Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de europeiska länder för vilka regeringen har beslutat att slopa gränskontrollen. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad.

Läs mera
12.3.2020

Vietnam: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget är gott. Var försiktig i trafiken. Bekanta dig med säkerhetsarrangemangen på kryssningsfartyg. Följ väderprognoser och förbered dig på omväxlande väder.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

De vietnamesiska myndigheterna har meddelat att visumfriheten för finska medborgare inte gäller för tillfället. Enligt myndigheterna ska finska medborgare ha ett giltigt visum för inresa. I alla frågor som gäller inresa och visum ska du kontakta den närmaste vietnamesiska ambassaden, såsom Vietnams ambassad i Helsingfors. Finlands ambassad i Hanoi eller Finlands utrikesministerium kan inte ge anvisningar i frågor som gäller inresa till ett annat land.

Enligt de uppgifter som Finlands ambassad fått från de vietnamesiska myndigheterna har Vietnam inte meddelat inreseförbud för finska medborgare. Enligt de vietnamesiska myndigheternas anvisningar ska finska medborgare

ansöka om visum hos närmaste vietnamesiska ambassad, såsom Vietnams ambassad i Helsingfors,
lämna en redogörelse för sin hälsa i samband med inresan och
redogöra för sin resehistoria i samband med inresan.

De lokala myndigheterna kan vägra inresa bland annat på grund av resenärens hälsotillstånd, redogörelse för hälsan och resehistoria. De vietnamesiska myndigheternas anvisningar och föreskrifter i detta ärende ska iakttas.

De vietnamesiska myndigheterna har på grund av coronaviruset infört reserestriktioner som gäller resande från smittområdena i Kina, Sydkorea, Italien och Iran. Resenärer från dessa länder kan hållas i karantän eller isoleras i 14 dagar. Resenärer förutsätts lämna en redogörelse för sin hälsa och resehistoria. Reserestriktionerna kan ändras med kort varsel. Du kan kontrollera det aktuella läget vid närmaste vietnamesiska ambassad. Coronavirusläget har också påverkat flygtrafiken över lag. På grund av sjunkande efterfrågan har inplanerade flyg ställts in. Kontrollera ditt eget flyg med flygbolaget eller resebyrån. Vi rekommenderar att du förbereder dig på resan genom att se till att du har en heltäckande reseförsäkring. I frågor som gäller ersättningar ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Det är de vietnamesiska myndigheterna som ansvarar för landets inresebestämmelser.

De nationella myndigheterna kan t.ex. sätta hotell och bostadsområden i karantän eller isolera dem på grund av misstänkta coronavirusfall. Beslut om isolering kan fattas med kort varsel. De vietnamesiska myndigheternas anvisningar i detta ärende ska iakttas.

Följ de vietnamesiska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Online Newspaper of the Government, the Socialist Republic of Vietnam
http://news.chinhphu.vn/Home/News.vgp
Press Office of the Ministry of Health
https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html

Nyheter på engelska ges av bland annat VNExpress https://e.vnexpress.net/ och Viet Nam News https://vietnamnews.vn/

Frågor och svar om resor finns på utrikesministeriets webbplats https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c 3-a 4-och-svar-om-resa-och-koronaviruset

Vi rekommenderar att du följer ambassadens information på Facebook https://www.facebook.com/FinnishEmbassyHanoi/

Vi rekommenderar att du gör en reseanmälan på adressen http://matkustusilmoitus.fi

Enligt beskickningens nuvarande uppgifter är kontaktuppgifterna till de vietnamesiska inresemyndigheterna:
Immigration Department in Ha Noi
44-46 Tran Phu Street, Ba Dinh District, Hanoi
Tel. +84 24 3825 7941
Fax: +84 24 3824 3287, +84 24 3824 3288
Entry and exit procedures for foreigners: +84 24 3826 4026

Immigration Department in Ho Chi Minh City
254 Nguyen Trai Street., District 1, Ho Chi Minh City
Tel. +84 28 39202300
Fax +84 28 3920 0941/42
Entry and exit procedures for foreigners: +84 28 3920 0365

Immigration Department in Da Nang
No. 7 Tran Quy Cap Street, Hai Chau District, Da Nang City
Tel: +84 23 63822381
Entry and exit procedures for foreigners: +84 6942 60349

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Vietnam är ett relativt tryggt resmål för turister. Turister blir lätt rånade i städerna, särskilt i Hô Chi Minh-staden (Saigon). Myndigheterna kan begränsa tillträdet till exempel till militära områden och vissa gränsområden. Kontrollera situationen med researrangören eller de vietnamesiska myndigheterna när du planerar din resa.

Särskilda säkerhetsrisker

Odetonerad ammunition finns fortfarande kvar i avlägsna trakter, särskilt i centrala Vietnam och i närheten av gränsen till Laos. Det kan vara livsfarligt att vandra utanför de utmärkta rutterna i dessa områden.

Brottsligheten

Brottslighet som riktar sig mot turister, såsom stölder och rån, är vanlig särskilt i de större städerna och i områden med mycket turister.

Förvara pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack. ta en kopia av passet som du har med dig.

Rånare rör sig ofta på motorcykel och rycker med sig axelväskor och kameror i förbifarten. Lämna aldrig bagage oövervakat på turistmålen, inte heller när ni åker på utflykter..

Följ inte med främmande människor till privata hem eller andra privata utrymmen. Var uppmärksam på marknader och i butiker och särskilt när du tar ut pengar i bankautomater. Väpnade rån är inte så vanliga som mera avancerade stölder.

Småskaligt bedrägeri med särskilda turistpriser är vanligt. Undvik svarta taxi, så kallade vilda taxi, eftersom det är vanligt att taxametern är manipulerad. I Hô Chi Minh-staden (Saigon) lönar det sig att undvika cykelriksha på grund av risken för rån. Om du blir lurad lönar det sig inte argumentera med chauffören.

Det förekommer trakasserier och angrepp riktade mot kvinnor i städerna, till exempel på dåligt upplysta gränder.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikolyckor är vanliga. Enligt WHO dör ca 14 000 människor i olika former av trafikolyckor varje år. De främsta orsakerna är bristfälligt underhåll av fordon och vägar och den vårdslösa körstilen. En stor del av offren i trafikolyckor har kört motorcykel eller scooter. Det är speciellt farligt att köra nattetid eftersom det inte finns gatubelysning, hastigheterna är höga och trafikreglerna inte följs. Den tunga trafiken pågår mest nattetid, vilket ökar olycksrisken. Det är vanligt att man kör mot rött ljus.

Ambassaden har hört att man i regel avgör vem som är skyldig till en trafikolycka utifrån vem som körde först, eftersom den som kör före har förkörsrätt.

Vi rekommenderar att man använder taxi eller hyr en bil med chaufför. I hela landet är det obligatoriskt med hjälm när man kör motorcykel. Undvik höga hastigeheter och att köra nattetid.

Om du hyr något fordon ,t.ex. bil, scooter eller båt, minns att de sällan har en försäkring. Kontrollera fordonets skick tillsammans med uthyraren. Den som hyr är ansvarig för alla skador som orsakas fordonet. Skadeståndskraven kan vara mycket höga om det sker en olycka. Lämna inte ditt pass som pant, utan en kopia av passet.

Var uppmärksam på rederiernas och researrangörernas säkerhetsarrangemang när du planerar en kryssning, en flodresa eller likande turer. Det har inträffat allvarliga fatrygsolyckor i den populära Ha Long-bukten och vi rekommenderar att man försäkrar sig om båtarnas sjöduglighet. Välj bara de mest pålitliga researrangörerna och fråga guiden om säkerheten på båten. Det inträffar ibland bussolyckor i bergen i norra Vietnam.

Naturförhållanden

Det förekommer ofta häftiga regn- och åskoväder. Följ väderprognoserna och kontrollera om vägarna är framkomliga och tågen går.

Centrala Vietnam, Mekongdeltat och vissa områden i norra Vietnam drabbas årligen i juni–oktober av allvarliga översvämningar som orsakar omfattande skador. Det kan vara omöjligt att ta sig fram.

Längs med kusten förekommer tyfoner särskilt under juni–december. De kan orsaka häftiga översvämningar och jordskred som hindrar rörligheten och medför hälsorisker. Situationen gällande tyfoner kan följas på http://www.tropicalstormrisk.com/. Undvik att resa till områden som drabbats av naturkatastrofer.

Hälsoläget

Sjukhusens nivå motsvarar inte västerländsk standard. Det finns flera internationella kliniker som vi rekommenderar att man kontaktar i första hand.

Det förekommer sjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp täckande kläder i ljusa färger, myggmedel och myggnät. Det är speciellt viktigt att skydda sig om man är gravid.
Det uppdagas fortfarande enstaka fall av kolera (i Hanoi och omkringliggande provinser), av fågelinfluensa, rabies och japansk hjärnfeber.

Du hittar information om fågelinfluensa på webbplatsen http://www.birdflunewsportal.com/bird-flu-news-vietnam.asp Om man insjuknar måste man snabbt söka vård. Du får mer information vid sjukhus och hälsostationer.

Könssjukdomar, som hiv/aids och hepatit B, är vanliga.

Det förekommer också enterovirus (hand-, fot- och munsjuka eller höstblåsor) i Vietnam.

God personlig hygien och flitig handtvätt är det bästa skyddet mot sjukdomar. Undvik fågelmarknader där det säljs levande djur. De små gatuköken hör till landets kultur, men den dåliga hygienen kan leda till tråkiga överraskningar för turister. Ät endast frukter som skalas och tillredda grönsaker, och undvik rå mat, till exempel vårrullar och skaldjur.

Kranvattnet kan innehålla virus, bakterier och parasiter, också i städerna. Drick bara flaskvatten.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Trots att sexuella minoriteters ställning förbättrats är de fortfarande marginaliserade.

Se till att du har med recept och andra dokument för dina egna mediciner för att undvika missförstånd.De vietnamesiska myndigheterna ansvarar för begräsningar i fråga om införsel av läkemedel.

För bruk och försäljning av narkotika utdelas stränga staff, också för små mängder. Ta inte emot paket eller andra föremål av främmande personer. Packa själv ditt bagage och hålla noga reda på det.

Inresebestämmelser

Du får information om Vietnams inresebestämmelser och krav på passets giltighet vid Vietnams ambassad i Helsingfors https://vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Hanoi

24th floor, Lotte Center Hanoi
54 Lieu Giai, Ba Dinh
HANOI
VIETNAM
+84 24 382 667 88
sanomat.HAN@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument