Minister Haavisto och minister Skinnari deltar i högnivåveckan i FN:s generalför-samling i New York

Högnivåveckan i Förenta nationernas 77:e generalförsamling inleds i New York den 19 september. Utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i evenemang på ministernivå och träffar ministerkollegor och representanter för FN. På minister Skinnaris agenda står också Team Finland-program.

På FN:s högnivåvecka kommer deltagarna att diskutera Rysslands anfallskrig mot Ukraina och dess globala konsekvenser, såsom livsmedelskrisen. Anfallet har förvärrat konsekvenserna av de globala problemen (klimatkrisen, biodiversitetskrisen, pandemin). Högnivåveckan ger en möjlighet att framhålla hur viktigt ett multilateralt och regelbaserat samarbete är när det gäller att lösa de globala problemen.    

Finlands delegation leds av republikens president Sauli Niinistö som håller Finlands anförande under generaldebatten i New York tisdagen den 20 september.

Ministrarnas program fokuserar på gemensamma lösningar på globala kriser

Den 19 september hålls också FN:s utbildningstoppmöte och SDG Moment till stöd för de globala målen för hållbar utveckling. Den 20 september ordnas ett högnivåmöte om livsmedelskrisen och den 21 september ett högnivåmöte om de etniska, religiösa och språkliga minoriteternas rättigheter.

De möten som minister Haavisto deltar i kommer att fokusera på aktuella kriser, särskilt på de globala konsekvenserna av Rysslands anfallskrig (bland annat livsmedelskrisen), fredsmedling, regionala kriser, mänskliga rättigheter och jämställdhet och på stödet för multilateralt samarbete i världens svåra läge just nu. I programmet ingår flera enskilda möten med ministerkollegor från andra länder och med ledningen för olika FN-organ. Minister Haavisto deltar också i EU:s utrikesministermöte i New York den 19 september.

På minister Skinnaris möten ska deltagarna diskutera frågor som gäller bland annat att stärka Ukrainas utbildningssektor, bidra till anpassningen till klimatförändringar, till ett jämlikt och digitalt samhälle och kvinnors och flickors ställning och rättigheter samt att stärka det multilaterala systemet och reflektera över företagens roll i den hållbara utvecklingen. Ministern träffar också ministerkollegor från andra länder och ledningen för olika FN-organ. Vidare ska minister Skinnari delta i Team Finland-programmet kring handelsekonomiskt samarbete med bland annat försörjningsberedskap och digitala frågor som teman.

Utgångspunkten för Finlands verksamhet i FN är försvaret av den internationella regelbaserade ordningen och stärkandet av det multilaterala samarbetet, där de viktigaste prioriterade områdena för Finland är hållbar utveckling och kampen mot klimatförändringarna, konfliktförebyggande, fredsmedling, jämlikhet och de mänskliga rättigheterna. FN:s högnivåvecka ger en värdefull möjlighet att stärka samarbetsrelationerna, föra dialog och lyfta fram de teman som är viktiga för Finland.

Mer information

Utrikesministerns program:
Anna Salovaara, enhetschef, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn +358 295 350 018

Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 478 2587
 

Utvecklings- och utrikeshandelsministerns program:
Satu Lassila, enhetschef, enheten för FN:s utveckling och innovation, tfn +358 295 350 022


Emmi Mäkelä, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6694


fornamn.efternamn@formin.fi