Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) färdigställdes söndagen den 15 maj av republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Redogörelsen behandlas i dag kl. 17 på statsrådets allmänna sammanträde, och efter godkännandet överlämnas redogörelsen till riksdagen.

Utkastet till redogörelse har lagts ut på vår webbplats. Efter att redogörelsen har godkänts på statsrådets sammanträde publiceras den slutliga versionen på samma adress.

Utkastet till redogörelse(Länk till en annan webbplats.)