13.11.2023

Costa Rica: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget i Costa Rica är stabilt och säkerhetsläget är rimligt. Var försiktig särskilt på platser som är omtyckta bland turister.

Förvara pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack. Växla valuta i sådana växelkontor där man är skyddad från utomståendes blickar, och helst små summor åt gången. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Nödnumret i Costa Rica är 911.

Brottsligheten

Fickstölder och rån förekommer särskilt i folksamlingar, på busstationer, i allmänna fordon och på platser där turister rör sig. Väpnade rån har inträffat även dagtid på livliga gator.

Säkerhetsmyndighet i Costa Rica är Ministerio de Seguridad Pública: https://www.seguridadpublica.go.cr/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiksäkerheten är rätt dålig, i synnerhet på landsvägarna. Vägarna är i relativt dåligt skick bortsett från vissa huvudvägar. Under regnperioden försämras vägarna avsevärt.

Håll alltid bilfönstren stängda och dörrarna låsta i trafiken, särskilt vid trafikljus.

Lokala bilister ignorerar ofta trafikreglerna, och de flesta trafikolyckorna beror på fortkörning eller vårdslösa omkörningar.

Naturförhållanden

Costa Rica ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. I Costa Rica finns också aktiva vulkaner.
Information om detta finns på webbplatsen för Costa Ricas nationella seismologiska nätverk: https://rsn.ucr.ac.cr/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På webbplatsen för Finlands seismologiska institut finns anvisningar för resenärer i händelse av en jordbävning: https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/perustietoa-maanjaristyksista/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns inte alltid skyltar som varnar för kraftiga havsströmmar och det finns sällan livräddare på stränderna. På webbplatsen för Costa Ricas universitet finns information om kustområdenas vind- och vågförhållanden, https://rsn.ucr.ac.cr/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Orkaner och störtregn kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Håll dig uppdaterad om orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: https://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Befolkningsskyddsmyndigheten i Costa Rica (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias): https://www.cne.go.cr/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Hälsoläget

I Costa Rica förekommer myggburna virussjukdomar. Det är klokt att använda täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät för att skydda dig mot myggbett. Antalet denguesmittade har ökat under de senaste åren. Det finns också en risk för zikavirusinfektioner.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. På landsbygden och i avlägsna trakter kan det vara ont om hälsovårdstjänster.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Ytterligare information:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Straffen för sexuellt umgänge med minderårig, samt innehav, användande eller försäljning av droger ät stränga.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument