Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

5.3.2020

Brasilien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Det har upptäckts fall av coronavirus i São Paulo. Konsulatet bevakar läget, men resenärer ska också själva följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Läs de brasilianska myndigheternas information på följande webbplatser:
Brasiliens hälsoministerium / Ministerio de Saúde https://saude.gov.br/
Delstaten São Paulo / Governo do Estado de São Paulo http://www.saopaulo.sp.gov.br/

Storstädernas slumområden favelas, i synnerhet i Rio de Janeiro, är mycket farliga områden som man ska undvika. Risken att hamna i väpnade sammandrabbningar är stor. Vi avråder från att delta i rundturer i slummen som ordnas för turister.

Det rekommenderas att du tar vaccin mot gula febern före resan. De brasilianska myndigheterna kan kräva ett internationellt vaccinationskort vid ankomst, och kan hindra inresa eller anknytningsflyg om du inte har det.

Nödnummer:
190 – Polisen / Polícia Militar
192 – Ambulans / SAMU – Ambulância
193 – Brandkåren / Bombeiros

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det samhälleliga läget i Brasilien är stabilt, men lokalt kan det förekomma demonstrationer i olika delar av landet.

Våldsbrottsligheten är ett stort problem. Särskilt i storstäderna förekommer mycket väpnade rån, kidnappningar och narkotikabrottslighet.

Vi rekommenderar att du följer lokala medier och iakttar de lokala myndigheternas instruktioner.

Brottsligheten

Det förekommer mycket brottslighet och våld. Var särskilt försiktig i storstäderna och på turistorterna.

I Rio de Janeiro och São Paulo pågår emellanåt väpnade sammandrabbningar mellan olika kriminella gäng eller mellan gängen och polisen. De kan ibland också sprida sig till turistområdena. Det har hänt att de kriminella gängen med avsikt riktat väpnade attacker mot civila för att skapa oordning.

I nattlivet finns risk för att bli drogad (t.ex. genom narkotika i din drink), utsättas för sexuella trakasserier eller våldtäkt. Undvik att röra dig till fots på stan nattetid.

Det sker mycket bedrägerier per telefon som kan involvera olika sorts hot. För att undvika att dina uppgifter missbrukas ska du vara mycket försiktig med att ge uppgifter om dig själv, din familj eller andra omständigheter per telefon eller någon annanstans om du inte är alldeles säker vem som frågar och varför.

Man kan betala med kreditkort på de flesta ställen, men det händer att kort kopieras. Var på din vakt när du betalar med kort och släpp inte kortet utom synhåll medan du betalar. Var särskilt försiktig när du tar ut pengar i en bankautomat.

Det sker mycket fickstölder och mobiltelefoner stjäls ofta. Ungdomsgäng utför rån (arrastão) på stora evenemang och badstränder.

Om du utsätts för ett brott ska du alltid göra en anmälan till den lokala polisen.

Håll pass och värdeföremål i ett förvaringsfack på hotellet. Ta en kopia av ditt pass som du bär med dig. Ta också kopior på dina viktigaste handlingar, t.ex. kreditkort och flygbiljetter, och förvara dem skilt från originalen.

Du kan ansöka om nytt pass på Finlands konsulat i São Paulo. Ett nödpass för hemresan kan du också ansöka om vid ambassaden i Brasília och det honorära generalkonsulatet i Rio de Janeiro.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I storstäderna är det vanligt med enorma trafikstockningar både inne i städerna och på infartslederna.

Bilisterna iakttar inte trafikreglerna så noga, de kör fort och oberäkneligt och beaktar inte fotgängare. Infrastrukturen är svag och vägarnas skick dåligt i delar av landet.

Det är stor risk att bli rånad i bussar i lokaltrafiken. Metron är tryggare, men också där förekommer det fickstölder. I fulla tåg och bussar finns en risk att man blir utsatt för sexuella trakasserier.

Använd endast officiella taxi. Hotellens egna taxibilar, taxi som beställs genom en app eller från en taxistolpe är i allmänhet lagliga och trygga.
Man får köra med ett finskt körkort i 180 dagar.

Naturförhållanden

Under regnperioden (december-mars) kan hårda regn orsaka översvämningar, jordskred och elavbrott. Översvämningarna kan skada landsvägar och broar. Kraftiga regn kan också orsaka översvämningar i städerna om avloppen inte fungerar som de ska. Trafiken blir än mer kaotisk när bussar och bilar fastnar i vattnet på de översvämmade gatorna.

Det förekommer omfattande mark- och skogsbränder i olika delar av landet under den torra perioden, också i närheten av städerna.
Hösten 2019 förorenade oljeutsläpp från en okänd källa Brasiliens nordöstra kust. På stränderna hittas fortfarande oljerester trots städinsatserna.

Läs mer: http://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo-localidades-atingidas
Det förekommer sällan stora naturkatastrofer i Brasilien, som till exempel jordbävningar, orkaner eller vulkanutbrott.

Hälsoläget

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

Privata sjukhus håller hög standard men har också höga avgifter. Det kan hända att vården inte påbörjas förrän det finns en bekräftelse av ett försäkringsbolag eller en förhandsbetalning. Det händer att sjukhuset kräver kontant betalning. Om du behöver sjukhusvård ka du omedelbart kontakta ditt försäkringsbolag och reda ut vilket lokalt sjukhus bolaget rekommenderar. De offentliga sjukhusens nivå är betydligt anspråkslösare än de privatas.

Det förekommer mycket virusinfektioner som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät. Det förekommer också gula febern och gränsmyndigheterna kan kräva att du har ett internationellt vaccinationsbevis på engelska för att släppa in dig i landet eller låta dig flyga vidare.

Det finns ett stort utbud läkemedel på apoteken, också utan recept.
Drick inte kranvattnet i någon del av landet. Det förekommer mycket turistdiarré. Du minskar risken att drabbas genom god hand- och mathygien.

Ambulans:
SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Läs mer: Institutet för hälsa och välfärd, Matkailijan terveysopas (bara på finska) https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat.

Brasiliens hälsoministerium hälsoportal – Portal Saude
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-viajante (bara på portugisiska)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Du måste vid behov kunna legitimera dig så bär alltid med dig en kopia av ditt pass.

Brasilien är ett betydande transitland för narkotikahandeln. Straffen för innehav och smuggling av narkotika är mycket stränga. Håll hela tiden ett öga på ditt bagage så att ingen kan stoppa in något som inte tillhör dig. Gå aldrig med på att transportera någon annans bagage.
Föraktfullt beteende mot ordningsmakten är ett allvarligt brott som kan leda till böter och fängelsestraff.

Det gäller nolltolerans (0,0 promille - Lei seca) mot alkohol och rusmedel i trafiken.

Sexuellt utnyttjande av barn är ett ytterst grovt brott och följderna är allvarliga. Att ha sex på offentliga platser är straffbart.

Inresebestämmelser

Finländare kan vistas 90 dagar i Brasilien utan visum. Efter det kan du ansöka om turistvisum vid Polícia Federal (+90 d. = 180 d./år). Tag själv kontakt med de lokala myndigheterna i god tid för att ansöka om visum. Om du överskrider den tillåtna tiden och inte har ansökt om visum eller uppehållstillstånd kräver Polícia Federal att du betalar böter när du lämnar landet (100 BRL/d.). När du anländer till landet följande gång måste böterna vara betalda och du måste visa kvittot åt gränsmyndigheterna.

Läs mer: Polícia Federal http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/prorrogacao-de-prazo-de-estada-de-turista-e-viajante-a-negocios-temporario-ii-1

Om ett minderårigt barn reser med sin ena vårdnadshavare eller med någon annan person måste barnet, oberoende av medborgarskap, ha ett skriftligt intyg på portugisiska av den andra vårdnadshavaren, alternativt båda vårdnadshavarna, över att hen har rätt att resa. Intyget måste vara legaliserat med apostille-stämpel.

Läs mer: Brasiliens ambassad i Helsingfors http://helsinque.itamaraty.gov.br/fi/. Utrikesministeriets information:
https://um.fi/vardnadshavarnas-tillstand-for-barns-semesterresae

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands konsulat, São Paulo

Edifício Çiragan Offices
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 Conj. 203
Bela Vista
01410-001 SÃO PAULO - SP
BRAZIL
consular.bra@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument