20.11.2023

Bangladesh: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik resor som inte är nödvändiga till gränsområdet.

Aktuellt

Aktuell information om läget i landet publiceras på utrikesministeriets webbsida om Bangladesh: https://finlandabroad.fi/web/bgd/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.).

Följ också de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Läs information av de lokala myndigheterna i Bangladesh via följande länkar:

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Risken för terrorism är hög i hela landet. Det politiska läget i Bangladesh är spänt. Plötsliga demonstrationer och andra oroligheter kan inte uteslutas. Dessutom har den religiösa fanatismen lett till våldsamheter som bland annat riktats mot lokala aktivister och västerlänningar.

Undvik folksamlingar och demonstrationer och iaktta särskild vaksamhet i stora städer.

Telefonförbindelserna är tidvis osäkra i Bangladesh.

Allmänt nödnummer: 999

Finland har ingen beskickning i Bangladesh. Landet hör till verksamhetsområdet för Finlands ambassad i New Delhi. I kris- och nödsituationer kan finska medborgare kontakta Danmarks ambassad i Dhaka:

Embassy of Denmark, Bangladesh
Bay´s Edgewater
6th Floor
North Avenue, Gulshan 2
12 12 Dhaka

Tfn: +880 2 5 566 8 900
Fax: +880 (2) 5505 1869

dacamb@um.dkhttp://bangladesh.um.dk

Ambassaden rekommenderar att finländare som vistas längre tider i Bangladesh registrerar sig hos Danmarks ambassad i Dhaka http://www.ambdhaka.um.dk(Länk till en annan webbplats.).

Brottsligheten

Utlänningar råkar ut för väsktjuvar och rånare på platser i Dhaka som är populära bland utlänningar. Ta kontakt med den lokala polisen om du blir rånad.

I allmänna kommunikationsmedel (tåg, bussar, färjor) rör sig kriminella gäng. Särskilt i storstäderna är gatubrottsligheten ett stort problem. Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott. Bär inte med dig några större penningsummor och förvara dina värdeföremål omsorgsfullt t.ex. i hotellets säkerhetsfack.

Polisens nationella nödnummer: +880 (2) 999

Hjälpande telefon för utlänningar, tjänsten tillhandahålls av polisen i metropolområdet i Dhaka: +880 (2) 1 700 700 700

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik och trafiken är svårt överbelastad.
Riksha eller taximopeder rekommenderas inte. Dessa råkar ofta ut för olyckor. Dessutom kan passagerarna bli rånade.
Färjor är ett vanligt transportmedel i Bangladesh. De är emellertid ofta alltför fullsatta och man bör undvika dem särskilt under översvämningstider. På färjorna finns inte nödvändigtvis livvästar och drunkningsolyckor är vanliga.

Tågresor rekommenderas inte på grund av säkerhetsbrister.

Inrikesflyg måste ofta inhiberas, särskilt vintertid (december–februari) pga. dåliga väderleksförhållanden.

Naturförhållanden

Bangladesh drabbas regelbundet av naturkatastrofer. Under monsunperioden i juni-september är översvämningar vanliga. Översvämningarna kan försvåra resandet, speciellt på landsbygden. Särskilt på våren kan det komma tyfoner från Bengaliska viken. Bangladesh hör till ett jordbävningsområde.

Ytterligare information:

Hälsoläget

Läs mer på utrikesministeriets webbsida om Bangladesh https://finlandabroad.fi/web/bgd/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Sjukvården håller inte västerländsk standard och det kan vara svårt att få hjälp vid olycksfall.

De vanligaste sjukdomarna som smittar via vatten och livsmedel är A-hepatit (leverinflammation som orsakas av ett virus) och magsjukdomar av olika slag. Även tyfoidfeber förekommer. Hygien är den absolut viktigaste åtgärden som förebygger sjukdomar. Detta gäller såväl dricksvatten och kost som handtvätt.

Andra sjukdomar är B-hepatit och HIV (sjukdomar som smittar genom blod och sexuell kontakt).

Det lönar sig att skydda sig för denguefeber som sprids av myggor med hjälp av myggmedel och skyddande kläder. Dengue-epidemier är vanliga i landet under vår- och sommarmånaderna. Även malaria och andra myggburna sjukdomar förekommer i stor omfattning.

Eftersom rabies förekommer i stor utsträckning ska man ta djurbett på allvar.

Luftkvaliteten i huvudstaden Dhaka är tidvis ytterst dålig. Luftföroreningarna anstränger luftvägarna och de kan orsaka irritation på slemhinnorna samt hud- och ögonsymtom.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Bangladesh är ett muslimskt land. Turister bör klä sig konservativt och i synnerhet kvinnor bör undvika avslöjande kläder.

Homosexualitet är enligt den bangladeshiska lagstiftningen ett straffbart brott. Homosexuella utsätts för våld.

Narkotikabrott leder till långa fängelsestraff, t.o.m. till dödsstraff. Rättsväsendet fungerar långsamt. Fängelseförhållandena är synnerligen bristfälliga.

Inresebestämmelser

Det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, lokala medier, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument