Exportkontrollklinik om hur stormakternas konkurrens påverkar finländska företag

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll ordnar en exportkontrollklinik måndagen den 29 november 2021 kl. 8.30–11.00. Evenemanget hålls online.

Exportkontrollkliniken riktar sig till finländska exportörer och potentiella exportörer av produkter med dubbla användningsområden.

Anmäl dig till evenemanget(Länk till en annan webbplats.) senast den 24 november 2021. Länken till själva evenemanget skickas senare till alla som registrerat sig.

Evenemanget är på finska.  

Program

Ca 08:30-09:10

Exportkontrollen i EU och Finland
Lägesöversikt, Teemu Sepponen, utrikesministeriet
Frågor och diskussion

Ca 9:10-10:30

Publikationen Suurvaltakilpailun vaikutukset suomalaisyrityksille(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 
(”Stormaktstävlingens konsekvenser för finländska företag”, på finska och engelska)
Presentation av boken, Pia Sarivaara, utrikesministeriet, och Heli Siikaluoma, Finlands näringsliv
En kommentar om militärcivila fusioner, Matti Puranen, Försvarshögskolan
Frågor och diskussion     

Ca 10:30-11

Att använda utrikesministeriets e-tjänst och fylla i blanketterna
Lägesöversikt, Henri Loukusa, utrikesministeriet
Frågor och exportföretagens feedback   

Kontakt: vientivalvonta.um(at)formin.fi