Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
20.3.2020

Paraguay: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var försiktig. Rån och fickstölder förekommer.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Paraguay har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Inreserestriktioner har införts på basis av bl.a. ursprungsland, nationalitet och resrutt.

Följ de paraguayanska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Ambassaden i Argentina följer lägets utveckling och informerar om förändringar i sociala medier:

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Framför allt i huvudstaden Asunción har säkerhetsläget förbättrats, men överväg noga innan du reser till norra Paraguay på grund av risken för oroligheter och våldsamheter. Brandsäkerhetsbestämmelserna är inte av samma klass som t.ex. i Finland och därför bör man själv ta reda på var nödutgångarna finns i hotell, köpcentra och livligt besökta evenemang.

Brottsligheten

Landets huvudstad, Asunción, är ett jämförelsevis tryggt resmål under dagtid. På nätterna förekommer brottslighet. Undvik nattetid särskilt området kring presidentpalatset och kongressen.

Då man reser i Paraguay rekommenderas att man förvarar pass, flygbiljetter, större summor pengar, värdeföremål och smycken i hotellets förvaringsfack.

Du måste på begäran kunna styrka din identitet för myndigheterna, så ha alltid med dig en kopia av passet. Förhåll dig avvaktande till erbjudanden om hjälp av okända personer. Undvik också att ta fram plånboken, kameran eller mobiltelefonen på gatan eller i kollektivtrafiken. Det har förekommit väpnade rån under dagtid på livliga shoppingstråk och i turistbussar.

Kidnappningar förekommer i Paraguay, men de riktar sig oftast mot välbärgad lokalbefolkning. Det har förekommit beväpnade rån mot affärer och hem och i vissa fall har brottslingarna tagit gisslan. Rån och kidnappningar har också ägt rum i taxibilar. Använd enbart taxibilar som hör till de officiella taxibolagen. Undvik att röra dig ensam i ensliga och avlägsna områden efter skymningen.

Vid olyckor och i övriga nödfall kan man vända sig till ambassaden eller honorärkonsulatet.

Det allmänna nödnumret är 911, och polisens telefonnummer är +595 21 300998 (Policia Nacional del Paraguay).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Paraguay avviker från den finländska. Bilarna kör fort, håller sig inte i sina egna filer och stannar inte alltid för rött ljus. Det bryts ofta mot trafikreglerna.

Det är säkrast att lämna sin bil i ett bevakat parkeringshus och ta med sig all lös egendom från bilen.

Översvämningar eller demonstrationer kan stänga av vägar och omvägarna är ofta långa. De lokala nyheterna rapporterar om eventuella demonstrationer.

I Paraguay finns det vida, glest bebyggda områden där säkerhetsläget är dåligt och dit polisbevakningen inte når. Dessa områden bör undvikas och man bör överväga om egen bil eller hyrbil är det säkraste färdmedlet.
I glesbygderna är vägarna i varierande skick och man ska noga kontrollera alternativa rutter innan man ger sig av. En stor del av landsvägarna är sandbelagda och framför allt efter störtregn är de omöjliga att köra bil på. Fyrhjulsdrivna terrängbilar rekommenderas, särskilt utanför städerna.

Naturförhållanden

I Paraguay inträffar inga stora naturkatastrofer. Klimatet i Paraguay är milt hela året, med undantag av de mycket heta sommarmånaderna. Störtregn kan förekomma, och de kan orsaka översvämningar.

Hälsoläget

De privata sjukhusen håller hög standard. Apoteken har ett brett urval mediciner, som ofta säljs även utan recept.

Malaria och hepatit förekommer i någon mån i Paraguay. Denguefeber och gula febern förekommer särskilt på sommaren, vilket motsvarar den finländska vintern. Denguefeber har förekommit särskilt i Asunción och i landets mellersta delar, men risken gäller hela landet. Smittan sprids via myggbett och kan vara livshotande. I områden där sjukdomarna förekommer finns det skäl att undvika låglänta våtmarker och vattendrag där myggor förekommer och förökar sig. Det är viktigt att skydda sig mot myggor, också med tanke på andra myggburna sjukdomar.

Paraguays hälsovårdsministerium: http://www.mspbs.gov.py/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Buenos Aires

Avenida Santa Fe 846, 5to. piso
1059 BUENOS AIRES
ARGENTINA
+54 114 312 0600
sanomat.bue@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument