Budgetproposition för utrikesministeriet 2014

Budgetproposition för utrikesministeriet 2014

I budgetpropositionen för 2014 föreslås sammanlagt 1 298 miljoner euro för utrikesministeriets förvaltningsområde.

Utrikesministeriets budgetförslag för 2014  (pdf 88 kb, på finska)

För mera information:

Ekonomidirektör Risto Hakoila, tfn 0295 351 287 och ekonomiplaneringschef Katja Bordi, tfn 0295 351 284,
angående utvecklingssamarbetet enhetschef Timo Olkkonen, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 0295 350 945,
angående samarbetet kring Östersjön, Barents och de arktiska områdena enhetschef Soili Mäkeläinen-Buhanist, tfn 0295 351 475.