Republikens president har godkänt avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna

Avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna har godkänts av republikens president. Republikens president har också stadfäst lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och de ändringar som ska göras i vissa nationella lagar till följd av godkännandet.

Genom avtalet skapas uppdaterade ramar för försvarssamarbetet med Förenta staterna. Förenta staterna är en central strategisk allierad för Finland. På grund av den förändrade säkerhetsmiljön är ett nära och smidigt samarbete med Förenta staterna allt viktigare. Avtalet innehåller bestämmelser om Förenta staternas militära närvaro i Finland i alla säkerhetslägen. Därutöver bidrar det också till regionalt samarbete. Avtalet förbättrar förutsättningarna för Förenta staternas stöd till Finland och stärker Finlands säkerhet också under Natomedlemskapet.

Avtalet träder i kraft den 1 september 2024. Tillämpningen av avtalet förutsätter också kompletterande genomförandeavtal och överenskommelser som preliminärt har bedömts behövas till exempel när det gäller säkerhet, infrastruktur och byggande, inresa och utresa, tullar, import och beskattning.

Mer information

  • Kaija Suvanto, rättschef, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 159
  • E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@gov.fi.