsrapporteringen i medierna. Undvik stora folkmassor och delta inte i demonstrationer.

På grund av de politiska oroligheterna kan det förekomma vägspärrar och det kan bli avbrott i förbindelserna mellan städerna. I närheten av vägspärrarna kan det uppstå våldsamheter. Kontrollera om det över huvud taget är möjligt att resa mellan städerna medan oroligheter pågår.

Kontrollera eventuella vägspärrar:
https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/(Länk till en annan webbplats.)

Strejker och vägspärrar kan också påverka flygtrafiken, och flyg kan ställas in. Det kan vara speciellt svårt att ta sig till Quitos internationella flygplats om det finns vägspärrar.

Om det pågår oroligheter, kontrollera om ditt flyg ställts in på webbplatsen för Quitos internationella flygplats:
https://www.aeropuertoquito.aero/es/vuelos-internacionales/salidas-internacionales.html(Länk till en annan webbplats.)

De ecuadorianska myndigheterna avråder från resor närmare än 20 km från Colombias gräns med undantag för de officiella gränsstationerna. När det pågår oroligheter i landet rekommenderar vi att du på förhand kontrollerar med de lokala myndigheterna vilka rutter och områden som är säkra.

Gängkriminellas våldsdåd har ökat under det senaste året och säkerhetsläget är dåligt också i många andra områden. Därför kan undantagsförhållandena och utegångsförbuden fortsätta att gälla (i synnerhet i provinserna Guayas, Esmeraldas och Santo Domingo de los Tsáchilas).

Brottsligheten

Fickstölder och rån är vanliga i de stora ecuadorianska städerna och på turistorterna, och tjuvarna är allt oftare beväpnade. På sistone har brottsligheten ökat speciellt i städerna Quito, Guayaquil och Manta. Dyrbara smycken, stora penningsummor och pass lönar det sig att förvara i hotellets kassaskåp. Ta en kopia av ditt pass och inresestämplarna och ha kopian med dig hela tiden. I trängseln i allmänna transportmedel och på restauranger är det bäst att hålla sin väska eller ryggsäck på framsidan av kroppen. Bagagestölder är vanliga speciellt på busstationer och flygplatser.

Undvik att resa sent på kvällen och natten eftersom i synnerhet långfärdsbussar har utsatts för flera väpnade attacker efter mörkrets inbrott på senare tid. När du sätter dig i en taxi ska du alltid kontrollera att det finns en registerdekal på bilens vindruta eller sidodörr där bilens nummer framgår. Under senare år har det flera gånger hänt att rånare i Ecuador har försökt droga sina offer. Ta därför aldrig emot mat, drycker eller cigaretter av okända, hur vänliga de än verkar. Undvik stora folkmassor och demonstrationer. På fotbollsmatcher kan det förekomma kravaller.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Ecuador är hetsig i jämförelse med den finländska och särskilt lokalbussarna kör väldigt fort. Vägarna är i relativt dåligt skick med undantag för huvudvägarna, och särskilt nattetid kan det vara farligt att resa.

Naturförhållanden

Ecuador ligger i en jordbävningszon och det kan förekomma kraftiga oförutsedda jordskalv. Därtill finns det cirka 40 vulkaner i landet. Flera av dem är aktiva och tre har nyligen haft utbrott. Bestig inte bergen Tungurahua eller Reventador eftersom där förekommer risk för utbrott.

Om det finns risk för eller inträffar en naturkatastrof, följ de lokala myndigheternas anvisningar samt meddelanden och instruktioner från Finlands ambassad i Lima.

Hälsoläget

I Ecuador förekommer kolera, denguefeber, difteri, hepatit A, malaria, tuberkulos, tyfus och gula febern. Var mycket noga med hygienen för att undvika luftvägsinfektioner.

Om du reser till landets huvudstad Quito, är det bra att tänka på att staden ligger högt upp, cirka 2 800 meter ovanför havsytan, vilket kan ge vissa människor symtom.

Läkarvården kan vara dyr och det finns nödvändigtvis inte någon hälsovård att tillgå utanför de stora städerna.

Det är dyrt och svårt att ordna hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring. Om du reser till Galápagosöarna ska du kontrollera att reseförsäkringen ersätter evakuering, eftersom sjukvården på öarna är mycket begränsad. Var beredd att först betala läkararvoden själv i Ecuador, eftersom de flesta läkare inte godkänner betalningsförbindelser av utländska försäkringsbolag. Därför är det bra om du har med dig ett internationellt kreditkort.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Straffen för brott är stränga, särskilt för narkotikabrott eller innehav av narkotika, och förhållandena i fängelserna är usla. Ecuadors lag kräver att turister bär legitimation på sig hela tiden. Medan det pågår politiska oroligheter kan det införas olika förbud, till exempel förbud att röra sig i närheten av statliga byggnader.

Inresebestämmelser

Läs de lokala myndigheternas information: https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/migracion/(Länk till en annan webbplats.)

Passet ska vara giltigt i minst sex månader efter ankomsten till Ecuador. Barn under 18 år som reser ensamma, utan den ena föräldern eller med en tredje part måste ha en kopia av sitt födelsebevis och ett skriftligt tillstånd där båda föräldrarna eller den ena frånvarande föräldern ger sitt barn tillstånd att resa ensamt. Det skriftliga tillståndet ska vara bestyrkt av en notarie och översatt till spanska.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument