22.5.2024

Dominikanska republiken: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till gränsområdet mot Haiti.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Dominikanska republiken är ett relativt tryggt resmål, men du ska ändå vara försiktig.
Det förekommer rån och stölder också i populära turistområden. Gränsområdet mot Haiti i västra delen av landet är riskfyllt, och vi avråder därför från att resa dit om det inte är nödvändigt.
Demonstrationer förekommer tidvis och de kan bli våldsamma.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomstående blickar. Ta med dig ditt kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.
Det allmänna nödnumret är 911 om du ringer från en lokal mobil eller fast anslutning. Nödnumret gäller i största delen av landet, men fungerar inte nödvändigvist i hela landet.

Resenärer ska i första hand kontakta Dominikanska republikens turistpolis (POLITUR) på det kostnadsfria servicenumret 1-809-200-3500 (eventuellt fungerar det endast från lokal anslutning). Ett annat nummer är 1-809-222-2026 ext 2123. E-postadressen är politurapp@politur.gob.do. Adress: Gustavo Mejía Ricart #121, Esq. Teodoro Chasseriau, Santo Domingo

Facebook: https://www.facebook.com/PoliciadeturismoRD(Länk till en annan webbplats.)
Instagram: https://www.instagram.com/politurrd/(Länk till en annan webbplats.)
X (före detta Twitter): https://twitter.com/PoliturRD(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Resenärer har råkat ur för stölder och rån i turistområdena och i större städer så det lönar sig att vara försiktig. Undvik att röra dig utanför hotellområdena och på öde stränder i mörker.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiksäkerheten är relativt dålig, särskilt på landsvägarna. Motorcyklister orsakar ofta trafikolyckor. Under regnperioden försämras vägarnas skick märkbart.

Undvik att köra bil under natten. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda medan du kör.

Officiella taxi är relativt trygga. Kollektivtrafiken rekommenderas i allmänhet inte men privata bussbolag som trafikerar mellan olika städer är vanligtvis pålitliga.

Dominikanska republikens trafikministerium Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: http://www.mopc.gob.do/(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Orkansäsongen räcker från juni till slutet av november. Orkanerna och störtregnen kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs med kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och följa deras anvisningar. Man kan följa hur orkaner utvecklas på webbplatsen för Förenta staternas National Hurricane Center: http://www.nhc.noaa.gov/(Länk till en annan webbplats.)

Det finns en risk för jordbävningar särskilt vid öns norra kust. Information om jordbävningar: http://www.servir.net.

Dominikanska republikens nödcentral Centro de Operaciones de Emergencias:
http://coe.gob.do/(Länk till en annan webbplats.)

Dominikanska republikens befolkningsskyddsmyndighet Defensa Civil Dominicana: http://www.defensacivil.gob.do/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektsmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är i allmänhet acceptabel, men i den offentliga sjukvården finns stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter är det ont om service.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Ytterligare information:
Dominikanska republikens social- och hälsovårdsministerium: https://www.msp.gob.do/web/(Länk till en annan webbplats.)

Pan American Health Organization: http://www.paho.org/(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott. är stränga. Här finns en länk till narkotikapolisens webbplats där du kan läsa mer om läkemedel: Direccion Nacional de Control de Drogas DNCD https://www.dncd.gob.do/(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Du måste fylla i en elektronisk inreseblankett både när du reser in till och ut ur landet: https://eticket.migracion.gob.do/.

Mer information finns också att få på webbplatsen UK Travel advisory: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice.

Om du reser till Dominikanska republiken sjövägen, ska du fylla i en inreseblankett på papper som du får till exempel av personalen på kryssningsfartyg.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.