Visumkrav och resedokument som godtas i Finland

Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum. Varje Schengenstat har dessutom beslutat vilka resehandlingar accepteras vid inresa från respektive stat.

Tabell över resehandlingar som accepteras i Schengenstaterna, med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser och i vilka en visering kan införas. Upprätthålls av Europeiska kommissionen: Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska kommissionen, på engelska).

Visumkrav och resedokument som godtas i Finland framgår ur listan nedan.

Sydafrika: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official passport)
  • Pass för barn / Child Passport / Passeport Enfant
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Provisoriskt pass / Temporary Passport
  • Provisoriskt pass endast för en resa med villkor för återresa  / Emergency Passport, valid for a single journey, recognized for exit and transit to return to South Africa
  • Dokument i resesyfte, bara dokument i serie T godkänns (Document for travel purposes;  Only series T document for travel purposes is recognized)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)