10.5.2024

Colombia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik att resa till de flesta områdena på landsbygden och till gränstrakterna. Laktta särskild försiktighet i de större städerna. I många områden i de största städerna är rån och våld vardag. Översvämningar och jordskred förekommer under regnperioden.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Den väpnade konflikt som pågått i 50 år i Colombia upphörde officiellt 2016 genom fredsprocessen och det allmänna säkerhetsläget i landet har förbättrats. Det finns emellertid fortfarande områden i landet som behärskas av gerillagrupper trots regeringens ansträngningar. En av de största utmaningarna för den colombianska regeringen är fortfarande att få slut på odlingen av och handeln med droger.

På grund av risken för väpnade sammandrabbningar, risken för kidnappningar och den allmänna osäkerheten avråder vi från resor till landsbygden och till gränstrakterna mot Ecuador, Venezuela och Panama. Undvik att röra dig längs vägarna i gränstrakterna. Landminor utgör också en säkerhetsrisk på landsbygden. Det regionala säkerhetsläget kan variera och vi uppmanar resenärer att följa med nyheterna och läsa lokala anvisningar före resan. Undvik resor till de tidigare konfliktområdena, och följ lokala varningar.

Säkerhetsläget i huvudstaden Bogotá och de andra stora städerna har blivit bättre under de senaste åren. Det förekommer vanlig gatubrottslighet, så turister ska vara på sin vakt.. I städerna finns både trygga och farliga kvarter och det är bäst att på plats reda ut var man kan röra sig.

Undvik stora folksamlingar. Demonstrationerna kan eskalera till våldsamheter i synnerhet på centrala öppna platser och vägar.

Staden Cartagena och ön San Andrés som är populära bland turister anses vara relativt trygga. Säkerhetsläget kan plötsligt förändras, kontrollera läget både innan du reser och när du har anlänt till landet. Meddela anhöriga eller vänner vilka kontaktuppgifter du har under resan och vilken rutt du har. Det är viktigt att du har en heltäckande reseförsäkring.

Regnperioden infaller i huvudsak från april-maj till oktober-november, men det kan variera lokalt. Regnen orsakar ofta översvämningar och jordskred.

Läs också om krisberedskap utomlands: https://finlandabroad.fi/web/per/i-en-krissituation(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Brottsligheten är fortfarande allmänt förekommande. Turister råkar då och då ut för fickstölder och väpnade rån. Om du blir utsatt för ett rån ska du inte göra motstånd eller bli aggressiv.

Var särskilt försiktig då du tar ut pengar vid bankomater. Turister har blivit rånade när de tagit ut pengar. Bär inte stora summor pengar på dig. Det är säkrast att använda till exempel bankomater i köpcentrum på dagtid.

Vid rån kan det användas en drog som kallas Burundanga innehållande skopolamin som kan blandas i mat, dryck eller spridas ut på en bit papper eller en näsduk. Den verkar fort och leder ofta till medvetslöshet. Ta inte emot mat, dryck eller papperslappar av okända personer. Lämna inte din dryck obevakad. Brottslingarna arbetar i allmänhet i grupper och använder till exempel dejtingappar för att hitta ensamresande turister. Man kan bli drogad till exempel i nattklubbar, på barer och restauranger och i kollektivtrafiken, även i taxibilar som tar kunder direkt på gatan. Det är säkrast att du rör dig i grupp och håller noggrann uppsikt över dina värdeföremål.

Undvik att röra dig ensam till fots när det är mörkt
Det finns skäl att undvika att använda telefon på offentliga platser, särskilt på gatan.

Det förekommer ofta förfalskade sedlar. Var uppmärksam när du tar emot sedlar, till exempel växelpengar när du köper någonting, eller när du växlar valuta.

Gör en anmälan till den lokala polisen om du har utsatts för ett eventuellt brott.

Ta kopior av passet och biljetterna och förvara kopiorna separat från originalen. Bär alltid med dig en kopia av ditt pass. Skriv också upp kreditkortsuppgifterna. De här åtgärderna är till stor nytta när man utreder eventuella stölder eller försvinnanden.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarnas skick varierar både i och utanför städerna. Trafikstockningar är vanliga och du bör reservera tillräckligt med tid även för kortare resor. Trafikmärken och vägskyltar är ofta bristfälliga. Det sker ofta trafikolyckor.

Taxi och transmilenio-bussarna i Bogotá fungerar relativt bra, men det är säkrast för utlänningar att använda taxiapplikationer. (Till exempel Easy taxi, Beat och Didi). Var mycket uppmärksam och försiktig när du åker kollektivt. Det förekommer rån (även väpnade rån) på transmilenio-bussar.

Vi avråder från resor i kollektivtrafiken på kvällstid och nattetid. Det finns alltid en säkerhetsrisk när man tar en taxi direkt på gatan. Det är tryggare att anlita hotellens, köpcentrumens eller restaurangernas taxitjänster. Var försiktig på flygfältet El Dorado, använd en taxi som du beställt på förhand.

Resorna mellan städerna är långa och tidskrävande. Vi rekommenderar att du flyger när du reser mellan städer.

Naturförhållanden

I Bogota (beläget 2600 meter över havet) blir det kyligt om natten. Det kan ta några dagar att vänja sig vid höjden.

Regnperioden pågår huvudsakligen från april-maj till oktober-november, men det kan variera lokalt. Regnen orsakar ofta översvämningar och jordskred. Vi uppmanar resenärer att följa med lokala nyheter och lokala myndigheternas instruktioner. Det är viktigt att kontrollera vägarnas skick och beakta eventuella reserestriktioner innan man ger sig av på resa. I

Colombia ligger i ett jordbävningsområde. Om en naturkatastrof hotar eller inträffar ska du följa myndigheternas anvisningar.

Det finns flera aktiva vulkaner i Colombia. Både vulkanen Nevado del Huila i södra Colombia och vulkanen Galeras i staden Pasto i provinsen Nariño har haft utbrott under de senaste åren, och enligt det colombianska seismologiska institutet är nya utbrott att vänta inom kort. Vi uppmanar alla som reser till regionen att följa myndigheternas information om vulkanernas aktivitet. Eftersom vulkanutbrott orsakar risksituationer avråder vi från resor till regionen under eller strax före ett vulkanutbrott.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är i allmänhet god, men de är dyra. I den offentliga sjukvården finns stora brister. På landsbygden finns det inte alltid tillgång till bra hälsovårdstjänster.

Var beredd att betala läkararvoden själv först, eftersom de flesta läkare inte godkänner utländska försäkringsbolags betalningsförbindelser. Därför är det bra att ha med sig ett internationellt kreditkort.

Colombianska hälsoministeriets webbplats: https://www.minsalud.gov.co/.

I norra Colombia och vid gränsen mot Venezuela förekommer gula febern. På landsbygden och i regnskogsområdena på under 800 meters höjd förekommer malaria året om. I Colombias tropiska och subtropiska regioner förekommer också allt mera denguefeber, som sprids av myggor, samt zikavirus. Det finns också en risk för att smittas av Hepatit A och B och tyfus.

Kontaktuppgifter till sjukhus i Colombia:

Clinica del Country:
Carrera 16 No. 82-57, Bogota
Tfn: (57 1) 5300470 - 5301270
Webbplats: http://www.clinicadelcountry.com/(Länk till en annan webbplats.)

Fundación Santa Fé de Bogotá:
Calle 119 No. 9 - 33, Bogota, 220246
Tfn: (57 1) 603 03 03
Fax: (57 1) 619 63 17
Webbsida: http://www.fsfb.org.co/(Länk till en annan webbplats.)

Fundación Valle del Lili:
Carrera 98 No. 18 - 49, Cali
Tel: (57 2) 3319090
Webbplats: http://www.valledellili.org/(Länk till en annan webbplats.)

Var noggrann med hygienen för att undvika infektioner i andningsvägarna.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Colombia är en av världens största kokainproducenter och narkotikarelaterad brottslighet är vanlig. Narkotikalagarna är stränga och narkotikabrott leder till långa fängelsestraff. Förhållandena i fängelserna är mycket dåliga.

Det är förbjudet att fotografera militära och andra administrativa mål.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Om du kommer till Colombia landvägen ska du se till att du får en inresestämpel i passet vid gränsen. Utan en inresestämpel i passet kan det bli problem vid utresan.

Passet ska vara i kraft 6 månader efter ankomsten till landet. Det är tillåtet att vistas max 3 månader i Colombia utan visum. Det är möjligt att ansöka om förlängning.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument: https://um.fi/pass/

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.