Den femte förhandlingsomgången om ett avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna har slutförts

Den senaste och i ordningen femte omgången av förhandlingar om ett nytt avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna (Defence Cooperation Agreement, DCA) fördes i Helsingfors den 30–31 oktober.

Finland beslutade i augusti 2022 att inleda förhandlingar med Förenta staterna om ett nytt bilateralt avtal. En delegation som utnämnts av republikens president har i utrikesministeriets regi fört förhandlingar under styrning av republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Riksdagen har regelbundet hållits underrättad om förhandlingarna och deras innehåll.

”Förhandlingarna framskred i en positiv anda. Nästa steg är att det nuvarande avtalsutkastet behandlas i en politisk process”, konstaterar chefsförhandlaren Mikael Antell, som är biträdande avdelningschef vid utrikesministeriet.

Innehållet i avtalet är inte slutgiltigt förrän parterna har undertecknat avtalet. I detta sammanhang blir avtalet också offentligt. Riksdagens godkännande behövs för att avtalet ska kunna träda i kraft.

Förenta staterna är en av Finlands viktigaste allierade, och ett av målen i regeringsprogrammet är att slutföra förhandlingarna om avtalet om försvarssamarbete. Syftet med avtalet är att förtydliga spelreglerna för samarbetet med en viktig allierad och göra det möjligt att fördjupa samarbetet i alla säkerhetssituationer. På så sätt stärker avtalet Finlands säkerhet också under de förhållanden som råder som medlem av Nato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information:

Utrikesministeriet: Petri Hakkarainen, avdelningschef, politiska avdelningen, tfn 050 473 0803

Mediernas förfrågningar: Utrikesministeriets mediejour, tfn +358 40 551 6571

Försvarsministeriet: Sami Nurmi, enhetsdirektör, tfn 0295 140 330