Uttalande om israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium

Finlands ståndpunkt angående Israels bosättningspolitik i det ockuperade palestinska området är oförändrad. De israeliska bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt. All bosättningsverksamhet hotar tvåstatsmodellen och utsikterna att lösa den israelisk-palestinska konflikten på ett hållbart sätt.

Ytterligare information:
Riikka Eela, enhetschef, enheten för Mellanöstern, tfn. 050 469 9692
Petra Paasilinna, ansvarig tjänsteman, tfn. 050 478 3840