Skärpta inreserestriktioner och reserekommendationer – undvik fortfarande resor som inte är nödvändiga

Vid sitt sammanträde den 18 augusti beslutade statsrådet om ändringar i begränsningarna av gränstrafiken och i reserekommendationerna. Begränsningarna i trafiken över de inre och yttre gränserna återinförs utifrån en epidemiologisk bedömning. Gränskontrollen vid de inre gränserna (inom Schengensamarbetet) återinförs i trafiken mellan Finland och Island, Grekland, Malta, Tyskland, Norge och Danmark. Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna återinförs för trafiken från Irland, Cypern och San Marino och i fråga om japanska invånare i trafiken från Japan till Finland.

Alla som återvänder från utlandet ska beakta anvisningarna om karantän(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) av Institutet för hälsa och välfärd.  Läs också Gränsbevakningsväsendets anvisningar för resenärer (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som anländer till Finland.

Trafik mellan lokala gränssamhällen vid landgränsen mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge tillåts.

Alla gränsbeslut träder i kraft måndagen den 24 augusti. Om ungefär två veckor gör regeringen en ny bedömning av behovet av inreserestriktioner och deras omfattning med hänsyn till det epidemiologiska läget.  

Undvik icke-nödvändiga resor

Alla finländare har rätt att lämna Finland, om inte den rätten begränsats genom lag, och finländare har alltid rätt att återvända till Finland.

Utrikesministeriets allmänna rekommendation gällande alla länder i världen är på grund av coronapandemin att undvika resor som inte är nödvändiga. Undantag till denna rekommendation är de länder som inte omfattas av inreserestriktionerna (fr.o.m. den 24 augusti):

  • Schengenländer: Estland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Slovakien, Unger 
  • Övriga europeiska länder: Vatikanstaten 
  • Länder utanför Europa: Georgien, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien, Uruguay

Om du planerar en resa ska du beakta att alla länder kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser oberoende av Finlands beslut, så att resan i praktiken ändå är omöjlig. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad före din resa.

Var ansvarsfull om du reser

Coronaviruset är fortfarande en stor global risk för resesäkerheten. Läget kan fortfarande förändras snabbt och på ett oförutsebart sätt. Tillgången till hälsovårdstjänster kan vara begränsad. När en pandemi pågår har utrikesministeriet begränsade möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut.

Om du trots allt besluter dig för att resa, var ansvarsfull och iaktta myndigheternas rekommendationer. Det är fortsättningsvis av största vikt att du håller 1–2 meters avstånd till andra alltid då det är möjligt, tvättar händerna, hostar och nyser i armvecket eller i en engångsnäsduk och undviker att röra vid ansiktet. I situationer där det inte går att hålla avstånd till andra rekommenderas användning av munskydd. I många länder är det obligatoriskt att använda munskydd och straffbart att vara utan.

Kontrollera din att reseförsäkring är giltig och tillräckligt omfattande innan du reser. När du återvänder till Finland, iaktta rekommendationen om karantän(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) av Institutet för hälsa och välfärd.

 

Uppdaterad 4.9.2020