Undvik resor som inte är nödvändiga.

På grund av coronaviruspandemin är den allmänna rekommendationen, som gäller alla länder, att undvika resor som inte är nödvändiga. Ett undantag är Storbritannien, Irland och Sydafrika, för vilka rekommendationen är att du ska undvika alla resor till länderna, i enlighet med rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd.

På grund av den allmänna säkerhetssituationen i vissa länder avråder vi också från alla resor eller att du omedelbart avlägsnar dig ur landet. Om du trots allt beslutar dig för att resa, kontrollera de aktuella inreserestriktionerna och andra bestämmelser med landets myndigheter innan du reser. När du återvänder till Finland från utlandet ska du beakta anvisningarna om karantän av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera
21.10.2020

Belgien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

I allmänhet är Belgien ett tryggt resmål. Den allmänna hotnivån ligger på 2 i hela landet på en skala från 1 till 4. Se upp för ficktjuvar och var försiktig i trafiken. Ny teknik utnyttjas för att upptäcka hotfull verksamhet. Kameraövervakningen har till exempel ökat på flygplatserna och järnvägsstationerna. Man kan emellertid inte utesluta risken för framtida terrorattacker.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning.

Den senaste informationen om läget i Belgien finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/bel/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-belgiassa-1/384951. Följ de lokala myndigheternas information.

Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier https://www.facebook.com/FinnishEmbassyBrussels, https://twitter.com/FinEmbBrussels

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

De belgiska myndigheterna informerar om det aktuella säkerhetsläget på webbplatsen http://crisiscentrum.be/fr

Säkerhetsmyndigheterna uppmanar både belgier och utlänningar i landet att vara uppmärksamma. Var försiktig särskilt i centrum av de större städerna och under evenemang. Bland annat under konserter och andra större evenemang kan säkerhetsarrangemangen vara skärpta.

Från och med den 1 januari 2018 granskar myndigheterna identitetshandlingar på alla personer som reser till och från Belgien innan de stiger på planet.

Allmänna nödnummer:
nödcentralen 112
ambulans och brandkår 100
polisen 101

Brottsligheten

Belgien är en central knutpunkt i Europa och särskilt i de större städerna ska man som resenär vara uppmärksam. I brottsstatistiken ligger Bryssel tyvärr i topp: väsk- och fickstölder är vanliga särskilt i centrum och i EU-kvarteren. Det är också relativt vanligt att utlänningar misshandlas lindrigt i samband med rån.

Var särskilt försiktig när du rör dig på stan och undvik att röra dig nattetid, särskilt på de tysta gatorna i centrum, på vissa metrostationer, som Gare du Midi/Zuidstation (Eurostar-terminalen) och Schuman (EU-kvarteret) och på järnvägsstationerna (Gare Centrale och Gare du Nord). Också i tågen, särskilt på rutten Paris–Bryssel och Amsterdam–Bryssel är väskstölder vanliga.

Belgiska polisens webbplats: https://www.police.be/en

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägsnätet är heltäckande och motorvägarna har vanligtvis tre filer och är för det mesta upplysta. På ringvägarna kring de stora städerna, särskilt Bryssel och Antwerpen, är det ofta stockningar, vilken skapar dröjsmål i resor. Belgiens järnvägsnät är ett av världens tätaste och de internationella tågförbindelserna är snabba och omfattande.

Mer information om trafiksäkerheten i Belgien https://www.devex.com/organizations/belgian-road-safety-institute-61797

Mer information om kollektivtrafiken i Bryssel http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information: https://finlandabroad.fi/web/bel/etusivu

Vi rekommenderar att du absolut tecknar en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder. Reser du i Belgien får du nödvändig sjukvård med europeiska sjukvårdskortet som utfärdas av FPA: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Belgiens folkhälsomyndighet: https://www.info-coronavirus.be/fr/ (på franska, holländska, tyska och engelska)

Belgiska myndigheternas informationsplattform: https://www.belgium.be/en

Den senaste informationen om läget i Belgien finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/bel/etusivu

Belgiens ambassad i Finland: https://diplomatie.belgium.be/en/finland

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bryssel

Avenue de Cortenbergh 80
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM
+32 2 287 12 12
sanomat.BRY@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument