Utrikesminister Haavisto deltar i Barentsrådets möte i Tromsø

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i Barentsrådets utrikesministermöte i Tromsø den 25–26 oktober. Mötet avslutar Norges ordförandeskap i rådet varefter Finland övertar ordförandeskapet under den kommande tvåårsperioden.

Avsikten är att ministrarna vid mötet ska godkänna inrättandet av en ny projektfond för Barentsregionen, en ny klimatpolitisk handlingsplan för Barentsregionen och ett ställningstagande som omfattar ett sammandrag av de viktigaste resultaten under Norges ordförandeskap och som stakar ut prioriteringarna under Finlands ordförandeskap.

Under sitt ordförandeskap har Finland som mål att arbeta för en hållbar utveckling och en sund miljö, kontakter mellan människorna, fungerande transporter och förbindelser. Finland vill särskilt stärka regionens urarter och bekämpa invasiva arter. I samband med mötet hålls också ett toppmöte för ungdomarna i Barentsregionen.

Vid slutet av Finlands ordförandeskap 2023 infaller Barentssamarbetets 30-årsjubileum.

I samband med mötet har utrikesminister Haavisto enskilda möten med bland annat Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt, Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och guvernören för det autonoma distriktet Nentsien, Jurij Bezdudnij.

Till Barentsrådet hör de nordiska länderna, Ryssland och EU. I rådets arbete deltar också företrädare för regionens ursprungsfolk och Barents regionråd. Det regionala samarbetet, inklusive Barentssamarbetet, är ett viktigt sätt för Finland att främja stabiliteten och säkerheten, en hållbar utveckling och ekonomiska möjligheter i sina närområden.

Ytterligare information:

Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 015

Jari Vilén, ambassadör för frågor om Barentsregionen och den nordliga dimensionen, tfn +358 50 529 6321

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi