24.10.2023

Belgien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Belgien är ett tryggt resmål. Liksom i andra europeiska länder, kan risken för terrordåd inte uteslutas. Belgien har höjt terrorhotnivån till en trea på en skala från ett till fyra.

Aktuellt

Belgien har avvecklat alla covid-19-restriktioner. Aktuell information om covid-19-läget i Belgien hittar du på Belgiens officiella coronaviruswebbplats www.info-coronavirus.be

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Belgien har höjt terrorhotnivån till högsta möjliga hot.
Detta kan leda till extra säkerhetsåtgärder.
Var försiktig och följ myndigheternas meddelanden.

De belgiska myndigheterna informerar om det aktuella säkerhetsläget på det nationella kriscentrets webbplats www.crisiscentrum.be. Du kan också få myndigheternas meddelanden till telefonen eller e-posten genom att ansluta dig till kriscentrets larmsystem www.be-alert.be.

Det förekommer relativt mycket demonstrationer i Belgien. Vi rekommenderar att turister undviker demonstrationer och folksamlingar.

Allmänna nödnummer:
nödcentralen 112
ambulans och brandkår 100
polisen 101

Brottsligheten

Belgien är folkrikt och centralt beläget i Europa, och landet ligger i topp brottsstatistiken.
Gatubrottslighet förekommer särskilt i de stora städernas centrum, liksom också i närheten av EU-institutionerna i Bryssel.

Fick- och väskstölder är vanliga i allmänhet i kollektivtrafiken, muséer och kyrkor. Turister har blivit utsatta för lindrig misshandel i samband med rån. Undvik att röra dig nattetid på stan, i synnerhet om du är berusad.

Bilinbrott är vanliga i Belgien. Lämna inte värdesaker synliga i en parkerad bil. Håll bildörrarna låsta när du kör. Rånarna kan stanna bredvid din bil i trafikljus och ta allt de får tag på. Ibland söndrar de till och med fönster.

Den belgiska polisens webbplats www.police.be.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Belgien avviker från den finländska. Det är mycket trafik och hastigheterna är ofta höga. Trafikstockningar kan förlänga din resa betydligt, i synnerhet på ringvägarna kring de stora städerna. På samma sätt kan trafiken bli kraftigt stockad på sommaren i riktning mot kusten och på vintern i riktning mot Ardennerna. Städerna har miljözoner, Low Emission Zones, som bör följas. Promillegränsen för rattfylleri är 0,5.

Även lindriga väderfenomen, särskilt vintervädret, kan orsaka farliga situationer i trafiken. Vinterdäck används är ovanliga och dubbdäck är förbjudna.

Bil ska ha en varningstriangel och skyddsvästar för alla i bilen.

Böter för trafikförseelser kan vara mycket höga. Om du kör en bil som är registrerad utomlands kan du bli tvungen att betala böterna omedelbart på plats.

Hälsoläget

Vi rekommenderar att du absolut tecknar en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder. Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

När du reser till Belgien ska du ha ett giltigt resedokument, det vill säga ett pass eller identitetskort. Körkort eller belgiskt uppehållstillståndskort är inte resedokument.

På flygplatserna kontrolleras alla resenärers identitet när man stiger på planet, både på resor till och från Belgien.

Belgiska myndigheternas informationsplattform: https://www.belgium.be/en(Länk till en annan webbplats.)

Den senaste informationen om läget i Belgien finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/bel/etusivu(Länk till en annan webbplats.)

Belgiens ambassad i Finland: https://diplomatie.belgium.be/en/finland(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument