Genemsamt uttalande av Finland och Storbritannien om strategiskt partnerskap

Utrikesminister Valtonen och Storbritanniens utrikesminister David Cameron undertecknade ett uttalande om Finlands och Storbritanniens strategiska partnerskap.