Ändringar i gränstrafiken och reserekommendationerna – undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga

Vid sitt sammanträde den 23 juli beslutade statsrådet om ändringar i begränsningarna och rekommendationerna gällande utlandsresor. Gränskontrollen återupprättas mellan Finland och Österrike, Slovenien och Schweiz. Från vissa länder utanför Europa tillåts alla trafik. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

De beslut som nu fattats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) gäller från den 27 juli till och med den 25 augusti. Regeringen bedömer på nytt behovet av inreserestriktioner och deras omfattning utifrån det epidemiologiska läget om ett par veckor. 

Vart kan man resa från Finland?

Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av restriktioner. 

Den allmänna rekommendationen om att undvika resor som inte är nödvändiga gäller inte följande länder:

Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Tyskland, San Marino, Slovakien, Ungern, Vatikanstaten och de utomeuropeiska länderna Georgien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay. När det gäller Kina rekommenderas det att man undviker resor som inte är nödvändiga tills ömsesidighet bekräftas av EU.

Man kan också återvända till Finland från resor till dessa länder utan att stanna i frivillig karantän. 

Finska medborgare har alltid rätt att återvända till Finland, och alla har rätt att lämna landet, förutsatt att denna rätt inte har begränsats genom lag. Alla ansvarar själva för sitt beslut att resa.

Tänk också på att länderna kan ha infört egna restriktioner gällande resenärer från andra länder Innan du reser ska du alltid kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.