Undvik resor som inte är nödvändiga.

På grund av coronaviruspandemin är den allmänna rekommendationen, som gäller alla länder, att undvika resor som inte är nödvändiga. Ett undantag är Brasilien, Sydafrika och Indien, för vilka rekommendationen är att du ska undvika alla resor till länderna, i enlighet med rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd.

På grund av den allmänna säkerhetssituationen i vissa länder avråder vi också från alla resor eller att du omedelbart avlägsnar dig ur landet. Om du trots allt beslutar dig för att resa, kontrollera de aktuella inreserestriktionerna och andra bestämmelser med landets myndigheter innan du reser. När du återvänder till Finland från utlandet ska du beakta anvisningarna om karantän av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera
25.5.2021

Belgien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Belgien är ett tryggt resmål. Liksom i andra europeiska länder, kan risken för terrordåd inte uteslutas. Landet har infört restriktioner på grund av coronapandemin.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning.

Den senaste informationen om läget i Belgien finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/bel/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-belgiassa-1/384951Länk till en annan webbplats.. Följ de lokala myndigheternas information.

Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier https://www.facebook.com/FinnishEmbassyBrusselsLänk till en annan webbplats., https://twitter.com/FinEmbBrusselsLänk till en annan webbplats.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498Länk till en annan webbplats.
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637Länk till en annan webbplats.
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fiLänk till en annan webbplats.

Allmänna säkerhetsläget

Belgien är allmänt taget ett tryggt resmål. Risken för terrordåd kan emellertid inte uteslutas. Den allmänna säkerhetsnivån i Belgien är nivå två på en skala med fyra nivåer.

De belgiska myndigheterna informerar om det aktuella säkerhetsläget på det nationella kriscentrets webbplats www.crisiscentrum.be. Du kan också få myndigheternas meddelanden till telefonen eller e-posten genom att ansluta dig till kriscentrets larmsystem www.be-alert.be.

Det förekommer relativt mycket demonstrationer i Belgien. Vi rekommenderar att turister undviker demonstrationer och folksamlingar.

Allmänna nödnummer:
nödcentralen 112
ambulans och brandkår 100
polisen 101

Brottsligheten

Belgien är folkrikt och centralt beläget i Europa, och landet ligger i topp brottsstatistiken. Gatubrottslighet förekommer särskilt i de stora städernas centrum. Fickstölder är vanliga i kollektivtrafiken. Turister har blivit utsatta för lindrig misshandel i samband med rån. Undvik att röra dig nattetid på stan, i synnerhet om du är berusad.

I Bryssel är väsk- och fickstölder särskilt vanliga i centrum och i närheten av EU-institutionerna. Stölder sker också ofta också i kollektivtrafiken, i museer och kyrkor.

Bilinbrott är vanliga i Belgien. Lämna inte värdesaker synliga i en parkerad bil. Hålla bildörrarna låsta när du kör och lämna inte väskor eller några värdefulla föremål synliga. Rånarna kan stanna bredvid din bil i trafikljus och ta allt de får tag på. Ibland söndras till och med ett fönster.

Den belgiska polisens webbplats www.police.be.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Belgien avviker från den finländska. Det är mycket trafik och hastigheterna är ofta höga. Trafikstockningar kan förlänga din resa betydligt, i synnerhet på ringvägarna kring de stora städerna. På samma sätt kan trafiken bli kraftigt stockad på sommaren i riktning mot kusten och på vintern i riktning mot Ardennerna. Städerna har miljözoner, Low Emission Zones, som bör följas. Promillegränsen för rattfylleri är 0,5.

Även lindriga väderfenomen, särskilt vintervädret, kan orsaka farliga situationer i trafiken. Vinterdäck används är ovanliga och dubbdäck är förbjudna.

Bil ska ha en varningstriangel och skyddsvästar för alla i bilen.

Böter för trafikförseelser kan vara mycket höga. Om du kör en bil som är registrerad utomlands kan du bli tvungen att betala böterna omedelbart på plats.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information: https://finlandabroad.fi/web/bel/etusivuLänk till en annan webbplats.

Vi rekommenderar att du absolut tecknar en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder.

Reser du i Belgien får du nödvändig sjukvård med europeiska sjukvårdskortet som utfärdas av FPA: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokorttiLänk till en annan webbplats..

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLänk till en annan webbplats.
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/Länk till en annan webbplats.
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.euLänk till en annan webbplats.

Inresebestämmelser

När du reser till Belgien ska du ha ett giltigt resedokument, det vill säga ett pass eller identitetskort. Körkort eller belgiskt uppehållstillståndskort är inte resedokument.

På flygplatserna kontrolleras alla resenärers identitet när man stiger på planet, både på resor till och från Belgien.

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Belgiens folkhälsomyndighet: https://www.info-coronavirus.be/fr/Länk till en annan webbplats. (på franska, holländska, tyska och engelska)

Belgiska myndigheternas informationsplattform: https://www.belgium.be/enLänk till en annan webbplats.

Den senaste informationen om läget i Belgien finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/bel/etusivuLänk till en annan webbplats.

Belgiens ambassad i Finland: https://diplomatie.belgium.be/en/finlandLänk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument