Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera
15.9.2021

Namibia: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Ytterligare uppgifter om risknivån

I många hänseenden är Namibia ett tryggt land, men brottsligheten är på väg upp. Iaktta allmän försiktighet, speciellt i trafiken. Kontrollera behov av vaccination.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna plötsligt utan förvarning komma att ändras. Aktuell information om situationen i Namibia fås på beskickningens webbplats https://finlandabroad.fi/web/nam/etusivuoch(Länk till en annan webbplats.) genom att följa de lokala myndigheternas meddelanden.

Ambassaden uppdaterar aktuell information också i sociala medier. https://twitter.com/FinEmbWindhoek(Länk till en annan webbplats.) och https://www.facebook.com/FinnishEmbassyWindhoek(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det finns inget allmänt nödnummer. Större orter har egna nödnummer till polis, brandkår, ambulans och hälsovårdstjänster såväl som sjukhus.

Polisen (huvudstaden Windhoek, Khomas Region): nödnummer 061-209 4111/101 111

Brottsligheten

Mest brottslighet förekommer i större städer. Småstölder och hot med knivar i rånsyfte mot turister har förekommit utanför tätorter och i populära turistområden. Inbrott i bilar har ökat.

Stölder förekommer också på dagtid och därför är det viktigt att hålla i synnerhet pengar, pass och telefon utanför tjuvarnas synhåll. Värdeföremål bör man lämna i hotellets säkerhetsbox. Det är klokt att ta kopior av sina viktigaste dokument, till exempel pass, kreditkort och flygbiljetter, och sedan förvara dem skilt från originalen eller fotografera dem med telefonen. Blir man utsatt för stöld, ska man göra en anmälan till den lokala polisen för reseförsäkringen.

Kontaktuppgifterna till polisen i Namibia:

http://www.nampol.gov.na/fi/contact-us(Länk till en annan webbplats.)
Namibian Police Force
Corner of Bahnhof Street and Independence Avenue
Windhoek Central
Tfn: +264 61 209 4111/101 111
City Police, Windhoek
Tfn: +264 61 302 302 (gratis)
Textmeddelanden: +264 61 4444

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I trafiken ska man vara uppmärksam och undvika körning i mörker utanför städerna. Det är bra att ha halvljuset på även på dagtid. Asfalterade vägar är i bra skick och hastigheterna höga, vilket leder ofta till krockar med dödlig utgång. Särskild försiktighet bör iakttas vid körning på grus- och sandvägar. I mörkerkörning på landet ska man akta sig för vilda djur och husdjur som ofta förirrar sig ut på vägarna. Hyr man en bil, läs hyreskontraktet noga, framför allt kundens självriskregler.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information: https://finlandabroad.fi/web/nam/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/ajantasaista-tietoa-koronavirustilanteesta-namibiassa/384951(Länk till en annan webbplats.)

I landets norra del är förekomsten av malaria vanlig särskilt under regnperioden och vid resor till detta område bör man använda malariaprofylax. HIV/AIDS är ett allvarligt problem i landet och därför ska man undvika riskbeteende som innebär smittorisk. Namibias mycket heta och torra klimat kan förorsaka känsliga personer hudproblem. Därför rekommenderas att man dricker cirka två liter flaskvatten per dag. Försäkra dig om att ditt influensavaccin är giltigt.
I huvudstaden är läkartjänsterna tämligen goda men på landsbygden är tillgång till läkartjänsterna dålig och evakuering kan ta lång tid.
För att kunna nyttja kvalitativa läkartjänster är förutsättningen en heltäckande reseförsäkring, annars kan framför allt privata kliniker vägra vård.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser plötsligt ändras och därför är det särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbsidor och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande länkar:
Den lokala ansvariga myndigheten eller Namibias hälsoministerium (Ministry of Health and Social Services): http://www.mhss.gov.na/corona/(Länk till en annan webbplats.)

Information om corona på ambassadens sidor: https://finlandabroad.fi/web/nam/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/ajantasaista-tietoa-koronavirustilanteesta-namibiassa/384951(Länk till en annan webbplats.)

Reser man med minderåriga barn ska man beakta att myndigheterna i Namibia kan vid inresan kräva ett officiellt lagligt dokument om familjeförhållandena och om barnet reser med endast en vårdnadshavare, ett skriftligt tillstånd från den andra vårdnadshavaren. Bristen på dessa dokument kan innebära att man till och med vägras ombordstigning eller inresa.

Namibias ambassad i Helsingfors:
http://www.namembassy.fi/(Länk till en annan webbplats.)
Inrikesministeriet i Namibia:
http://www.mha.gov.na/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument