12.6.2023

Dominikanska republiken: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till gränsområdet mot Haiti.

Aktuellt

Aktuell information om covid-19-läget får du genom att följa de lokala myndigheternas information: https://www.msp.gob.do/web/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Dominikanska republiken är ett relativt tryggt resmål, men man ska ändå vara försiktig. Det förekommer rån och stölder också i populära turistområden. Gränsområdet mot Haiti i västra delen av landet är riskfyllt, och vi avråder därför från att resa dit om det inte är nödvändigt.

Demonstrationer förekommer tidvis och de kan bli våldsamma.

Förvara ditt pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla bara valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomstående blickar. Ta bara med dig ditt kreditkort då du vet att du kommer att behöva det.

Det finns ingen centraliserad nödcentralstjänst utanför Santa Domingo. Det allmänna nödnumret i Santo Domingo är 911 om man ringer från en lokal mobil eller fast anslutning. Resenärer ska i första hand kontakta Dominikanska republikens turistpolis (CESTUR) på det kostnadsfria servicenumret 1-809-200-3500 (eventuellt fungerar det endast från lokal anslutning). Ett annat nummer är 1-809-222-2026 ext 2123. E-postadressen är cesturapp@cestur.gov.do. Adress: Avenida Gustavo Mejía Ricart 121, Santo Domingo.

https://www.facebook.com/Cestur-MIDE-642352072464128/info/(Länk till en annan webbplats.)

http://cestur.gob.do/2018/05/11/servicio-de-asistencia-y-proteccion-al-turista/(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Resenärer har råkat ur för stölder och rån i turistområdena och i större städer så det lönar sig att vara försiktig. Undvik att röra dig utanför hotellområdena och på öde stränder i mörker.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiksäkerheten är relativt dålig, särskilt på landsvägarna. Motorcyklister orsakar ofta trafikolyckor. Under regnperioden försämras vägarnas skick märkbart.

Undvik att köra bil under natten. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda medan du kör.

Officiella taxi är relativt trygga. Kollektivtrafiken rekommenderas i allmänhet inte men privata bussbolag som trafikerar mellan olika städer är vanligtvis pålitliga.

Dominikanska republikens trafikministerium Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: http://www.mopc.gob.do/(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Orkansäsongen räcker från juni till slutet av november. Orkanerna och störtregnen kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs med kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och följa deras anvisningar. Man kan följa hur orkaner utvecklas på webbplatsen för Förenta staternas National Hurricane Center: http://www.nhc.noaa.gov/(Länk till en annan webbplats.)

Det finns en risk för jordbävningar särskilt vid öns norra kust. Information om jordbävningar: http://www.servir.net(Länk till en annan webbplats.).

Dominikanska republikens nödcentral Centro de Operaciones de Emergencias:
http://coe.gob.do/(Länk till en annan webbplats.)

Dominikanska republikens befolkningsskyddsmyndighet Defensa Civil Dominicana: http://www.defensacivil.gob.do/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektsmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är i allmänhet acceptabel, men i den offentliga sjukvården finns stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter är det ont om service.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Ytterligare information:
Dominikanska republikens social- och hälsovårdsministerium: https://www.msp.gob.do/web/(Länk till en annan webbplats.)

Pan American Health Organization: http://www.paho.org/(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott. är stränga. Här finns en länk till narkotikapolisens webbplats där du kan läsa mer om läkemedel: Direccion Nacional de Control de Drogas DNCD https://www.dncd.gob.do/(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaepidemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information och i sociala medier. Du måste fylla i en elektronisk inreseblankett både när du reser in till och ut ur landet: https://eticket.migracion.gob.do/(Länk till en annan webbplats.). Läs mer på UK Travel Advisory: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

ASA-34@gov.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument