1.7.2024

Costa Rica: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget i Costa Rica är stabilt och säkerhetsläget är rimligt. Var försiktig särskilt på platser som är omtyckta bland turister.

Förvara pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack. Växla valuta i sådana växelkontor där man är skyddad från utomståendes blickar, och helst små summor åt gången. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Nödnumret i Costa Rica är 911.

Brottsligheten

Fickstölder och rån är vanliga särskilt i folksamlingar, på busstationer, i kollektivtrafik och populära turistområden, såsom nationalparker. Under de senaste åren har morden och uppgörelserna mellan kriminella grupper ökat och därmed också antalet utomstående offer. Lämna inte värdesaker utan uppsyn på stranden, i fordonet eller i ett olåst rum. Det är möjligt att även låsta bilar som står i ett övervakat parkeringsområde blir utsatta för inbrott.
Undvik att gå i isolerade områden särskilt efter mörkrets inbrott. Följ lägesinformationen och håll värdesakerna utom synhåll. Förvara pass och värdesaker i ett förvaringsfack. Växla valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomstående blickar. Ta med dig ditt kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.
Säkerhetsmyndigheten i Costa Rica, Ministerio de Seguridad Pública: https://www.seguridadpublica.go.cr/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiksäkerheten är rätt dålig, i synnerhet på landsvägarna. Vägarna är i relativt dåligt skick bortsett från vissa huvudvägar. Under regnperioden försämras vägarna avsevärt.

Håll alltid bilfönstren stängda och dörrarna låsta i trafiken, särskilt vid trafikljus.

Lokala bilister ignorerar ofta trafikreglerna, och de flesta trafikolyckorna beror på fortkörning eller vårdslösa omkörningar.

Naturförhållanden

Costa Rica ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. I Costa Rica finns också aktiva vulkaner.
Information om detta finns på webbplatsen för Costa Ricas nationella seismologiska nätverk: https://rsn.ucr.ac.cr/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På webbplatsen för Finlands seismologiska institut finns anvisningar för resenärer i händelse av en jordbävning: https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/perustietoa-maanjaristyksista/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns inte alltid skyltar som varnar för kraftiga havsströmmar och det finns sällan livräddare på stränderna. På webbplatsen för Costa Ricas universitet finns information om kustområdenas vind- och vågförhållanden, https://rsn.ucr.ac.cr/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Orkaner och störtregn kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Håll dig uppdaterad om orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: https://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Befolkningsskyddsmyndigheten i Costa Rica (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias): https://www.cne.go.cr/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Hälsoläget

I Costa Rica förekommer myggburna virussjukdomar. Det är klokt att använda täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät för att skydda dig mot myggbett. Antalet denguesmittade har ökat under de senaste åren. Det finns också en risk för zikavirusinfektioner.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. På landsbygden och i avlägsna trakter kan det vara ont om hälsovårdstjänster.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Ytterligare information:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Straffen för sexuellt umgänge med minderårig, samt innehav, användande eller försäljning av droger ät stränga.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.