1.12.2023

Kap Verde: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget är gott och Kap Verde är ett tryggt resmål. Fickstölder och rån är vanliga. Undvik att röra dig ensam när det är mörkt.

Aktuellt

Aktuell information om situationen i Kap Verde finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/prt/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.) . Följ också de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Kap Verde är politiskt stabilt och det allmänna säkerhetsläget är gott. Det är ett relativt tryggt resmål även om brottsligheten har ökat. Iaktta normal försiktighet om du reser till Kap Verde.

Följande nödnummer gäller i Kap Verde:

132 polis
131 brandkår
130 brådskande läkarhjälp

I nödfall kan finländare som reser i Kap Verde kontakta också andra EU-länders ambassader i landet, som i vissa fall kan bidra med konsulär hjälp:

Spanien:
Embajada de España
Rua de Espanha, 1
Praia
tfn (+238) 260 1800-1803
e-post: emb.praia@maec.es

Portugal:
Embaixada de Portugal
Avenida OUA, CP 160
Achada de Santo António
Praia
tfn (+238) 262 6097, (+238) 262 3925
e-post: sconsular@praia.dgaccp.pt

Frankrike:
Ambassade de France
Quartier Prainha da Praia, CP 192
Praia
tfn (+238) 261 5591, 238 261 2069
E-post: chancellerie.praia-fslt@diplomatie.gouv.fr

Luxemburg:
Ambassade de Luxembourg
Quebra Canela, B.P. 163
Praia
tfn (+238) 261 9562
e-post: secretariat.praia@mae.etat.lu

Brottsligheten

Fickstölder och väskryckare är mycket vanliga i Kap Verde, särskilt i de största städerna (Praia, Mandelo) och på öar som turister frekventerar (Boa Vista, Sal). Se upp för tjuvar speciellt i stora folksamlingar, som på marknader, festivaler och andra festligheter. Ofta är det gatubarn och ungdomsgäng som utför stölder. Den våldsamma brottsligheten, som har starka band till droger, har ökat på senare tid. Var försiktig om du rör dig då det är mörkt och undvik att röra dig ensam. Turister blir tidvis rånade också på stränderna.

Lämna passet i hotellets förvar och ha bara med dig kopior av dina resedokument för att kunna styrka din identitet. Stora summor pengar, smycken och andra värdeföremål lönar det sig inte att ha med sig i onödan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägnätet i Kap Verde är ställvis outvecklat och på de små öarna är vägarna ofta obelagda. Huvudvägarna är asfalterade. Vägbelysningen är svag så man måste vara extra försiktig om man kör bil i mörkret. Den lokala trafikkulturen är odisciplinerad från en finsk synvinkel och hastigheterna kan vara höga. Situationshastigheterna kan vara höga. Rattfylleri förekommer. Busstrafiken fungerar bra.

Naturförhållanden

Kap Verde-öarna är vulkaniska. Vulkanutbrott är sällsynta, men möjliga.

Hälsoläget

Mer information: https://finlandabroad.fi/web/cpv/aktuellt(Länk till en annan webbplats.)

Hälsovårdstjänsterna i Kap Verde är bristfälliga.
Var noga med handhygienen för att undvika diarrésjukdomar. Drick bara vatten på flaska, utan isbitar, och undvik mat som inte är genomstekt.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Straffen för innehav av, bruk av eller handel med narkotika i Kap Verde är stränga.

Vägtrafikbrott som beror på att man kört bil under påverkan av alkohol eller droger leder också till stränga straff.

Inresebestämmelser

Du kan följa de lokala myndigheternas information på webbplatsen för Kap Verdes migrationsverk (på portugisiska) https://portalconsular.mnec.gov.cv/en/home(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument