Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

16.3.2020

Belgien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Den allmänna hotnivån ligger på 2 i hela landet på en skala från 1 till 4. Ny teknik utnyttjas för att upptäcka hotfull verksamhet. Kameraövervakningen har till exempel ökat på flygplatserna och järnvägsstationerna. Man kan emellertid inte utesluta risken för framtida terrorattacker. I allmänhet är Belgien ett tryggt resmål. Se upp för ficktjuvar och var uppmärksam i trafiken.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Belgien har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Inreserestriktioner har införts på basis av bl.a. ursprungsland, nationalitet och resrutt.

Följ de belgiska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Den belgiska folkhälsomyndighetens coronavirusinformation: https://www.health.belgium.be/fr/questions-frequemment-posees-sur-le-nouveau-coronavirus
De belgiska myndigheterna informerar om det aktuella säkerhetsläget på adressen http://crisiscentrum.be/fr

Ambassaden i Belgien följer lägets utveckling och informerar om förändringar i sociala medier:
https://www.facebook.com/FinnishEmbassyBrussels

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan http://reseanmalan.fi

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

De belgiska myndigheterna informerar om det aktuella säkerhetsläget på webbplatsen http://crisiscentrum.be/fr

Säkerhetsmyndigheterna uppmanar både belgier och utlänningar i landet att vara uppmärksamma. Var försiktig särskilt i centrum av de större städerna och under evenemang. Bland annat under konserter och andra större evenemang kan säkerhetsarrangemangen vara skärpta.

Från och med den 1 januari 2018 granskar myndigheterna identitetshandlingar på alla personer som reser till och från Belgien innan de stiger på planet.
Du hittar information om kollektivtrafiken i Bryssel på webbplatsen http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr.

Allmänna nödnummer:
nödcentralen 112
ambulans och brandkår 100
polisen 101

Brottsligheten

Belgien är en central knutpunkt i Europa och särskilt i de större städerna ska man som resenär vara uppmärksam. I brottsstatistiken ligger Bryssel tyvärr i topp: väsk- och fickstölder är vanliga särskilt i centrum och i EU-kvarteren. Det är också relativt vanligt att utlänningar misshandlas lindrigt i samband med rån.

Var särskilt försiktig när du rör dig på stan och undvik att röra dig nattetid, särskilt på de tysta gatorna i centrum, på vissa metrostationer, som Gare du Midi/Zuidstation (Eurostar-terminalen) och Schuman (EU-kvarteret) och på järnvägsstationerna (Gare Centrale och Gare du Nord). Också i tågen, särskilt på rutten Paris–Bryssel och Amsterdam–Bryssel är väskstölder vanliga.

Om ditt pass eller körkort försvinner ska du alltid göra en polisanmälan till närmaste polisstation.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägsnätet är heltäckande och motorvägarna har vanligtvis tre filer och är för det mesta upplysta. På ringvägarna kring de stora städerna, särskilt Bryssel och Antwerpen, är det ofta stockningar. Belgiens järnvägsnät är ett av världens tätaste och de internationella tågförbindelserna är snabba och omfattande.

Hälsoläget

Innan du reser lönar det sig att skaffa ett europeiskt sjukvårdkort vid Folkpensionsanstalten. Med kortet är du berättigad till nödvändig sjukvård i Belgien. Det europeiska sjukvårdkortet ersätter inte hemtransport till Finland ifall du insjuknar allvarligt eller råkar ut för en olycka, så det lönar sig att också ha en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bryssel

Avenue de Cortenbergh 80
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM
+32 2 287 12 12
sanomat.BRY@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument