7.1.2020

Qatar: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det lönar sig att följa den samhälleliga utvecklingen i landet och dess närområden med tanke på säkerhetsläget. Beakta de muslimska förhållningsreglerna.

Aktuellt

På grund av den senaste tidens händelser i Irak kan säkerhetsläget i länderna kring Persiska viken förändras snabbt. Vi uppmanar resenärer att följa lägets utveckling i medierna och att se till att uppgifterna i er reseanmälan är aktuella.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt taget är Qatar ett tryggt resmål. Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten och Bahrain bröt sina förbindelser med Quatar i juni 2017. Det innebär bland annat att alla trafikförbindelser till dessa länder är avbrutna. Terrorrisken i landet är liten. Finland har ingen ambassad och inget konsulat i Qatar. Du får mer information av Finlands ambassad i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Brottsligheten

Det finns förhållandevis lite brottslighet i Qatar. Resenärer bör ändå vara normalt försiktiga. Vi uppmanar i allmänhet till försiktighet nära folksamlingar.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Qatar avviker från den finländska. Höga hastigheter och vägnätets varierande kvalitet påverkar trafiksäkerheten. Qatar har nolltolerans i fråga om alkohol i trafiken.

Hälsoläget

Vi rekommenderar att du tecknar en heltäckande reseförsäkring innan resan.

Begränsningar eller förbud kan gälla i synnerhet för import av läkemedel, sömnmedel, lugnande medel och starka smärtstillande medel som innehåller narkotikaklassade eller psykotropiska ämnen. För brott mot importbestämmelser påförs straff enligt den lokala lagstiftningen. Observera att vissa läkemedel kan klassas som narkotika i Qatar trots att de inte klassas så i Finland. Det kan vara straffbart att föra in dessa läkemedel i landet utan tillstånd.

Mer information om importärenden på webbplatsen för Qatars tullmyndighet: http://www.customs.gov.qa/eng/traveller.php

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Qatar är ett muslimskt land, där det är skäl att uppträda konservativt, till exempel undvika att uppträda berusad, klä sig utmanande eller kyssas och kramas på offentliga platser. I vissa fall tillämpas sharialagar. Enligt sharia klassas bland annat alkoholanvändning, utomäktenskapliga relationer och homosexualitet som brott. Även att ”klä sig opassande med tanke på sitt kön” är förbjudet. Graviditet utanför äktenskap kan leda till straff. För narkotikabruk kan man dömas till döden och innehav också av mycket små mängder narkotika kan ge stränga straff. Detta gäller även personer som påträffas endast med små rester av droger som brukats före inresan i landet. Man bör förhålla sig med tillbörlig respekt till landets myndigheter.

Inresebestämmelser

Quatars närmaste ambassad ligger i Moskva. Quatars utrikesministeriums webbplats: http://www.mofa.gov.qa

E-post till ambassaden i Moskva: moscow@mofa.gov.qa

Webbplatsen för turism i Qatar: https://www.visitqatar.qa/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Abu Dhabi

Al Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES
+971 263 289 27
consulate.abo@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument