13.1.2023

Brasilien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras snabbt och utan förvarning. Aktuell information om situationen i Brasilien finns på beskickningens webbplats https://finlandabroad.fi/web/bra/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.) Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Nödnummer:
190 – Polisen / Polícia Militar
192 – Ambulans / SAMU – Ambulância
193 – Brandkåren / Bombeiros

Brasilien är under normala förhållanden ett utmärkt resmål om man vill uppleva en färggrann och omväxlande kultur. Man måste emellertid beakta skillnaderna vad gäller säkerhetsläge, brottslighet och hälsotillstånd i de olika regionerna och städerna. Landet är nästan lika stort som hela Europa och resenärer ska vara på sin vakt hela tiden.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Samhällsläget är i huvudsak stabilt. Landets ledning, alla huvudpartier och institutioner står bakom det demokratiska systemet. Politiska demonstrationer kan förekomma på olika håll i landet. Demonstrationer förekommer tidvis särskilt i städerna São Paulo, Rio de Janeiro och Brasília, men de kan också förekomma i de andra delstaternas (27) huvudstäder. Turister ska gärna undvika demonstrationer eftersom det kan finnas en risk för brott i folkmängden (till exempel fickstölder). Brasilien har just valt en ny president och det kan vara bra att följa nyheterna om eventuella demonstrationer som kan orsaka tillfälliga störningar eller fördröjningar under resan.

Brottsligheten

Den största säkerhetsrisken i Brasilien är brottsligheten. I de största städerna är fickstölder och mobiltelefonstölder vanliga och kan vara förenade med våld.

I storstäderna förekommer tidvis väpnade sammandrabbningar mellan kriminella förbund eller mellan dem och polisen, vilket kan medföra fara även för utomstående, särskilt i närheten av bostadsområden för dem som har det sämst ställt (på portugisiska comunidades fd. favela).

Det sker mycket bedrägerier per telefon som kan involvera olika sorts hot. För att undvika att dina uppgifter missbrukas ska du vara mycket försiktig med att ge uppgifter om dig själv, din familj eller andra omständigheter om du inte är säker vem som frågar och varför.

Man kan betala med kreditkort på de flesta ställen, men det händer att kort kopieras. Var på din vakt när du betalar med kort, släpp inte kortet utom synhåll medan du betalar och ge det inte till någon annan. Var särskilt försiktig när du tar ut pengar i en bankautomat.

Håll pass och värdeföremål i ett förvaringsfack på hotellet. Ta ingenting värdefullt med dig till stranden eller ut på stan. Var ytterst försiktig i nattlivet. Spara kopior på dina viktigaste resedokument i e-posten eller på telefonen.

Du kan ansöka om ett nytt pass vid Finlands konsulat i São Paulo eller vid ambassaden i Brasilia. Ett så kallat nödpass för hemresan kan du också få vid det honorära generalkonsulatet i Rio de Janeiro. I Rio finns det turistpolis som talar engelska, som du också kan vända dig till, till exempel om ditt pass blir stulet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Brasilien har ett omfattande och välfungerande flygtrafiknätverk och fjärrlinjetrafik mellan delstaterna.

I storstadsområden är vägnätet i allmänhet i gott skick, men det finns också stora områden i landet där vägnätet är i dåligt skick. I storstäderna är det vanligt med enorma trafikstockningar både inne i städerna och på infartslederna.

Den brasilianska trafikkulturen avviker betydligt från den finländska. Bilisterna iakttar inte trafikreglerna så noga, de kör fort och oberäkneligt. Det gäller nolltolerans (0,0 promille - Lei seca) mot alkohol och rusmedel i trafiken. Det förekommer trafikkontroller särskilt på kvällen och natten.

Kör alltid med fönster och dörrar låsta eftersom det förekommer rån i trafikljusen.

Använd endast officiella taxi. Hotellens egna taxibilar, taxi som beställs genom en app, vid en taxistolpe eller på flygplatsen är i allmänhet lagliga och trygga.

Om du ska hyra ett fordon, kontrollera fordonets skick och försäkring tillsammans med uthyraren. Skadeståndskraven i samband med olyckor är ofta höga. Lämna aldrig ditt pass som pant. Observera att det finns automatisk hastighetsövervakning på huvudlederna. Biluthyrningsfirmorna drar av eventuella böter direkt från ditt kreditkort.

I Brasilien får man köra med ett finskt körkort i 180 dagar.

Naturförhållanden

Brasiliens natur är mycket rik och det finns många vackra vattenfall och olika vilda djur i synnerhet på naturturistorterna. Om du rör dig i naturen på ett okänt ställe ska du bland annat se upp för större kattdjur, reptiler och skorpioner.

Under regnperioden (juli–mars i Rio de Janeiro och São Paulo) förekommer det ofta översvämningar, jordskred och elavbrott. Översvämningar kan orsaka att riksvägarna stängs av, broar skadas, allt resande försvåras och trafikstockningar uppstår. Kraftiga regn kan orsaka översvämningar också på grund av bristfälliga avloppssystem.

Under den torrare perioden (främst maj–november i Rio de Janeiro) förekommer stora mark- och skogsbränder, också i närheten av städerna.

Läs mer om vädret: (https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/brasilia/rio%20de%20janeiro(Länk till en annan webbplats.))

Hälsoläget

Antalet covid-19-fall har ökat i Brasilien på sistone och därför är det igen obligatoriskt att bära munskydd på flygplatser och flygplan från och med den 25 november. Kravet på munskydd gäller alla med vissa undantag och barn under 3 år.

Mer information på hälsovårdsmyndigheten Anvisas webbplats (på portugisiska): https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-atualiza-medidas-a-serem-adotadas-em-aeroportos-e-aeronaves(Länk till en annan webbplats.).
Specialarrangemangen på grund av covid-19 kan fortfarande orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Det kan hända att du inte får vård förrän du kan visa upp en bekräftelse av ett försäkringsbolag eller betalar en förhandsbetalning. Vissa sjukhus kräver till och med kontant betalning.

Privata sjukhus håller hög standard men vården är också mycket dyr.

De offentliga sjukhusens nivå varierar och är ofta betydligt mer anspråkslös än de privatas. Om du inte har en försäkring som täcker sjukvårdsutgifter (plano de saúde/convênio médico) transporteras du alltid till ett offentligt sjukhus om råkar ut för en olycka eller plötslig sjukdom.

Det förekommer mycket virusinfektioner som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät. Den gula febern förekommer i Brasilien. Landets hälsomyndigheter rekommenderar vaccinering mor gula febern (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-fornecimento-de-vacinas(Länk till en annan webbplats.)). Malariamedicinering kan behövas i Amazonas.

Det finns information för resenärer på det brasilianska hälsoministeriets webbplats – Portal Saúde (bara på portugisiska) https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-viajate(Länk till en annan webbplats.)
Det finns ett stort utbud läkemedel på apoteken, också utan recept.
Det avråds i allmänhet från att dricka kranvattnet, även om det i vissa städer kan drickas efter filtrering.

Ambulans:
SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Information till resenärer finns i Brasiliens hälsoministeriums hälsoportal – Portal Saúde (bara på portugisiska) https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-viajate(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Du måste vid behov kunna legitimera dig så bär alltid med dig en kopia av ditt pass eller en bild av passet på telefonen.
Brasilien är ett betydande transitland för narkotikahandeln. Straffen för innehav och smuggling av narkotika är mycket stränga. Var uppmärksam så att ingen kan stoppa in något som inte tillhör dig i ditt bagage och gå aldrig med på att transportera någon annans bagage.

Föraktfullt beteende mot ordningsmakten är ett allvarligt brott som kan leda till böter och fängelsestraff.

Sexuellt utnyttjande av barn är ett ytterst grovt brott och följderna är allvarliga. Att ha sex på offentliga platser är straffbart.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information (https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-viajante(Länk till en annan webbplats.)), på ambassadens webbplats och i sociala medier.

På inresa till och utresa ur Brasilien med minderåriga tillämpas de brasilianska myndigheternas bestämmelser. Kontrollerar du myndigheternas anvisningar och vilka dokument du behöver innan du reser (till exempel ett skriftligt av notarie attesterat samtycke från den andra föräldern).

Om du är finsk medborgare och du reser i Brasilien med ett minderårigt barn som också är finsk medborgare, rekommenderar vi att du hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beställer ett ämbetsbetyg på engelska av vilket framgår namnen på föräldrarna till det minderåriga barnet (+apostille). Det är också bra att du har ett fritt formulerat samtycke till resan och den andra vårdnadshavarens kontaktinformation.

När det gäller minderåriga finska medborgare har vårdnadshavarna gett sitt samtycke till resan i samband med ansökan om resedokumentet, men till exempel de brasilianska myndigheterna känner inte nödvändigtvis till detta samtycke.

Information om Brasiliens inreseärenden, förlängning av uppehållsrätten, uppehållstillstånd och resor för minderåriga med dubbel medborgarskap finns på:

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Brasília
Av. das Nações, Qd. 807, Lote 27
CEP 70417-900 Brasília - DF
email: consular.bra@formin.fi webpage: finlandabroad.fi/brasil
tel: +55 61 3443 7151

Honorärkonsulatet i Rio de Janeiron
Casa Europa
Avenida Presidente António Carlos 58, 5. vån.
Centro
20020-010 Rio de Janeiro
riodejaneiro@finconsul.fi eller consul.bra@formin.fi
webpage, webbplats: finlandabroad.fi/brasil
tfn: +55 21 9 8318 0257

Kontaktuppgifter till övriga honorärkonsulat:
https://finlandabroad.fi/web/bra/kunniakonsulaatit(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument