28.11.2023

Angola: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Cabinda: Undvik icke nödvändiga resor
Lunda Norte: Undvik icke nödvändiga resor
Lunda Sul: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

I Luanda förekommer mycket brottslighet och trafiken är kaotisk. På landsbygden finns risk för landminor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I Angola varierar säkerhetsläget mycket i olika provinser. Mest brottslighet förekommer i Luanda.

Brottsligheten

Det finns mycket brottslighet i Luanda. Undvik att gå ut på stadens gator i mörker. Brottslighet finns i alla områden och under dygnets alla timmar. I synnerhet värdeföremål och mobiler, men också smycken och klockor är föremål för stölderna. Undvik att växla stora penningsummor på livliga offentliga platser. Lämna dina värdeföremål och kontanter i hotellets säkerhetsbox. Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter. Förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Huvudvägarna i Luanda och provinserna är i relativt gott skick. Under regnperioden (november–april) kan broarna och till och med vägarna sköljas bort med vattnet vilket ökar risken för minor. Om du reser utanför Luanda, sök dig till personer som är väl insatta i de lokala förhållandena, eftersom dessa kan vara svåra. Den lokala minibusstransporten är inte säker. Brist på bensin kan förekomma. Också el- och vattenavbrott kan pågå i flera dygn och meddelas inte i förväg. Därför är det farligt att färdas med bil på grund av det dåliga vägnätet och landminorna. Undvik att resa i mörker.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronapandemia-on-maailmanlaajuinen-uhka-c2-a0-c2-a0v-c3-a4lt-c3-a4-matkustamista-edelleen

Undvik framför allt lösdrivande hundar eftersom Angola har mycket rabies. I Angola finns en gula febern-epidemi.

WHO klassificerar Angola som ett område för zikavirus. Också risk för malaria finns i städerna året om. På grund av brist på livsmedels- och dricksvattenhygien finns alltid risk för magsjukdomar och kolera. Endast flaskvatten rekommenderas. Läkarna talar sällan engelska. Kunskaper i portugisiska är nödvändiga. En heltäckande sjukförsäkring är nödvändig eftersom läkarbesöken kan vara dyra.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Undvik fotografering på offentliga platser. Också fotograferingen på gatorna kan väcka myndigheternas uppmärksamhet och leda till och med till beslag av utrustningen. Var beredd på att bevisa din identitet vid alla tillfällen. Förseelsen kan leda till böter.

Homosexualitet är inte allmänt accepterat och kan leda till svårigheter med myndigheterna.

Innehav av narkotika kan leda till stränga straff.

Innehav av vapen kräver vederbörliga tillstånd.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser plötsligt ändras och därför är det särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbsidor och i sociala medier.

WHOs information om coronapandemin i Angola kan man följa på denna länk: https://www.who.int/countries/ago/en/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument