Statsrådet har godkänt redogörelsen om medlemskap i Nato

Rysslands invasion av Ukraina har inneburit en grundlig förändring i Finlands och Europas omvärld och säkerhetspolitiska omgivning. Statsrådet har söndagen den 15 maj 2022 godkänt en redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato).

Redogörelsen beskriver grunderna för Finlands medlemskap i Nato.  I redogörelsen föreslår statsrådet att republikens president, i enlighet med 93 § 1 mom. i grundlagen, beslutar att Finland ansöker om medlemskap i Nato efter att riksdagen har hörts. 

Genom att ansluta sig till försvarsalliansen Nato stärker Finland sin egen säkerhet i den förändrade omvärlden. I och med Natomedlemskapet blir Finland en del av Natos kollektiva försvar och omfattas således av säkerhetsgarantierna enligt artikel 5 i Nordatlantiska fördraget. Ett Natomedlemskap ger Finland möjlighet att vara med och fatta beslut om säkerhetspolitiska frågor som är centrala för Finland.

Som Natomedlem bidrar Finland till en starkare försvarsallians. Finlands Natomedlemskap skulle också stärka stabiliteten och säkerheten i Östersjöregionen och Nordeuropa.

Varken Finlands grundlag eller lagstiftning begränsar Finlands möjligheter att alliera sig militärt. En anslutning skulle inte påverka Ålands ställning, som grundar sig på internationella avtal, och Ålands ställning är inte heller ett hinder för medlemskap.

Riksdagen behandlar redogörelsen i plenum måndagen den 16 maj. Efter riksdagsbehandlingen kan republikens president efter föredragning från statsrådet besluta om att Finland inleder anslutningsförhandlingarna med Nato. 

Länk till redogörelsen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

 

Mer information:

Johanna Sumuvuori, utrikesministerns statssekreterare, tfn 0295 160 983

Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 0295 350 466

Lauri Hirvonen, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn 0295 350 063, fornamn.efternamn@formin.fi

Salla Sammalkivi, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn 0295 350 020, fornamn.efternamn@formin.fi