Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

18.3.2020

Angola: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Cabinda: Iaktta särskild försiktighet
Lunda Norte: Iaktta särskild försiktighet
Lunda Sul: Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Trafiken i Luanda är kaotisk och brottsligheten är hög. Risk för landminor på landsbygden.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Angola har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Inreserestriktioner har införts på basis av bl.a. ursprungsland, nationalitet och resrutt. Följ de angolanska myndigheternas information och reserestriktioner.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget varierar stort mellan de olika provinserna. Brottsligheten är högst i Luanda.

Brottsligheten

Det förekommer mycket brottslighet i Luanda. Undvik att röra dig i staden efter mörkrets inbrott. Brottslighet förekommer i alla områden och alla tider på dygnet. Värdeföremål, mobiler, smycken och klockor stjäls. Växla inte stora summor pengar på livliga offentliga platser. Lämna värdefulla föremål och kontanter i hotellets förvaringsfack. Bär på dig kopior på pass och andra resedokument, men håll inte alla dokument på samma plats.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Huvudlederna i Luanda och i provinserna håller på att förbättras. Under regnperioden (november-april) kan emellertid broar och hela vägar sköljas bort med vattnet. Under regnperioden är också risken för landminor större. När du reser utanför Luanda, res tillsammans med någon som känner de lokala förhållandena, som kan vara utmanande. Det är inte tryggt att åka lokala minibussar. Det kan råda bensinbrist. El- och vattenavbrott kan räcka flera dygn och inträffar utan förvarning. Det är farligt att resa med bil på grund av det dåliga vägnätet och risken för landminor. Undvik att resa när det är mörkt.

Hälsoläget

Det finns risk för kolerasmitta. Se särskilt upp för herrelösa hundar, för rabies förekommer allmänt.

Det pågår en gula febern-epidemi.

WHO har klassificerat Angola som zikavirusområde. Det förekommer också en risk för malaria året om, också i städerna. Ca 3 procent av befolkningen har HIV/AIDS (UNAIDS 2015).

Det förekommer konstant en risk för magsjukdomar och kolera på grund av den bristfälliga livsmedelshygienen och vattenreningen. Vi rekommenderar att du enbart dricker vatten på flaska. Läkarna i landet talar sällan engelska. Det är nödvändigt att kunna portugisiska. En heltäckande reseförsäkring ersätter de höga läkararvodena.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Var försiktig om du fotograferar på offentliga platser. Till och med fotografering på vanliga gator kan väcka polisens uppmärksamhet och de kan rentav beslagta din kamerautrustning. Var beredd att alltid kunna intyga din identitet. Om man inte kan det kan man få böter.

Homosexualitet är inte allmänt accepterat och kan leda till problem med myndigheterna.

Innehav av narkotika kan leda till hårda straff.

Innehav av vapen kräver vederbörliga tillstånd.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Windhoek

2 Crohn Street
(Corner of Bahnhof Street)
WINDHOEK
NAMIBIA
+264 61 221 355
sanomat.WIN@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument