6.2.2024

Andorra: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Ett tryggt resmål, finländare utsätts inte för några särskilda risker. Följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Aktuellt

Under torra perioder kan det förekomma markbränder. Situationen i Andorra bevakas av Finlands ambassad i Madrid https://finlandabroad.fi/web/esp/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Terrorism har inte förekommit men terrorattacker kan förekomma också i Andorra. Var förstås uppmärksam och följ de lokala myndigheternas anvisningar. Håll framför allt koll på pengar, kreditkort och pass.

Det allmänna nödnumret i Andorra är 112.

Övriga nödnummer:

  • Polisen: 110
  • Ambulans och brandkår: 118
  • Sjukdomsfall: 116
  • Räddningstjänst i bergen: 112
  • Nödnumren fungerar bara inom Andorra.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Var synnerligen försiktig på vägarna. Terrängen är bergig och det kan finnas mycket trafik. Många bilister kör överhastighet och äventyrar den övriga trafiken med oförsiktiga omkörningar. Blixthalka kan förekomma.

Naturförhållanden

Om du reser till något av Andorras skidcenter, ta på förhand reda på väderleksförhållandena och särskilt risken för eventuella laviner. Det är farligt att åka utanför de övervakade pisterna. Aktuell information finns på adresserna: http://www.meteo.ad/?idioma=1(Länk till en annan webbplats.) och http://visitandorra.com/en/winter/andorra-s-tourism-offices/tourist-office-of-andorra-la-vella/(Länk till en annan webbplats.).

Risken för skogs- och buskbränder är störst på sommaren i Andorra. Det är mycket viktigt att man i alla situationer följer de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser.

Hälsoläget

Ytterligare information på utrikesministeriets webbplats: https://um.fi/nyheter-om-coronaviruset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Det europeiska sjukvårdskortet gäller inte i Andorra och vi rekommenderar en omfattande reseförsäkring för den som reser till landet. Kontrollera noggrant innan du reser vad din försäkring täcker.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Allmänna inreseuppgifter: Andorras utrikesministerium https://www.exteriors.ad/en/travel-to-andorra(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument