Misstanke om missbruk i Zambias program för social trygghet

Finland stöder verkställandet av en nationell politik för social trygghet i Zambia. Arbetet finansieras via stödprogrammet för sociala inkomstöverföringar samt FN:s program för social trygghet. Genom stödet har de fattigaste hushållen i Zambia fått starkare social trygghet. De allra fattigaste och mest sårbara hushållen, i synnerhet kvinnor och flickor, har dragit nytta av programmet.

Det misstänkta missbruk som nu har kommit fram gäller stödprogrammet för sociala inkomstöverföringar. För genomförandet av programmet svarar Zambias ministerium för sociala frågor.

Finland har understött programmet med fyra miljoner euro under åren 2016–2017.

Även Sverige, Irland och Storbritannien stöder programmet och Finland reder ut misstankarna om missbruk tillsammans med dem. Länderna har också aktiv kontakt med den zambiska statsledningen och zambiska myndigheter.