Rekommendationerna och restriktionerna ändras beroende på coronaläget

Enligt statsrådets beslut i september avskaffas inreserestriktionerna i trafiken mellan Finland och sådana EU- och Schengenländer där förekomsten av nya sjukdomsfall har varit högst 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen. Detta gäller också så kallade gröna länder som fastställts av Europeiska unionens råd. Statsrådet granskar läget varje vecka. Eventuella förändringar uppdateras i denna artikel.

Uppdaterad 11.1.2021

Utrikesministeriets allmänna rekommendation, som gäller alla länder i världen, är att undvika resor som inte är nödvändiga på grund av coronapandemin. Undantag till denna rekommendation är de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktionerna.

Länder du kan resa till och från utan restriktioner från och med den 11 januari:

  • Övriga europeiska länder: Vatikanstaten
  • Länder utanför Europa: Australien, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Thailand (Inreserestriktionerna avvecklas också för invånare i de särskilda administrativa regionerna Hongkong och Macao som reser från dessa områden till Finland, förutsatt att Europeiska unionens råd konstaterar att ömsesidigheten tillgodoses tillräckligt)

Förteckningen över länderna justeras varje vecka. Beslut om eventuella ändringar fattas på torsdagar vid statsrådets sammanträde. Vi uppdaterar denna nyhet utifrån statsrådets beslut.

Den dagliga trafiken är fortfarande möjlig mellan gränsorterna vid gränsen mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge. Från och med måndagen den 28 september 2020 kan man därtill resa till Finland från Sverige och Estland för att arbeta utan att det krävs frivillig karantän i 10 dygn eller testning. 
Avskaffandet av restriktionerna innebär att man kan resa från dessa länder till Finland på semesterresa och att man från Finland får resa till länderna i fråga och återvända till Finland utan att stanna i frivillig karantän efter återkomsten.

När begränsningar införs betyder det att man från länderna i fråga inte får göra fritidsresor till Finland. Om en person av någon annan, tillåten orsak kommer till Finland ska hen hålla sig i karantän på eget initiativ i 10 dygn. Den som så önskar kan förkorta den frivilliga karantänen genom två frivilliga coronatester. Resenärer kan också hänvisas till ett frivilligt coronavirustest på flygplatsen eller i hamnen och en läkare kan utifrån en riskbedömning bestämma att en resenär ska hållas i karantän.

Läs också Gränsbevakningsväsendets anvisningar för resenärer  som anländer till Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Undvik icke-nödvändiga resor

Alla har rätt att lämna Finland, om inte den rätten begränsats genom lag, och finländare har alltid rätt att återvända till Finland.
Om du planerar en resa ska du beakta att alla länder kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser oberoende av Finlands beslut, så att resan i praktiken ändå är omöjlig. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad före din resa.

På grund av pandemiläget kräver allt fler länder att du har ett negativt coronavirustest eller ett intyg över att du redan haft covid-19, för att du ska komma in i landet. I många länder krävs det att intyget är på landets eget språk eller på engelska. Du som reser är själv ansvarig för att ta reda på hurudana intyg som krävs.

Om du reser, var ansvarsfull

Coronaviruset är fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten. Läget kan förändras snabbt och på ett oförutsebart sätt. Tillgången till hälsovårdstjänster kan vara begränsad. När en pandemi pågår är utrikesministeriets möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut begränsade.

Om du trots allt besluter dig för att resa, var ansvarsfull och iaktta myndigheternas rekommendationer. Det är fortsättningsvis av största vikt att du håller 1–2 meters avstånd till andra alltid då det är möjligt, tvättar händerna, iakttar noggrann hygien då du hostar eller nyser och undviker att röra sitt ansikte. I situationer där det inte går att hålla avstånd till andra rekommenderas användning av munskydd. I många länder är det obligatoriskt att använda munskydd och straffbart att vara utan.

Kontrollera din att reseförsäkring är giltig och tillräckligt omfattande innan du reser. Just nu är det speciellt viktigt att kontrollera att försäkringsskyddet gäller också under en pandemi.

Läs utrikesministeriets svar på vanliga frågor (Öppnar nytt fönster) innan du reser. 

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för att ge anvisningar till resenärer som kommer till Finland, till exempel om frivillig karantän. Läs de aktuella rekommendationerna om hygien, säkerhetsavstånd och karantän på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland | Institutet för hälsa och välfärd den 13 maj(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).