Utvecklingspolitisk resultatrapport 2018

Den utvecklingspolitiska resultatrapport som beretts vid utrikesministeriet överlämnades åt riksdagen den 1 november 2018. Rapporten presenterar de resultat som rapporterats inom utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet 2015–2018.

Utvecklingspolitisk resultatrapport 2018 (118 s., pdf)

Sammanfattning av utvecklingspolitisk resultatrapport 2018 (pdf)