13.12.2022

Afghanistan: resemeddelande

Risknivå

Lämna landet omedelbart

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget i Afghanistan är mycket dåligt. Den extremistiska talibanrörelsen har tagit makten i landet och utropat ett islamiskt emirat. Våldsamheterna är utbredda i hela landet och vi uppmanar alla finländare att lämna landet omedelbart. Säkerhetsläget är kritiskt eller svagt i hela landet. Risken att våldsamheter och konflikter bryter ut kan inte uteslutas någonstans i landet.

Om du trots denna uttryckliga uppmaning beslutar att stanna i eller resa till Afghanistan, rekommenderar utrikesministeriet att du gör en reseanmälan. Du hittar noggrannare anvisningar på www.reseanmalan.fi.

Om du är tvungen att stanna i landet bör du vara medveten om den mycket höga risknivån och säkerställa professionella och högklassiga säkerhetstjänster i samband med resor, inkvartering och andra platser du vistas på.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras snabbt och oväntat. Coronapandemins verkliga omfattning är svår att bedöma. Någon säker coronavård finns inte nödvändigtvis att få.

Aktuell information om läget i Afghanistan hittar du på ambassadens webbplats och genom att följa de lokala myndigheternas information.
https://moph.gov.af/en(Länk till en annan webbplats.)

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, i flygtrafiken, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Afghanistan är ett land i konflikt och risken för våldsamheter är ytterst hög. Landets regering har fallit och den extremistiska talibanrörelsen har utropat ett ultrakonservativt islamiskt emirat som grundar sig på sharialag. Därtill finns det också andra aktiva terroristgrupper och kriminella grupper i landet.
Stridigheter och uppror förekommer i hela landet, och hotet om väpnade attacker och explosioner är stort.
Detta hot gäller också huvudstaden Kabul.

Risken för terrorattacker är särskilt hög.. Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Hotell och restauranger som besöks av utlänningar kan utsättas för särskilt hot.

Det är mycket riskfyllt att röra sig inom landet. Undvik framför allt att röra dig efter mörkrets inbrott, såväl i städerna som utanför dem. Undvik landvägarna utanför städerna.Alla ska iaktta försiktighet och du bör alltid i förväg kontrollera situationen på varje vägavsnitt.

Finlands ambassad i Kabul är stängd tillsvidare, och det går inte att få konsulärt bistånd i landet.

Brottsligheten

Det förekommer mycket både vanlig och organiserad brottslighet i Afghanistan. Utlänningar löper stor risk att kidnappas. Korruptionen är utbredd och påverkar myndigheternas verksamhet och ofta också utlänningars verksamhet i landet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Undvik att resa inom landet, särskilt längs med landsvägarna. En stor del av landets vägar kontrolleras av rebellgrupper och kriminella grupperingar. Det förekommer vägbomber och sprängämnen som fästs vid fordon.

Afghanistan är ett av världens mest minerade länder och till följd av den utdragna konflikten i landet förekommer det mycket odetonerad ammunition i terrängen.

Vägnätet är i mycket dåligt skick i nästan hela landet, trafiksäkerheten är mycket svag och fordonsbeståndet gammalt.

Flygtrafiken till och inom landet har avbrutits tillsvidare och flygsäkerheten är mycket dålig.

Naturförhållanden

Afghanistan ligger i ett jordbävningsområde. Delar av landet består av svårframkomliga bergstrakter. Somrarna är heta och vintrarna kalla. Byggnadsbeståndet är huvudsakligen gammalt och i dåligt skick. Särskilt vintertid är luftkvaliteten i huvudstaden Kabul tidvis mycket dålig.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, i flygtrafiken, vid gränsstationer och också annars när du reser. Reservera mer än vanligt med tid för resandet.

Tillgången till normala sjukvårds- och apotekstjänster är begränsad eller obefintlig. I Kabul finns privata avgiftsbelagda hälsovårdstjänster.

Innan du reser, försäkra dig om att du har nödvändiga mediciner för hela resan och att dina vaccinationer är i kraft. Den lokala hygiennivån är låg, också på sjukhusen. Drick enbart vatten på flaska. Kontrollera också att maten du äter är ren.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Afghanistan är upptaget på försäkringsbolagens lista över riskområden. Ta reda på möjligheten till tilläggsförsäkring och vad som ersätts.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Afghanistan är ett konservativt muslimskt land och talibanregimens bestämmelser är extremt strikta. Kulturen är konservativ också gällande annat än religion, särskilt på landsbygden. Genom att beakta de kulturella normerna och bete dig respektfullt mot lokalbefolkningen ökar du din egen säkerhet.

Kvinnor ska undvika att röra sig ensamma utan en manlig följeslagare. Särskilt kvinnor bör känna till de sociala normerna angående till exempel klädsel som innefattar huvudduk och kläder som täcker handleder och vrister.

Med främmande människor ska du undvika potentiellt provocerande samtalsämnen som religion, politik eller sex. Män måste beakta att det i vissa situationer inte är acceptabelt att vidröra främmande kvinnor, till exempel att skaka hand.

Under muslimernas fastemånad ramadan ska man dagtid bara dricka, äta eller röka inomhus.

Alkohol är i princip helt förbjudet. Undvik till varje pris att uppträda berusad på offentliga platser. Att föra in eller ta ut alkohol eller narkotika ur Afghanistan är ett brott med mycket stränga straff.

Det är förbjudet att utan tillstånd föra ut antikviteter och värdefulla mineraler som till exempel ädelstenar ur landet.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan resebegränsningar och karantänbestämmelser ändras snabbt, så det är viktigt att du följer med aktuell myndighetsinformation. För inresa i och utresa ur landet krävs visum.

Mer information: Afghanistans ambassad i Stockholm https://embassyofafghanistan.se/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument