16.1.2023

Zimbabwe: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det politiska, ekonomiska och sociala läget i Zimbabwe har varit instabilt i flera år. Följ med nyheterna innan du åker till Zimbabwe.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Zimbabwe finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/zwe/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.). Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Risken för att bli rånad ökar efter mörkrets inbrott framför allt i Harare och övriga större städer, särskilt i närheten av platser där det finns många turister.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största riskfaktorn på grund av bilarnas dåliga skick och körkulturen. Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott, i synnerhet utanför städerna. Vägarna har blivit sämre, särskilt i städerna.

Polisen utför mycket kontroller i Zimbabwe. Se till att fordonet är i skick och rätt utrustat enligt landets lagstiftning. Det lönar sig att beakta att poliskontrollerna kan fördröja resan. Det finns också vägtullar som oftast fungerar smidigt.

Bilkapningar kan inträffa på vägen. Var uppmärksam om någon närmar sig din bil t.ex. vid trafikljus, när du tankar eller i övrigt då bilen står stilla. Ha alltid dörrarna låsta och fönstren stängda när du kör. Det lönar sig att vara förberedd på tillfälliga problem med bränsledistributionen.
Om du kör bil gör du klokt i att ha med dig en extra kanister bränsle i bilen.

Naturförhållanden

Temperaturen kan stiga mycket högt i Zimbabwe.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Sjukhusens utrustningsnivå i hela landet är låg och allvarliga sjukdomsfall måste evakueras, vanligtvis till Sydafrika. Vårdkostnaderna kan vara höga. Ta med dig alla receptbelagda mediciner du behöver under resan. Heltäckande försärking behövs. Det är dyrt och svårt att ordna hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring.

Det förekommer tropiska sjukdomar i landet inklusive malaria. Det har även förekommit kolera i landet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det är förbjudet att fotografera offentliga statliga byggnader och militära mål. Vi avråder från att följa eller fotografera offentliga demonstrationer ens på avstånd.

Man bör undvika homosexuellt beteende på offentliga platser. Det kan leda till böter eller rentav till fängelsestraff. Innehav, bruk och transport av narkotika är straffbara gärningar, och straffen är stränga.

Det är olagligt för en civilperson att använda kamouflagemönstrade kläder.

Kreditkort accepteras som betalningsmedel i begränsad utsträckning, så ta kontanter med dig.

Enligt myndigheternas uppgifter är landets enda lagliga betalningsmedel ”Zimbabwe dollar”, men i praktiken används främst US-dollar.På grund av den försämrade ekonomiska situationen i landet kan användningen av bank- eller kreditkort och uttag av pengar vara mycket begränsat. När du reser till landet lönar det sig att ha med dollar i kontanter, också i mindre sedlar, och givetvis se till att de förvaras och transporteras på ett säkert sätt. Märk väl att de lokala sedlar (bond notes) som introducerats parallellt med dollarn inte kan växlas tillbaka till annan valuta, så de bör användas under vistelsen i landet.

Olika produkter har med kort varsel försatts med import- och exportbegränsningar, till exempel just US-dollar. Du hittar mer information på skattemyndighetens webbplats: http://www.zimra.co.zw/(Länk till en annan webbplats.).

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Lokala myndigheter på webben:
Zimbabwes hälsoministerium (på engelska):
Twitter: https://twitter.com/mohcczim(Länk till en annan webbplats.)
Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Ministry-of-Health-and-Child-Care-148565931913609/(Länk till en annan webbplats.)
COVID-19 infosida: http://covid19.mohcc.org.zw/covid19/(Länk till en annan webbplats.)
Länk till information om corona på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/zmb/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument