24.11.2023

Zimbabwe: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna, också covid-19-restriktionerna, hos de zimbabwiska myndigheterna, till exempel på Zimbabwes ambassad i Stockholm: www.zimembassy.se.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Zimbabwe finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/zwe/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.). Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska, ekonomiska och sociala läget i Zimbabwe har varit instabilt under lång tid. Det finns också en risk för våldsamma oroligheter och sammandrabbningar. Undvik folksamlingar och demonstrationer, där det också kan förekomma brottslighet och vandalism. Följ medierna innan du reser till landet.

Brottsligheten

Inbrott, råd, fick- och bilstölder är vanliga. Håll värdesaker utom synhåll när du rör dig utomhus.
Risken för att bli rånad ökar efter mörkrets inbrott framför allt i Harare och övriga större städer, särskilt i närheten av platser där det finns många turister.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Zimbabwe har vänstertrafik. På grund av dåliga bilar och körkulturen är trafiken den största risken. Kör inte bil efter mörkrets inbrott, särskilt inte utanför städerna. Vägarna är i dåligt skick, i synnerhet i städerna. Trafikljusen och gatubelysningen fungerar dåligt och det är bäst att inte köra utanför städerna när det är mörkt. Bussar och minibussar är inget säkert alternativ på grund av bussarnas dåliga skick och förarnas körstil.

Polisen har väldigt många kontrollstationer. Se till att fordonet är i skick och utrustat på det sätt som landets lagar kräver. Om du reser till Zimbabwe med egen bil, kontrollera med de lokala myndigheterna vilka bestämmelser som gäller för bilens införsel innan du reser. Det kan uppstå förseningar på grund av kontrollstationerna, vilket är bra att notera när du planerar din resa. Det finns också vägtullar i Zimbabwe som i allmänhet fungerar smidigt. Bilkapningar är möjliga. Om någon närmar sig din bil när du står vid trafikljus, tankar eller har stannat bilen, ska du vara på din vakt. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda när du åker. Var beredd på att det då och då kan uppstå problem med distributionen av bränsle. Om du kör bil gör du klokt i att ha med dig en extra kanister bränsle i bilen.

Trafiken är den största riskfaktorn på grund av bilarnas dåliga skick och körkulturen. Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott, i synnerhet utanför städerna. Vägarna har blivit sämre, särskilt i städerna.

Bilkapningar kan inträffa på vägen. Var uppmärksam om någon närmar sig din bil t.ex. vid trafikljus, när du tankar eller i övrigt då bilen står stilla. Ha alltid dörrarna låsta och fönstren stängda när du kör. Det lönar sig att vara förberedd på tillfälliga problem med bränsledistributionen.
Om du kör bil gör du klokt i att ha med dig en extra kanister bränsle i bilen.

Naturförhållanden

Temperaturerna i Zimbabwe kan bli mycket höga. Under regnperioder förekommer störtregn som kan orsaka översvämningar och jordskred.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor. Läs mer https://finlandabroad.fi/web/zmb/covid-19-anvisningarna(Länk till en annan webbplats.) på ambassadens webbplats.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Nivån på hälso- och sjukvården är mycket låg. Sjukhusen är bristfälligt utrustade och de allvarligast sjuka patienterna måste förflyttas, vanligtvis till Sydafrika. Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring eftersom vårdkostnaderna kan vara höga. Du ska ta med dig alla receptbelagda läkemedel som du behöver. I Zimbabwe förekommer vanliga tropiska sjukdomar, såsom malaria och kolera. Det har också förekommit kolera i landet. Könssjukdomar som HIV/AIDS är vanliga. Kranvattnet kan innehålla virus, bakterier och parasiter. Drick endast vatten på flaska.

Det förekommer tropiska sjukdomar i landet inklusive malaria. Det har även förekommit kolera i landet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det är förbjudet att fotografera offentliga statliga byggnader och militära mål. Vi avråder från att följa eller fotografera offentliga demonstrationer ens på avstånd.

Homosexuellt umgänge är straffbart enligt lag. Undvik att kramas och kyssas på offentliga platser. Det kan leda till böter eller till och med till fängelsestraff.
Av innehav, användning och transport av narkotika följer stränga straff.

.Det är olagligt för civila personer att bära kamouflagemönstrade kläder.

Kreditkort accepteras som betalningsmedel i begränsad utsträckning, så ta kontanter med dig.
Landets enda lagliga betalningsmedel är ”zimbabwisk dollar”, men US-dollar är också i användning. Kontrollera alltid valutan innan du betalar eftersom $-tecknet används för båda valutorna. Det är bra att ha kontanter på dig när du reser eftersom kreditkort inte accepteras på alla ställen och det kan vara svårt att ta ut pengar med ett kredit- eller bankkort.

När du reser till Zimbabwe, ta gärna med dig dollar i kontanter, också i små sedlar. Och naturligtvis ska du se till att du förvarar och transporterar pengarna på ett säkert sätt. Tidvis råder det brist på pengar. Notera att det inte går att växla de lokala sedlar (bond notes) som introducerats parallellt med dollarn tillbaka till annan valuta, så dem måste du använda under din vistelse i landet. Olika produkter har med kort varsel försatts med import- och exportbegränsningar, till exempel just US-dollar. Du hittar mer information på skattemyndighetens webbplats: http://www.zimra.co.zw/(Länk till en annan webbplats.).

Olika produkter har med kort varsel försatts med import- och exportbegränsningar, till exempel just US-dollar. Du hittar mer information på skattemyndighetens webbplats: http://www.zimra.co.zw/(Länk till en annan webbplats.).

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Lokala myndigheter på webben:
Zimbabwes hälsoministerium (på engelska):
Twitter: https://twitter.com/mohcczim(Länk till en annan webbplats.)
Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Ministry-of-Health-and-Child-Care-148565931913609/(Länk till en annan webbplats.)
COVID-19 infosida: http://covid19.mohcc.org.zw/covid19/(Länk till en annan webbplats.)
Länk till information om corona på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/zmb/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument