Undvik resor som inte är nödvändiga.

På grund av coronaviruspandemin är den allmänna rekommendationen, som gäller alla länder, att undvika resor som inte är nödvändiga. Ett undantag är Brasilien, Sydafrika och Indien, för vilka rekommendationen är att du ska undvika alla resor till länderna, i enlighet med rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd.

På grund av den allmänna säkerhetssituationen i vissa länder avråder vi också från alla resor eller att du omedelbart avlägsnar dig ur landet. Om du trots allt beslutar dig för att resa, kontrollera de aktuella inreserestriktionerna och andra bestämmelser med landets myndigheter innan du reser. När du återvänder till Finland från utlandet ska du beakta anvisningarna om karantän av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera
30.5.2021

Afghanistan: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget är kritiskt eller dåligt i hela landet, men regionala skillnader förekommer. Utlänningar som reser till landet av tvingande skäl ska vara ytterst försiktiga. Kontrollera innan resan att säkerhetsarrangemangen är pålitliga gällande resor i landet, inkvartering och alla platser som ska besökas.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras snabbt och oväntat. Coronapandemins verkliga omfattning är svår att bedöma. Någon säker coronavård finns inte nödvändigtvis att få.

Aktuell information om läget i Afghanistan hittar du på ambassadens webbplats och genom att följa de lokala myndigheternas information.
https://moph.gov.af/enLänk till en annan webbplats.

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, i flygtrafiken, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498Länk till en annan webbplats.
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637Länk till en annan webbplats.
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fiLänk till en annan webbplats.

Allmänna säkerhetsläget

Afghanistan är ett land i konflikt och risken för våld är ytterst hög. Särskilt i områden där rebeller är verksamma finns det risk för väpnade attacker och explosioner. Detta hot gäller också huvudstaden Kabul.

Risken för terrorattacker är särskilt hög under vissa högtider och i samband med större evenemang. Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Hotell och restauranger som besöks av utlänningar kan utsättas för särskilt hot.

Undvik helt att röra dig ute efter mörkrets inbrott både i städerna och utanför dem. Utlänningar ska undvika att resa på landsvägarna utanför städerna. Alla ska iaktta försiktighet och du bör alltid i förväg kontrollera situationen på varje vägavsnitt.

Ambassadens möjligheter att erbjuda konsulärt bistånd är ytterst begränsade, särskilt utanför Kabul.

Brottsligheten

Det förekommer mycket både vanlig och organiserad brottslighet i Afghanistan. Utlänningar och personer som antas vara förmögna, såsom affärsmän, riskerar att bli kidnappade. Korruptionen är utbredd och påverkar myndigheternas verksamhet och ofta också utlänningars verksamhet i landet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är i mycket dåligt skick i så gott som hela landet. Trafiksäkerheten är dålig och bilbeståndet gammalt.

Afghanistan är ett av världens mest minerade länder och till följd av den utdragna konflikten i landet förekommer det mycket odetonerad ammunition i terrängen. Res endast längs vägar som lokalinvånarna använder dagligen. Var särskilt försiktig om du avviker från asfalterade vägar.

Naturförhållanden

Afghanistan ligger i ett jordbävningsområde. Delar av landet består av svårframkomliga bergstrakter. Somrarna är heta och vintrarna kalla. Byggnadsbeståndet är huvudsakligen gammalt och i dåligt skick. Särskilt vintertid är luftkvaliteten i huvudstaden Kabul tidvis mycket dålig.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, i flygtrafiken, vid gränsstationer och också annars när du reser. Reservera mer än vanligt med tid för resandet.

Tillgången till normala sjukvårds- och apotekstjänster är begränsad eller obefintlig. I Kabul finns privata avgiftsbelagda hälsovårdstjänster.

Innan du reser, försäkra dig om att du har nödvändiga mediciner för hela resan och att dina vaccinationer är i kraft. Den lokala hygiennivån är låg, också på sjukhusen. Drick enbart vatten på flaska. Kontrollera också att maten du äter är ren.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Afghanistan är upptaget på försäkringsbolagens lista över riskområden. Ta reda på möjligheten till tilläggsförsäkring och vad som ersätts.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLänk till en annan webbplats.
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/Länk till en annan webbplats.
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.euLänk till en annan webbplats.

Lokala lagar och seder

Afghanistan är ett av de mest konservativa muslimska länderna i världen. Kulturen är konservativ också gällande annat än religion, särskilt på landsbygden. Genom att beakta de kulturella normerna och bete dig respektfullt mot lokalbefolkningen ökar du din egen säkerhet.

Särskilt kvinnor ska känna till de lokala normerna angående klädsel, man ska till exempel bära huvudduk och kläder som går ända ned till handleder och vrister. Undvik att röra dig ensam.

Med främmande människor ska du undvika potentiellt provocerande samtalsämnen som religion, politik eller sex. Den lokala kulturen godkänner inte öppet sexuella relationer. Män måste beakta att det i vissa situationer inte är acceptabelt att vidröra främmande kvinnor, till exempel att skaka hand.

Under muslimernas fastemånad ramadan ska man dagtid bara dricka, äta eller röka inomhus.

Alkohol är i princip helt förbjudet. Undvik till varje pris att uppträda berusad på offentliga platser. Att föra in eller ta ut alkohol eller narkotika ur Afghanistan är ett brott med mycket stränga straff.

Det är förbjudet att utan tillstånd föra ut antikviteter och värdefulla mineraler som till exempel ädelstenar ur landet.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan resebegränsningar och karantänbestämmelser ändras snabbt, så det är viktigt att du följer med aktuell myndighetsinformation. För inresa i och utresa ur landet krävs visum.

Mer information: Afghanistans ambassad i Stockholm https://embassyofafghanistan.se/Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument