Finland ger Ukraina ytterligare stöd

Finland fördömer strängt de krigshandlingar som Ryssland inlett i Ukraina. Regeringen beslutade den 24 februari att ge Ukraina sammanlagt 10 miljoner euro i ytterligare stöd.

Till fonden 'Partnership Fund for Resilient Ukraine' överförs 3,3 miljoner euro ur utvecklingsanslagen. Finlands totala stöd till fonden uppgår därmed till 4,3 miljoner euro. Fonden finansieras också av Sverige, Schweiz, Kanada, Storbritannien och Förenta staterna. Fondmedlen ska avsättas för att stärka den ukrainska lokalförvaltningens, civilsamhällesorganisationernas, lokalsamhällenas och den privata sektorns resiliens mitt i kriget. 

För humanitärt bistånd reserveras 6,7 miljoner euro mer. Av denna summa kanaliseras 3,7 miljoner euro via FN:s flyktningsorganisation och tre miljoner euro via Internationella rödakorskommittén ICRC. Båda organisationerna har en viktig roll i skyddet av civila. 

UNHCR har också nödhjälps- och skyddsutrustningslager runt om i landet och förbereder sig för att flyktingsituationen kommer att förändras i området. ICRC tillgodoser människors grundläggande behov och arbetar för att förbättra respekten för den internationella humanitära rätten i dialog med konfliktparterna.

- Situationen är allvarlig och väldigt exceptionell. Det är viktigt att Finland också på ett konkret sätt visar solidaritet med Ukraina och ukrainarna. Tillsammans med det ytterligare stödet är Finlands bistånd till Ukraina i början av året sammanlagt 14 miljoner euro, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Finland beslutade redan den 17 februari om ett extra engångsstöd på fyra miljoner euro på grund av landets svåra läge. Av detta är 2,5 miljoner euro anslag för utvecklingssamarbete och 1,5 miljoner euro för humanitärt bistånd. 

Finland har understött Ukraina med sammanlagt 86 miljoner under åren 2014–2022. Stöd har beviljats för projekt, internationella organisationers verksamhet, humanitärt bistånd och för att sända ut experter. Finland har understött Ukraina bland annat genom utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd, minröjning och civil krishantering. 

Mer information: 

Joonas Heiskanen, teamledare, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 295 350 535

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi