Undvik resor som inte är nödvändiga.

På grund av coronaviruspandemin är den allmänna rekommendationen, som gäller alla länder, att undvika resor som inte är nödvändiga. Ett undantag är Brasilien, Sydafrika och Indien, för vilka rekommendationen är att du ska undvika alla resor till länderna, i enlighet med rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd.

På grund av den allmänna säkerhetssituationen i vissa länder avråder vi också från alla resor eller att du omedelbart avlägsnar dig ur landet. Om du trots allt beslutar dig för att resa, kontrollera de aktuella inreserestriktionerna och andra bestämmelser med landets myndigheter innan du reser. När du återvänder till Finland från utlandet ska du beakta anvisningarna om karantän av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera
20.5.2021

Tjeckien (Tjeckiska republiken): resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Tjeckien finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/cze/etusivuLänk till en annan webbplats.. Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.
https://finlandabroad.fi/web/cze/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-tshekiss-c3-a4/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=22829227Länk till en annan webbplats. (Aktuellt om coronaläget på ambassadens webbplats)

Tjeckiska inrikesministeriets coronainformation (på engelska):
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspxLänk till en annan webbplats.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498Länk till en annan webbplats.
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637Länk till en annan webbplats.
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fiLänk till en annan webbplats.

Allmänna säkerhetsläget

Tjeckien är ett relativt tryggt resmål.

Brottsligheten

Prag har samma säkerhetsproblem som andra storstäder. Berusade turister är ett lätt mål för tjuvar. Det finns ficktjuvar och väskryckare på turisttäta platser och på flygplatsen, huvudjärnvägsstationen, restauranger och i kollektivtrafiken, särskilt på vissa spårvagnslinjer (22). Lämna inte din jacka eller väska utan uppsikt i garderoben eller på stolryggen på restauranger om du har pass, plånbok eller något annat värdefullt i fickorna.

Växla bara pengar på officiella växelkontor. Det går att betala så gott som överallt med finska bank- och kreditkort. Det går bra att lyfta kontanter i bankautomater, som finns i städernas centrum, i Prag i varje kvarter.

Säkerhetsrekommendationer från det tjeckiska inrikesministeriet till utländska besökare:

Parkera bilen på en bevakad parkeringsplats om du lämnar den en längre tid.
Lämna aldrig värdeföremål eller pengar i bilen.
Bär så lite kontanter som möjligt på dig då du rör dig ute på stan. Håll pengarna och kreditkorten på skilda ställen för att minimera eventuell skada.

Lämna aldrig er väska utom synhåll.
Växla inte pengar på andra ställen än i banker och officiella växelkontor.
Se upp för svindlare som uppträder som poliser. Polisen har inte rätt att inspektera någons pengar på gatan.

Var försiktig beträffande nya bekantskaper. Lämna aldrig era drycker obevakade om ni rör er i nattlivet, knock out-droppar har förekommit.
Enligt tjeckisk lag måste en utlänning kunna styrka sin identitet och nationalitet på begäran. För det krävs ett pass eller giltigt identitetskort som har utfärdats av polisen och som berättigar till resa in i och ut ur landet.

Lämna inte pass, plånbok och andra värdefulla ägodelar på hotellrummet om det inte finns ett förvaringsfack som går att låsa.
Det är bra att ha kopior av de viktigaste dokumenten, t.ex. pass, kreditkort och flygbiljetter, som man förvarar åtskilda från originalen. Det är också praktiskt att skanna dem så att du har tillgång till dem elektroniskt.

Om polisen ger dig böter i en oklar situation och bötessumman är överraskande stor kan du gå till en polisstation för att betala den. Bötessumman är lika hög oberoende om du betalar den genast eller på en polisstation. Du ska alltid få ett kvitto för betalda böter. Biljettkontrollanterna i kollektivtrafiken är strikta. De godtar inte förklaringar av utlänningar som inte kan språket om man saknar biljett eller stämpel. Kontrollavgiften (ca 850 CZK) kan betalas direkt åt kontrollanten i kontanter. Om du betalar den i efterhand är den dubbelt högre. Du ska få ett kvitto. Kontrollanterna ska ha ett ID-kort med foto.

Vid Vaclav-platsen finns Centrum Police Station som har öppet dygnet runt och där det talas engelska och tyska. Adressen är Jungmannovo namesti 9, Praha 1 (metro: Mustek).

Viktiga telefonnummer:
Polis tfn 158
Brandkår tfn 150
Ambulans tfn 155
Allmänt nödnummer 112
Hittegods, Karoliny Svetle 5, Praha 1, tfn 22423 5085
Yellow Angels; vägtjänst dygnet runt, tfn 1230

Finländare som besöker eller vistas i landet under en längre period, ska helst göra en reseanmälan på webbplatsen http://reseanmalan.fiLänk till en annan webbplats.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen.

Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

På landsvägarna ska man vara uppmärksam. Fortkörning är vanligt och det sker mycket trafikolyckor ur europeiskt perspektiv. Huvudvägarna är i allmänhet i gott skick.

Promillegränsen för rattfylleri är noll enligt tjeckisk lag.

I Prag är gatorna huvudsakligen i gott skick, men till exempel i gamla stan är gatorna kullerstensgator. Man är ofta tvungen att köra omvägar på grund av vägarbeten. Det finns praktiskt taget inga gratis parkeringsplatser längs med gatorna. Man får höga böter för att parkera på platser för rörelsehindrade.

Naturförhållanden

Det kan förekomma översvämningar, i synnerhet på sommaren. Aktuell information om översvämningsläget finns på adressen http://www.voda.gov.cz/portal/en/Länk till en annan webbplats.

Det finns risk för snöskred i bergstrakterna på vintern.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera före resan vad din försäkring täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring.

Då marken inte är frusen finns det rikligt med fästingar i Tjeckien, framför allt i Prag. Se upp för dem i naturen och parkerna.

Resenärer i EU- och EES-området är berättigade till sjukvård i akuta fall med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card) som beviljas av FPA: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortetLänk till en annan webbplats.

Det är bra att ta med sig kontanter om man ska till en läkarmottagning.

I Prag finns några sjukhus och en del små privata kliniker där man klarar sig på engelska eller tyska.

Motol Hospital (V Úvalu 84, Prague 5 – Motol, +420 223 438 590, +420 224 431 111, första hjälpen +420 221 860 606) är ett stort sjukhus med vana att bemöta utlänningar och en särskild avdelning för utlänningar:
https://www.fnmotol.cz/en/samoplatci/health-care-services-for-foreigners/Länk till en annan webbplats.

Akuta fall i Prag:
Poliklinika Spálená, Spálená 12, Prague 1 +420222924295
Hospital Na Bulovce, Budínova 2, Prague 8 adults +420266 083 301, kids +420266084220

Övriga sjukhus:
Military Hospital, Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Prague 6 – Střešovice +420973203571
Pod Petřínem Hospital, Vlašská 36, Prague 1 - Malá Strana +42025719731
Na Františku Hospital, Na Františku 8/847, Prague 1 +420222801307
Hospital Na Bulovce, Budínova 2, Prague 8 +4202660812111
Hospital Vinohradská, Šrobárova 50, Praha 10 +420267161111

Privat sjukhus:
https://www.canadian.cz/en/Länk till en annan webbplats.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLänk till en annan webbplats.
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/Länk till en annan webbplats.
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.euLänk till en annan webbplats.

Lokala lagar och seder

Rörelsehindrade beaktas inte i lika hög grad i Tjeckien som till exempel i Finland. En del av de allmänna kommunikationsmedlen är av låggolvsmodell.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Prag

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument