Sidoackreditering till Marshallöarna

Fredagen den 13 mars beslutade republikens president om en sidoackreditering till Marshallöarna.

Fredagen den 13 mars beslutade republikens president att befullmäktiga chefen för Finlands ambassad i Tokyo, ambassadör Pekka Orpana, på Marshallöarna.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, ambassadråd, tfn 029 535 1449