Coronaviruset och utrikesministeriets resemeddelanden

Världshälsoorganisationen WHO har betecknat spridningen av coronaviruset som en pandemi. Till följd av detta har Institutet för hälsa och välfärd slutat klassificera olika länder utifrån coronavirusläget. Risken att smittas av coronaviruset har ökat i hela Europa och i resten av världen.

 

Det exceptionella läget påverkar resesäkerheten i hela världen och utrikesministeriet uppmanar alla att iaktta största försiktighet överallt. Utrikesministeriet avråder från alla resor som inte är nödvändiga. Utrikesministeriet ändrar inte längre risknivån i resemeddelandena för enskilda länder på grund av coronavirusrisken. I resemeddelandena ges fortsättningsvis information om resesäkerheten i länder och regioner.

Utrikesministeriet och Finlands ambassader ger inte anvisningar i resemeddelandena som har att göra med reserestriktioner eller inreseförbud i olika länder. Följ de lokala myndigheternas webbplatser för information. Vi försöker också uppdatera information om reserestriktioner på de finska ambassadernas konton i sociala medier.

Läget förändras snabbt och det är sannolikt att fler länder inför inreseförbud. Vissa länder som tidigare haft visumfrihet gällande Finland kräver nu visum av finska medborgare. Den som reser ska följa myndigheternas anvisningar på resmålet.

Du ansvarar alltid själv för ditt beslut att resa. Angående kostnader för resor som ställs in eller skjuts fram ska du kontakta researrangören, flygbolaget eller ditt försäkringsbolag.