7.3.2023

Tunisien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Trafiken är den största säkerhetsrisken.

Undantagstillståndet, som ger myndigheterna mer omfattande befogenheter, har förlängts flera gånger sedan november 2015, senast i februari 2022. I juli 2021 sade Tunisiens president upp statsministern och lade ner parlamentets verksamhet. Ett nytt parlament med mindre makt valdes vid valet som ordnades i december 2022 och januari 2023.

Undvik att resa till gränsområdet mot Algeriet och Libyen.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Tunisien finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/tun/etusivu(Länk till en annan webbplats.). Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Demonstrationer förekommer på olika håll i landet, särskilt i Tunis centrum och i andra stora städer. Det finns också en risk för oroligheter och sammandrabbningar samt för terrorattacker som riktar sig mot utlänningar.

Antalet poliser har höjts på turistorterna, men myndigheternas kapacitet kan vara begränsad i större krissituationer.

Undvik demonstrationer, där det också kan förekomma brottslighet och vandalism. Var försiktig och vaksam överlag.

Undvik att resa till gränstrakterna mot Algeriet och Libyen, provinsen Kasserine och till området mellan städerna Kasserine och Jendouba. Undvik alla resor till bergsområdet omkring Kasserine (Chaambi) och till området söder om städerna El Borma, Tataouine och Zarzis. I gränsområdet pågår den tunisiska arméns säkerhetsinsats mot extemistgrupper och Tunisien har förbjudit civila att röra sig i området.

Polisens nödnummer är 197, brandkårens 198 och SAMU-ambulansens (Les services d'aide médicale urgente) 190.

Brottsligheten

Brott mot utlänningar är ganska ovanliga i Tunisien, men de har ökat. Se upp för ficktjuvar och snattare. Egendomsbrotten har ökat särskilt på turistorterna och i städernas centrum. Undvik att bära på dig smycken eller andra värdeföremål i sådana områden. Det har förekommit missbruk i samband med kontantuttag från bankautomater på grund av kopierade kortuppgifter.

Bär inte med dig passet när du går ut. Ta en kopia av passet som du bär med dig.

Om du blir offer för ett brott ska du anmäla det till den lokala polisen och be att få ett intyg. För att få ett nytt pass måste du göra en polisanmälan och personligen besöka ambassaden.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den största faran för en turist i Tunisien är trafiken. Så väl tillämpandet av trafikregler som körvanorna kan ofta te sig kaotiska för en finländare. Det inträffar ett stort antal dödsolyckor i trafiken.

Taxibilarna är ofta i rätt dåligt skick och har sällan säkerhetsbälten, trots att det enligt lagen måste finnas säkerhetsbälten i framsätet.

Naturförhållanden

Tunisien ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar.

Det finns en väldigt liten risk för flodvågor (tsunami) på Medelhavet, främst i samband med att vulkanen Etna har utbrott eller om ett jordskalv inträffar.

Hettan, sandstormar och eventuella översvämningar kan förorsaka fara.

Mera information får du av det lokala hälsovårdsministeriet, tfn +216 71 567 500, webbplats: http://www.santetunisie.rns.tn/fr(Länk till en annan webbplats.) och på Facebook: https://www.facebook.com/minsantetunisie(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Både i huvudstaden och på turistorterna finns det flera privata sjukhus som håller internationell standard. Det är mycket viktigt att en heltäckande reseförsäkring som är i kraft under hela resan. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera din försäkring innan resan.

I juli-augusti stiger temperaturen i Tunisien ofta till fyrtio grader eller mer. Hettan kan utgöra en risk i synnerhet för hjärtpatienter. Det är alltid bra att komma ihåg att dricka tillräckligt med vatten.

På landsbygden kan hygiennivån vara låg. Flockar av herrelösa hundar kan vara farliga.

Mer information:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Den som reser till Tunisien bör notera kulturskillnaderna och bekanta sig med landets sedvänjor redan före sin resa. Tunisien är ett av de mest liberala arabländerna.

Turister uppmanas att klä sig på ett sakligt sätt när de vistas på allmänna platser. Utanför de större städerna och semesterorterna lönar det sig för kvinnor att klä sig mer konservativt än i Finland, i synnerhet under fastemånaden. Kvinnor ska gärna undvika att röra sig ensamma efter mörkrets inbrott.

Bär på dig en kopia av ditt pass. Säkerhetsmyndigheterna har rätt att kontrollera resenärers legitimation.

Det är förbjudet att fotografera vissa offentliga byggnader, till exempel presidentens residens och arbetslokaler i Karthago. Be gärna om lov innan du fotograferar offentliga byggnader.

Tunisien har en strikt narkotikalagstiftning. Redan innehav av en liten mängd narkotika kan leda till fängelsestraff och för allvarligare narkotikabrott kan man dömas till 20 års fängelse.

Homosexualitet är ett brott som är straffbart med fängelse.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplats:

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Tunis

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument