Finland ger ytterligare stöd till jordbävningsområdet i Turkiet och Syrien

Finland beviljar ytterligare 12 miljoner euro i humanitärt bistånd för att hjälpa dem som överlevde jordbävningen i Turkiet och Syrien. Stödet ska användas för livsmedelshjälp, vattentjänster, krisinkvartering och skydd för dem som förlorat sina hem.

Den kraftiga jordbävningen som drabbade södra Turkiet måndagen den 6 februari och de mindre skalven därefter dödade över 55 700 och skadade ungefär 130 000 människor i Turkiet och nordvästra Syrien. Jordbävningarna inträffade i ett område som är politiskt splittrat och kontrolleras av flera aktörer. I nordvästra Syrien finns dessutom 4,1 miljoner människor som sedan tidigare var i behov av humanitär hjälp.

”Jordbävningen har fått enorma konsekvenser i Turkiet och behovet av hjälp är fortfarandet akut. I de oppositionskontrollerade områdena i nordvästra Syrien var det humanitära läget svårt redan före jordbävningen. Den syriska regimen kämpar igen med väldigt svåra ekonomiska problem. Det ytterligare stöd som Finland nu beviljar kanaliseras till olika regioner för att så många jordbävningsoffer som möjligt ska få skydd, mat och rent vatten”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari som ansvarar för humanitärt bistånd.

Finland informerar om det ytterligare stödet på 12 miljoner euro vid finansieringskonferensen Together for the people in Türkiye and Syria som hålls i Bryssel måndagen den 20 mars. Finland representeras av utrikesminister Pekka Haavisto. Konferensen ordnas av EU-kommissionen och Sverige.

Hälften av stödet kanaliseras till Turkiet via Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen IFRC och hälften via korgfonden för FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd OCHA (Syria Cross-Border Humanitarian Fund). Med det stöd som IFRC samlar in erbjuder IFRC bland annat mat, skydd, medicinskt stöd och traumastöd till dem som förlorat sina hem. Via OCHA:s korgfond går hjälpen över den turkiska gränsen också till de oppositionskontrollerade områdena i Syrien. OCHA:s korgfond bistår särskilt de lokala civilsamhällesorganisationerna i det humanitära arbetet. 

I februari besvarade Finland Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens vädjan om katastrofhjälp med en miljon euro. Finland har dessutom understött Finlands Röda Kors som sänt materiellt bistånd till Turkiet och en mobil hälsoklinik till Syrien. Finland har också skickat experthjälp och materiellt bistånd till ett värde av cirka 2 miljoner euro till jordbävningsområdet via EU:s civilskyddsmekanism (UCPM) och Natos euroatlantiska räddningstjänst (EARDCC).

Mer information:

Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030

Emmi Mäkelä, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, utrikesministeriet, tfn +358 50 473 6694

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.