Somaliland blir fritt från minor

Efter det långa inbördeskriget är stora områden i Somalia minerade. Finland understöder minröjningen i Somaliland och Somalia. Arbetet går långsamt, men det räddar människoliv.

Marken på stigarna som röjts mellan taggsnåren är prickig av rödvita stenar. Den vita sidan av stenarna markerar ett röjt område. Det gäller att inte trampa på den röda sidan av stenarna. Solen gassar från en klar himmel när Ahmed Hasani går ner på knä på ett minfält i de mellersta delarna av Somaliland. Huvudet skyddas av en skyddshjälm och bålen av en pansarväst, men armarna och benen är oskyddade.

Somalia miinat4
Minröjaren Ahmed Hasani. Bild: Joonas Lehtipuu.

Minröjaren avgränsar ett halvmeterstort område med två plaströr och ett snöre. Svetten rinner längs ansiktet när han klipper bort de taggiga snåren med en sekatör. Hasani reser sig och sveper över området med en metalldetektor. Han hittar inga metallbitar i rutan, och går därmed över till nästa.

Finland understöder humanitär minröjning i både Somaliland och Somalia. Den internationella organisationen HALO Trust inledde sitt arbete i Somaliland, som är stabilare än det övriga Somalia, redan 1999. Finland har understött arbetet sedan 2004. Avsikten är att Somaliland ska förklaras minfritt nästa år. Över 580 utbildade minröjare stannar dock kvar i regionen för att fortsätta hjälpa om enstaka sprängmedel hittas där.

Barn skyddas mot minor

Mahamud Iman Hasan har arbetat med minröjning för HALO Trust i 12 år. Han leder minröjargruppen i Somaliland. Hasan med familj bor en kilometer från röjningsplatsen.

”Tidigare var läget dåligt. Kameler och getter trampade på sprängladdningar och det hände att barnen lekte med dem. Många har förlorat sina ben på grund av minorna”, berättar Hasan.

Hasan var tidigare anställd av militären i Somaliland. Den lokalkännedom han fick under kriget är till hjälp i arbetet. Soldaterna minns var minorna lades ut, och därför anlitar HALO Trust dem som hjälp.

Minröjning i 40 graders hetta tar på krafterna, så arbetet utförs i pass på 15 minuter varvat med pauser på 10 minuter.

”Man får inte tappa koncentrationen för en enda sekund, annars är vi alla i fara”, påpekar Hasan.

Tack vare minröjningen går alla Hasans barn i skola, den äldsta sonen rentav på universitet.

”Det bästa är ändå att mina barn kan leka tryggt i vår by tack vare mitt arbete.”

Somalia miinat1
Mahamud Iman Hasans barn kan utbilda sig tack vare minröjningen. Bild: Joonas Lehtipuu.

Eftersom arbetet i Somaliland är på slutrakan har HALO Trust redan övergått till att röja minor på andra håll i Somalia, bland annat vid gränsen mot Etiopien. Mahamud Iman Hasan utbildade de nya medarbetarna i regionen. I Somalia är minläget svårt.

Det decennielånga inbördeskriget lämnade efter sig omfattande minerade områden. Dessutom finns där vapen och ammunition också från den engelska kolonialtiden och konflikterna med Etiopien under 1940-1980-talen.

Stora områden i mellersta och södra Somalia är fortfarande oröjda på grund av det dåliga säkerhetsläget. Läget försvåras av att terroristorganisationen Al-Shabaab ständigt placerar ut nya minor och sprängladdningar i de områden i mellersta och södra Somalia som den kontrollerar. Tills vidare har HALO Trust lyckats kartlägga 114 minfält i Somalia där man under ett par år har förstört 56 landminor och över 2 000 sprängmedel som inte exploderat.

I Somalia har minor hittills bara röjts på de viktigaste platserna, såsom flygfälten och de största vägarna.

”Efter inbördeskriget kom några kommersiella företag till landet för att röja upp de viktigaste trafiklederna. Arbetet var viktigt för samhällets funktion, men försvårade den senare röjningen. Eftersom bara en del av minorna avlägsnades bröts placeringslinjerna, så det är svårt för oss att hitta resten av sprängladdningarna”, säger Edward Lajoie, biträdande direktör för Somalias minprogram.

Somalia miinat2
Abdi Rahman Dayib röjer minor. Före minröjningen markeras det område som ska röjas noggrant. Bild: Joonas Lehtipuu.

Kvinnor blir minröjare

Metalldetektorn piper för att signalera att den hittat metall. Tidigare exploderade ett av arméns vapenlager i röjningsområdet i Somaliland, vilket medförde att metallskärvor spreds ut över ett stort område. Abdi Rahman Dayib, som röjer en ruta, markerar området med vita plastlister. Han börjar skrapa bort sanden i sidled mot plastlisterna med sin hacka. En vertikal rörelse skulle kunna utlösa en eventuell sprängladdning. Till sist drar han fram ett litet metallstycke med en magnet. Det är en ofarlig, några centimeter lång bit av en projektil. Hade det varit en mina skulle den ha lämnats kvar och sprängts senare.

Ett av målen med den humanitära minröjningen har varit att stödja sysselsättningen bland kvinnor i regionen. Det har varit lättare än väntat att anställa kvinnor i Somaliland.

”Kvinnorna är våra bästa minröjare. De orkar längre än männen, koncentrerar sig bättre och engagerar sig i arbetet”, säger Edward Lajoie.

De som fått anställning som minröjare är särskilt änkor och ensamförsörjande kvinnor, som behöver avlönat arbete för att försörja sin familj.

”För oss är det viktigt att vårt arbete gynnar hela samhället”, säger Lajoie.

Finland understöder humanitär minröjning

  • Åren 2016–2020 understöder Finland humanitär minröjning i Somalia, Afghanistan, Irak, Syrien och Ukraina med sammanlagt 12 miljoner euro.
  • Utöver minröjning går verksamheten ut på att utbilda särskilt barn om riskerna med minor och rehabilitera minoffer.
  • Finland har understött minröjningen i Somaliland genom organisationen HALO Trust sedan 2004. Målet är att Somaliland ska förklaras minfritt år 2019. Minröjarna har redan tagit sig an nya områden i Somalia.

Minttu-Maaria Partanen

Skribenten är frilansjournalist