26.2.2024

Paraguay: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lag om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.))
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare
Lag om kombinerade resetjänster

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Framför allt i huvudstaden Asunción har säkerhetsläget förbättrats, men överväg noga innan du reser till norra Paraguay på grund av risken för oroligheter och våldsamheter. Brandsäkerhetsbestämmelserna i landet är inte på samma nivå som till exempel i Finland. Kontrollera var nödutgångarna ligger i hotell, köpcentrum och vid evenemang med mycket folk.

Brottsligheten

Var försiktig. Rån och fickstölder förekommer.

Landets huvudstad, Asunción, är ett relativt tryggt resmål under dagtid. På nätterna förekommer brottslighet. Undvik i synnerhet området kring presidentpalatset och kongressen nattetid.

Förvara pass, flygbiljetter, större summor pengar, värdeföremål och smycken i hotellets förvaringsfack.

Du måste på begäran kunna styrka din identitet för myndigheterna, så ha alltid med dig en kopia av ditt pass.

Om en främmande person erbjuder dig hjälp ska du förhålla dig försiktigt.

Undvik också att ta fram plånboken, kameran eller mobiltelefonen på gatan eller i kollektivtrafiken. Det har förekommit väpnade rån under dagtid på livliga shoppinggator och i turistbussar.

Kidnappningar förekommer i Paraguay, men de riktar sig oftast mot förmögen lokalbefolkning. Det har förekommit beväpnade rån mot affärer och hem och i vissa fall har brottslingarna tagit gisslan. Rån och kidnappningar har också skett i taxibilar. Använd enbart taxibilar som hör till de officiella taxibolagen. Undvik att röra dig ensam i tysta och avlägsna områden efter skymningen.

Om du råkar ut för en olycka eller hamnar i någon annan nödsituation kan du vända dig till ambassaden eller honorärkonsulatet.

Polisen (Policía Nacional del Paraguay) tfn 911 (det allmänna nödnumret) eller +595 21 300 998

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Paraguay avviker från den finländska. Trafikreglerna ignoreras ofta. Bilisterna kör fort, håller sig inte i sina egna filer och stannar inte alltid för rött ljus.

Det är säkrast att lämna sin bil i ett bevakat parkeringshus och ta med sig all lös egendom från bilen.

Vägarna är ibland blockerade på grund av översvämningar eller demonstrationer och man kan bli tvungen att ta långa omvägar. De lokala nyheterna rapporterar om eventuella demonstrationer.

I Paraguay finns det vida, glest bebyggda områden där säkerhetsläget är dåligt och dit polisbevakningen inte når. Undvik dessa områden och överväg om egen bil eller hyrbil är det säkraste färdmedlet.

I glesbygderna är vägarna i varierande skick. Kontrollera alternativa rutter noga innan du ger dig av. En stor del av landsvägarna är sandbelagda och framför allt efter störtregn är de omöjliga att köra bil på. En fyrhjulsdriven terrängbil är det bästa fordonet på den paraguayanska landsbygden.

Naturförhållanden

I Paraguay inträffar inga stora naturkatastrofer. Klimatet i Paraguay är milt året runt, med undantag av de mycket heta sommarmånaderna. Störtregn kan förekomma, och de kan orsaka översvämningar.

Hälsoläget

Covid-19-restriktionerna har tagits bort.

Aktuell information om läget i Paraguay finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/pry/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/coronavirusnyheter-i-argentina-paraguay-och-uruguay-1/384951(Länk till en annan webbplats.).

De privata sjukhusen håller i allmänhet hög standard. Det finns ett stort utbud mediciner på apoteken, också utan recept.

Malaria och hepatit förekommer i någon mån i Paraguay. Denguefeber och gula febern förekommer särskilt på sommaren, vilket motsvarar den finländska vintern. Denguefeber har förekommit särskilt i Asunción och i landets mellersta delar, men risken gäller hela landet. Smittan sprids via myggbett och kan vara livshotande. I områden där sjukdomarna förekommer finns det skäl att undvika låglänta våtmarker och vattendrag där myggor förekommer och förökar sig. Det är viktigt att skydda sig mot myggor, också med tanke på andra myggburna sjukdomar.

Webbplatsen Paraguays hälsovårdsministerium: http://www.mspbs.gov.py/(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas”
Världshälsoorganisationen WHO
Europeiska smittskyddsmyndigheten

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.