Finland har valts till ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 2025

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har i dag valt Finland till organisationens ordförande 2025. Det har då förflutit 50 år sedan konferensen om säkerhet och samarbete i Europa avslutades och Helsingforsslutakten godkändes.

Det kommande ordförandeskapet i OSSE är ett konkret erkännande för Finlands arbete och engagemang för fred och stabilitet i Europa. Som ordförande vill Finland stärka OSSE:s verksamhet som europeisk säkerhetsorganisation och främja dialogen och samarbetet i Helsingforskonferensens anda. Finland var ordförande senast 2008.

Sverige är OSSE:s ordförande i år, och i årsskiftet övergår ordförandeskapet till Polen. I OSSE fattas beslut genom konsensus mellan de 57 deltagande staterna.

De deltagande staternas utrikesministrar samlas till OSSE:s ministerrådsmöte i Stockholm den 1–3 december 2021.

Ytterligare information:

Lauri Hirvonen, ambassadråd, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 350 063

Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 514 5811

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.