Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
11.3.2020

Tjeckien (Tjeckiska republiken): resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Täckande reseförsäkring behövs. Se upp för ficktjuvar och väskryckare, särskilt på vissa spårvägslinjer.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Tjeckiens hälsoministerium, information på engelska
http://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/coronavirus_2649_23.html

Tjeckiens hälsoministerium, information på tjeckiska
http://www.mzcr.cz/Cizinci/

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

The National Institute of Public Health (NIPH) – på tjeckiska:
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan?lang=1
https://www.mvcr.cz/mvcren/

Tjeckiska radions webbplats på engelska:
https://www.radio.cz/en

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Tjeckien är ett relativt tryggt resmål.

Brottsligheten

Prag lider av samma säkerhetsproblem som storstäder i allmänhet. Berusade turister är ett lätt mål för tjuvar. Det finns ficktjuvar och väskryckare på turisttäta platser och på flygplatsen, huvudjärnvägsstationen, restauranger och i kollektivtrafiken. Lämna inte din jacka eller väska utan uppsikt i garderoben eller på stolryggen på restauranger om du har pass, plånbok eller något annat värdefullt i dem.

Säkerhetsrekommendationer från det tjeckiska inrikesministeriet till utländska besökare:

Parkera bilen enbart på bevakade parkeringsplatser.
Lämna aldrig värdeföremål eller pengar i bilen.
Bär så lite kontanter som möjligt på dig då du rör dig ute på stan. Håll pengarna och kreditkorten på skilda ställen för att minimera eventuell skada.

Lämna aldrig er väska utom synhåll.
Växla inte pengar på andra ställen än i banker och officiella växelkontor.
Se upp för svindlare som uppträder som poliser. Polisen har inte rätt att inspektera någons pengar på gatan.

Var försiktig beträffande nya bekantskaper. Lämna aldrig era drycker obevakade om ni rör er i nattlivet, knock out-droppar har förekommit.
Enligt tjeckisk lag måste en utlänning kunna styrka sin identitet och nationalitet på begäran. För det krävs ett pass eller giltigt identitetskort som har utfärdats av polisen och som berättigar till resa in i och ut ur landet.

Lämna inte pass, plånbok och andra värdefulla ägodelar på hotellrummet om det inte finns ett förvaringsfack som går att låsa.
Det är bra att ha kopior av de viktigaste dokumenten, t.ex. pass, kreditkort och flygbiljetter, som man förvarar åtskilda från originalen. Det är också praktiskt att skanna dem så att du har tillgång till dem elektroniskt.

Om polisen bötfäller resenärer i oklara situationer, och bötessumman är tillräckligt stor, lönar det sig att betala böterna på polisstationen. Bötesbeloppet är detsamma oberoende av om det betalas direkt på gatan eller på polisstationen. Se också till att få ett kvitto på betalningen. Biljettkontrollanter accepterar sällan bristande språkkunskaper som förklaring till varför man saknar biljett eller stämpling.

Vid Vaclav-platsen finns Centrum Police Station som har öppet dygnet runt och där det talas engelska och tyska. Adressen är Jungmannovo namesti 9, Praha 1 (metro: Mustek).

Viktiga telefonnummer:
Polis tfn 158
Brandkår tfn 150
Ambulans tfn 155
Allmänt nödnummer 112
Hittegods, Karoliny Svetle 5, Praha 1, tfn 22423 5085
Yellow Angels; vägtjänst dygnet runt, tfn 1230

Finländare som besöker eller vistas i landet under en längre period, ska helst göra en reseanmälan på webbplatsen http://reseanmalan.fi
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.
Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

På Tjeckiens landsvägar finns det skäl att vara vaksam. Överhastighet är vanligt och allvarliga trafikolyckor sker ofta, enligt europeisk måttstock. Huvudvägarna är oftast i gott skick.

Den tjeckiska trafiklagen tillåter inte att man kör påverkad av alkohol, promillegränsen är noll. I Prag är gatorna huvudsakligen i gott skick men i den gamla delen är de belagda med kullersten.

Naturförhållanden

Det kan förekomma översvämningar, i synnerhet på sommaren. Aktuell information om översvämningsläget finns på adressen http://www.voda.gov.cz/portal/en/

Det finns risk för snöskred i bergstrakterna på vintern.

Hälsoläget

En täckande resenärsförsäkring är nödvändig. Kontrollera vad din reseförsäkring täcker innan du reser. Det är dyrt och svårt att arrangera transport hem vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring.

Då marken inte är frusen finns det rikligt med fästingar i Tjeckien, framför allt i Prag. Se upp för dem i naturen och parkerna.

Resenärer i EU- och EES-området är berättigade till sjukvård i akuta fall med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card) som beviljas av FPA: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet
Det är bra att ta med sig kontanter om man ska till en läkarmottagning.

I Prag finns några sjukhus och en del små privata kliniker där man klarar sig på engelska eller tyska.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Rörelsehindrade beaktas inte i lika hög grad i Tjeckien som till exempel i Finland. En del av de allmänna kommunikationsmedlen är av låggolvsmodell.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Prag

Hellichova 1
11800 PRAGUE 1
CZECH REPUBLIC
+420 251 177 251
sanomat.PRA@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument