31.10.2023

Bulgarien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Se upp för ficktjuvar, speciellt i större städer och vid Svartahavskustens semesterorter. Undvik att röra dig ensam i små gränder och i parker.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Håll alltid reda på dina resedokument och annan egendom under resan och ta i förväg reda på vad reseförsäkringen täcker.

Ambassaden rekommenderar att du ger dina kontaktuppgifter under resan till dina anhöriga eller vänner.

Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar, särskilt i folkträngseln på torg, shoppinggator och allmänna transportmedel. Det är bra att förbereda sig på dessa situationer redan från flygplatsen.

Lämna helst dina värdeföremål på en säker plats. Bär ändå med dig pass eller identitetskort.

Otrygga områden är folktrånga ställen, till exempel torg, saluhallar, gågator, souvenirbutiker, järnvägsstationer, gångtunnlar osv. Förhåll dig misstänksamt till ”vänner” som vill tränga sig på. Lita inte heller på civilt klädda "poliser" av olika slag som vill kontrollera pass och pengar på gatan. I synnerhet under turistsäsongen rör det sig barn och ungdomar på gatorna som säljer småsaker. Bland dem finns det också skickliga ficktjuvar. Det är alltså säkrast att inte stanna och målmedvetet gå vidare.

Pengar ska du helst växla på bank.

På turistorterna vid kusten har det förekommit enstaka sexualbrott så var försiktig när du rör dig utomhus, särskilt nattetid. Förhåll dig alltid skeptiskt till inbjudningar till lokala barer, disko osv. eller till exempel erbjudanden om skjuts från nya bekantskaper.

De lokala myndigheterna i de populära turistorterna har ibland kritiserats för att agera långsamt, likgiltigt och passivt. Det bästa sättet att undvika eventuellt frustrerande besök på polisstationen är att själv agera vettigt och försiktigt så att man inte råkar ut för problem.

I städerna och på semesterorterna vid kusten kan det tas ut överpris för taxiresor. Det lönar sig att kontrollera räkningen på restaurangen innan du betalar för att undvika överpris. Var försiktig när du använder kreditkort och bankautomater.

Om du blir rånad eller offer för våldsbrott ska du omedelbart göra en anmälan till den lokala polisen och kontakta ambassaden.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna. Förvara kopiorna separat från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Körkulturen är annorlunda än i Finland och kräver extra uppmärksamhet både när du kör bil och rör dig till fots. Vägarna och gatorna är ofta i mycket dålig skick och skyltningen bristfällig.

Gränsen för rattfylleri i Bulgarien är 0,5 promille. Rattfylleri och förare utan körkort är vanliga i trafiken. Antalet trafikolyckor och dödsfall är stort i Bulgarien.

Naturförhållanden

Bulgarien ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.). När du anländer till din inkvartering ska du kontrollera var nödutgångarna är belägna och hur du tar dig till dem.

Somrarna i Bulgarien är vanligtvis mycket heta och vintrarna snörika. Klimatet vid Svartahavskusten påminner om klimatet i södra Europa.

Vinterunderhållet av vägar varierar kraftigt mellan olika orter.

Hårda och rikliga regn orsakar både jordskred och översvämningar.

Det är förbjudet att använda dubbdäck. Rör man sig vintertid i bergen ska bilen ha snökedjor.

Utförsåkare och skidturister ska absolut hållas sig till de utmärkta backarna och iaktta myndigheternas och skidorternas anvisningar gällande snöskred.

Hälsoläget

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

Om du är påverkad av alkohol eller andra rusmedel när något inträffar, hålls du oftast själv ansvarig. Försäkringen gäller sällan i sådana fall.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Kortet garanterar emellertid inte transport till Finland. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

De privata sjukhusen på turistorterna kan ha väldigt höga priser, så kontrollera priserna för olika ingrepp innan du anlitar dem. Om du överdebiteras, anmäl till den lokala polisen.

Det finns inte nödvändigtvis personal som kan engelska på alla sjukhus. På Finlands ambassad får man information om tolkar och av honorärkonsuln i Varna kan man också be om tolkhjälp.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Bulgarien beaktas inte rörelsehämmade i samma utsträckning som till exempel i Finland.

Militära objekt får inte fotograferas.

Inresebestämmelser

Alla reserestriktioner till följd av covid-19-pandemin har avskaffats i Bulgarien.

De lokala myndigheternas information på bulgariska kan följas på följande webbplatser:

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Sofia

26 Bacho Kiro
1000 SOFIA
BULGARIA
+359 281 021 10
Sanomat.SOF@gov.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument