15.10.2023

Algeriet: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var vaksam, undvik stora folksamlingar och att röra dig utomhus i mörkret. Följ med lokala nyheter.

Aktuellt

Inga restriktioner på grund av covid-19-pandemin gäller för närvarande i landet. Kontrollera ändå det aktuella läget med de algeriska myndigheterna innan du reser.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I Algeriet kan det periodvis förekomma politiska spänningar och oroligheter. Undvik att röra dig utomhus när eventuella demonstrationer pågår och följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Undvik onödiga resor till gräns- och bergstrakterna.

Myndigheterna har av säkerhetsskäl begränsat rätten att resa ensam i vissa områden. Polisens närvaro är synlig i hela landet och det fästs stor uppmärksamhet vid säkerheten, till exempel genom att fordon stoppas och kontrolleras. Polisen ber utlänningar som rör sig i landet att anmäla sig hos dem, särskilt om man tänker åka någon annanstans än till huvudstaden.

Finländare som tänker resa till Algeriet uppmanas att vara vaksamma och undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Det lönar sig att följa nyheterna och läsa även andra EU-länders reseinformation. Affärsresenärer i landet uppmanas följa sina lokala kontaktpersoners råd om säkerheten.

Brottsligheten

Egendomsbrott utgör en risk för utlänningar som reser i Algeriet. Rör dig inte ensam utomhus när det är mörkt. I stora städer bör du hålla dig till huvudgatorna tills du har fått en uppfattning om säkerhetsläget i de olika kvarteren. Håll värdeföremål och smycken utom synhåll, särskilt när du rör dig i de smala basargränderna (Kasbah i Alger).

Anmälan om brott görs till den lokala polisen. Be om ett intyg över anmälan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Algeriet skiljer sig mycket från den finländska. Trafikolyckor inträffar ofta. Vid längre resor inom landet är det tryggast att flyga.

Naturförhållanden

Algeriet ligger i ett seismiskt aktivt område där jordbävningar kan förekomma. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information om hur man ska agera vid jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Hälso- och sjukvårdstjänster som används av västerlänningar får du i Alger vid sjukhuset Hopital civil de Mustapha och vid privatkliniken Clinique Al Azhar. Det är ytterst viktigt att du har en giltig heltäckande reseförsäkring.

För att undvika magsjukdom är god hygien viktig till exempel i samband med måltider särskilt under sommaren. Det rekommenderas att du dricker vatten på flaska.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

För homosexuellt umgänge kan man i Algeriet dömas till fängelsestraff på 3–5 år.

Använd inte avslöjande kläder om du är kvinna.

Algeriet har en strikt narkotikalagstiftning. Redan innehav av en liten mängd narkotika kan leda till fängelsestraff. Det är inte acceptabelt att dricka alkohol utomhus.

Det är inte tillåtet att fotografera militära och andra förvaltningsbyggnader.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information.

Om du befinner dig i Algeriet och behöver förlänga ditt visum eller uppehållstillstånd, kontakta tillståndsmyndigheten på din bostads- eller vistelseort (Bureau de la Circulation des Ètrangers de la Wilaya).

Mer information får du av Algeriets ambassad i Helsingfors: http://www.algerianembassy.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Alger

10 Rue des Cèdres, El Mouradia
(Rue Abdelkader Azil)
16070 ALGER
ALGERIA
+213 23 527 580
Sanomat.ALG@gov.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument