Inreserestriktionerna och reserekommendationerna ändras - fortfarande skäl att undvika resor som inte är nödvändiga

Vid sitt sammanträde den 6 augusti beslutade statsrådet om ändringar i begränsningarna av gränstrafiken och i reserekommendationerna. Gränskontroll återinförs mellan Finland och Nederländerna, Andorra och Belgien. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Restriktionerna träder i kraft den 10 augusti. De beslut som nu fattas gäller fram till den 8 september, men vid behov kan de ändras redan tidigare. Om ett par veckor gör regeringen en ny bedömning av behovet av inreserestriktioner och deras omfattning med hänsyn till det epidemiologiska läget.

Till vilka länder kan man resa från Finland?

Regeringen rekommenderar fortfarande att undvika icke-nödvändiga resor till andra länder, förutom de länder för vilka inreserestriktionerna har avskaffats. Den allmänna rekommendationen om att undvika resor som inte är nödvändiga gäller inte följande länder:

Cypern, Danmark, Estland, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Norge, Nya Zeeland, Ruanda, San Marino, Slovakien, Sydkorea, Thailand, Tyskland, Tunisien, Ungern, Uruguay, Vatikanstaten.  När det gäller Kina rekommenderas det att undvika icke-nödvändiga resor till landet tills ömsesidigheten bekräftas i EU.  

Till de länder som nämns ovan kan man också resa utan att det krävs frivillig karantän efter att man återvänt till Finland. 
Finska medborgare har alltid rätt att återvända till Finland, och alla har rätt att lämna landet, förutsatt att rättigheten inte har begränsats genom lag.

Alla ansvarar själva för sitt beslut att resa

Coronaviruset är fortfarande en stor global risk. Läget kan fortfarande förändras snabbt och på ett oförutsebart sätt. Under en pandemi är utrikesministeriets möjligheter att hjälpa resenärer i nöd begränsade, och inte heller en reseförsäkring är nödvändigtvis till nytta. 

Det är också skäl att beakta att länderna kan ha infört egna restriktioner för resenärer från andra länder.  Innan du reser ska du alltid kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Om du återvänder till Finland från ett land som fortfarande omfattas av gränskontroll, är rekommendationen att du på eget initiativ ska stanna i karantän 14 dygn.