13.5.2024

Vietnam: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget är gott. Var försiktig i trafiken. Bekanta dig med säkerhetsarrangemangen på kryssningsfartyg. Följ väderprognoser och förbered dig på omväxlande väder.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Vietnam är ett relativt tryggt land för resenärer. I städer, i synnerhet Ho Chi Minh City (Saigon), har rånen riktade mot resenärer ökat.

Myndigheterna kan begränsa rörligheten i till exempel militär- eller gränsområden. De lokala myndigheternas beredskap att erbjuda service på andra språk än vietnamesiska kan variera mellan regionerna. Nivån på utryckningsfordonen varierar.

Ytterligare information:
Säkerhetsministeriet i Vietnam (på engelska): http://en.bocongan.gov.vn/(Länk till en annan webbplats.)
Vietnams statliga nyhetstjänst (på engelska): http://news.chinhphu.vn/Home/News.vgp(Länk till en annan webbplats.)

Nödnummer:
Polis 113
Brandkår 114
Ambulans 115

Särskilda säkerhetsrisker

Odetonerad ammunition finns fortfarande kvar i avlägsna trakter, särskilt i centrala Vietnam och i närheten av gränsen till Laos. Det kan vara livsfarligt att vandra utanför de utmärkta rutterna i dessa områden. Industriella olyckor i urbana områden kan påverka luftens och kranvattnets kvalitet.

Brottsligheten

Brottslighet som riktar sig mot turister, såsom stölder och rån, är vanlig särskilt i de större städerna och i områden med mycket turister. Rånare rör sig ofta på motorcykel och rycker med sig axelväskor och kameror i förbifarten. Lämna aldrig bagage oövervakat på turistmålen, i synnerhet inte när ni åker på utflykter.

Förvara pass och värdeföremål i förvaringsfack. Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och Förvara dem separat från originalen. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisen.

Var uppmärksam på marknader och i butiker och särskilt när du tar ut pengar i bankomater. Väpnade rån är inte så vanliga som fickstölder. Följ inte med främmande människor till privata hem eller andra privata utrymmen. Småskaligt bedrägeri med särskilda turistpriser är vanligt.

Undvik svarta taxi, så kallade vilda taxi, eftersom det är vanligt att taxametern är manipulerad. I Hô Chi Minh City (Saigon) lönar det sig också att undvika cykelriksha på grund av risken för rån. Om du blir lurad lönar det sig inte argumentera med chauffören.

Det förekommer trakasserier och angrepp riktade mot kvinnor i städerna, till exempel på dåligt upplysta gator och i gränder.
Ytterligare information: Säkerhetsministeriet i Vietnam (på engelska): http://en.bocongan.gov.vn/(Länk till en annan webbplats.)

Nödnummer:
Polis 113

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikolyckor är vanliga. Enligt uppskattningar dör ca 8000–9000 människor i olika former av trafikolyckor varje år. De främsta orsakerna är bristfälligt underhåll av fordon och vägar och den vårdslösa körstilen. En stor del av offren i trafikolyckor har kört motorcykel eller scooter.

Det är speciellt farligt att köra nattetid eftersom det inte finns gatubelysning, hastigheterna är höga och trafikreglerna inte följs. Den tunga trafiken pågår mest nattetid, vilket ökar olycksrisken. Det är vanligt att man kör mot rött ljus.

I regel avgör man vem som är skyldig till en trafikolycka utifrån vem som körde först, eftersom den som kör före har en märkbar förkörsrätt.
Vi rekommenderar att man använder taxi eller hyr en bil med chaufför. Utred din körrätt och körkortskraven för olika fordon på förhand. I hela landet är det obligatoriskt med hjälm när man kör motorcykel.

Om du hyr ett väg- eller vattenfordon, minns att de sällan har en försäkring. Kontrollera fordonets skick tillsammans med uthyraren. Den som hyr är ansvarig för alla skador som orsakas fordonet. Skadeståndskraven kan vara höga om det sker en olycka. Lämna inte ditt pass som pant, utan en kopia av passet.

Var uppmärksam på rederiernas och researrangörernas säkerhetsarrangemang när du planerar en kryssning, en flodresa, en dagsutflykt eller likande turer. Det har inträffat allvarliga fartygsolyckor i den populära Ha Long-bukten och vi rekommenderar att man försäkrar sig om båtarnas sjöduglighet. Välj en pålitlig researrangör och fråga guiden om säkerheten på båten. Det har inträffat bussolyckor i bergen i norra Vietnam.

Ytterligare information: Trafikministeriet i Vietnam (på engelska): http://mt.gov.vn/en/Pages/default.aspx(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Det förekommer ofta häftiga regn- och åskoväder i hela landet året runt.

Tyfonperioden pågår i allmänhet från juni till december. Regn, tyfoner och andra exceptionella väderfenomen kan orsaka häftiga översvämningar och jordskred. De kan leda till hotfulla situationer, hindra rörligheten och medföra hälsorisker. Följ aktivt med väderleksprognoserna och kontrollera också om vägar och järnvägar är tillgängliga.

Mellersta och norra Vietnam samt Mekongdeltat kan årligen i juni–oktober drabbas av kraftiga översvämningar som orsakar stor skada. I norra Vietnam och grannländer till Vietnam förekommer tidvis jordbävningar som kan orsaka skador i regionen.

Information om vädret och exceptionella väderfenomen får man utöver via nyhetstjänsterna på engelska via följande tjänster:

Vietnams meteorologiska institut (på engelska):
https://kttv.gov.vn/KttvsiteE/en-US/2/index.html?fbclid=IwAR1Et9mKJ5OKCZgI-UipQ3j8aOhsEqes0LNJC654Zf2KrDxTMbMQMSkckw0(Länk till en annan webbplats.)

Tropiska stormar (på engelska): https://www.tropicalstormrisk.com/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Alla restriktioner till följd av covid-19-pandemin har avskaffats i Vietnam.
Sjukhusens nivå motsvarar inte västerländsk standard. Det finns flera internationella kliniker som vi rekommenderar att man kontaktar i första hand. Utred avtalssjukhuset med försäkringsbolaget.

Tillgången till ambulans kan variera från region till region, och vid behov ska du vara beredd på att kontakta ett privat sjukhus eller anlita andra fordon.

God personlig hygien och flitig handtvätt är det bästa skyddet mot sjukdomar. Undvik fjäderfämarknader där det säljs levande djur. De små gatuköken hör till landets kultur, men nivån på hygienen varierar. Kranvattnet i städerna kan innehålla virus, bakterier och parasiter. Drick bara flaskvatten.

I städer, i synnerhet i Hanoi, förekommer luftföroreningar året runt. De kan medföra hälsorisker för specialgrupper, såsom personer med luftvägssjukdomar, barn och äldre personer.

I Vietnam förekommer sjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp täckande kläder i ljusa färger, myggmedel och myggnät. Det är speciellt viktigt att skydda sig om man är gravid.

Det förekommer också enterovirus som även kallas hand-, fot- och munsjuka i Vietnam. Det uppdagas fortfarande enstaka fall av kolera, fågelinfluensa, rabies och japansk hjärnfeber i Hanoi och omkringliggande provinser. Om du insjuknar måste du snabbt söka vård. Du får mer information vid sjukhus och hälsostationer.

Könssjukdomar, såsom hiv/aids och hepatit B, är vanliga.

Se till att du har med recept för läkemedel för personligt bruk och övriga relevanta handlingar. Vietnams myndigheter ansvarar för restriktioner
för införsel av läkemedel i landet.

Hälsoministeriet i Vietnam (på engelska): https://moh.gov.vn/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoministeriet i Vietnam (på engelska): http://vncdc.gov.vn/en(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Trots att sexuella minoriteters ställning förbättrats är de fortfarande marginaliserade.

För bruk och försäljning av narkotika utdelas stränga straff, också för små mängder. Ta inte emot paket eller andra föremål av främmande personer. Packa själv ditt bagage och håll noga reda på det.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.