Finland fick rekommendationer om eliminering av diskriminering av kvinnor

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) gav den 31 oktober 2022 Finland sina rekommendationer som gäller Finlands åttonde periodiska rapport om att fullfölja konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW-konventionen).

Kommittén är positiv till de många lagstiftningsåtgärder som Finland vidtagit, till exempel att Finland sett över strafflagens 20 kap. om sexualbrott, genomfört familjeledighetsreformen och reformen av jämställdhetslagen och att Finland inrättat en roll som rapportör om våld mot kvinnor. Även de flera institutionella och politiska åtgärderna, till exempel jämställdhetsprogrammet, likalönsprogrammet, handlingsplanen mot människohandel, åtgärdsprogrammet för förebyggande av våld mot kvinnor och inrättandet av en kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet är positivt enligt kommittén.

Kommittén gav Finland rekommendationer som gäller att undanröja diskriminering av kvinnor. Kommittén beslutade att fem rekommendationer ska omfattas av intensivare övervakning, det vill säga rekommendationerna om

  • hatretorik på grund av kön
  • upphävande av 2 § i steriliseringslagen
  • medling i fall av våld i nära relationer
  • antalet kvinnor på partiernas kandidatlistor
  • antalet kvinnor i försvarsmaktens beslutsfattarposter

Finland ska lämna en rapport till kommittén om införandet av dessa rekommendationer inom två år.

Kommittén gav också rekommendationer om bland annat stärkande av jämställdheten i samband med åtgärderna för återhämtning från covid-19-pandemin, bedömning av konsekvenserna för jämställdheten, systemet för att förbättra kvinnors ställning, skadliga sedvänjor, förebyggande av våld mot kvinnor, åtgärder mot människohandel samt om utbildning, arbetslivet och lönejämställdhet.

Arbetet med att genomföra bestämmelserna i de internationella människorättskonventionerna övervakas i huvudsak med hjälp av ländernas periodiska rapporter. I rapporterna redogör landets regering för hur konventionerna fullgörs på nationell nivå.

Fullgörandet av CEDAW-konventionen övervakas av CEDAW-kommittén som består av oberoende sakkunnigledamöter. Finlands åttonde periodiska rapport  granskades i samband med kommitténs offentliga dialog den 11 oktober 2022.

 

Mer information:

  • Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172, fornamn.efternamn@formin.fi