27.5.2024

Namibia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

I många hänseenden är Namibia ett tryggt land, men brottsligheten är på väg upp. Iaktta allmän försiktighet, speciellt i trafiken. Kontrollera behov av vaccination.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det finns inget allmänt nödnummer. Större orter har egna nödnummer till polis, brandkår, ambulans och hälsovårdstjänster såväl som sjukhus.

Polisen (huvudstaden Windhoek, Khomas Region): nödnummer 061-209 4111/101 111

Brottsligheten

Mest brottslighet förekommer i större städer. Småstölder och hot med knivar i rånsyfte mot turister har förekommit utanför tätorter och i populära turistområden. Inbrott i bilar har ökat.

Stölder förekommer också på dagtid och därför är det viktigt att hålla i synnerhet pengar, pass och telefon utanför tjuvarnas synhåll. Värdeföremål bör man lämna i hotellets säkerhetsbox. Det är klokt att ta kopior av sina viktigaste dokument, till exempel pass, kreditkort och flygbiljetter, och sedan förvara dem skilt från originalen eller fotografera dem med telefonen. Blir man utsatt för stöld, ska man göra en anmälan till den lokala polisen för reseförsäkringen.

Kontaktuppgifterna till polisen i Namibia:

http://www.nampol.gov.na/fi/contact-us(Länk till en annan webbplats.)
Namibian Police Force
Corner of Bahnhof Street and Independence Avenue
Windhoek Central
Tfn: +264 61 209 4111/101 111

City Police, Windhoek
Tfn: +264 61 302 302 (gratis)
Textmeddelanden: +264 61 4444

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I trafiken ska man vara uppmärksam och undvika körning i mörker utanför städerna. Det är bra att ha halvljuset på även på dagtid.

Asfalterade vägar är i bra skick och hastigheterna höga, vilket leder ofta till krockar med dödlig utgång. Särskild försiktighet bör iakttas vid körning på grus- och sandvägar.

I mörkerkörning på landet ska man akta sig för vilda djur och husdjur som ofta förirrar sig ut på vägarna.

Hyr man en bil, läs hyreskontraktet noga, framför allt kundens självriskregler.

Hälsoläget

I landets norra del är förekomsten av malaria vanlig särskilt under regnperioden och vid resor till detta område bör man använda malariaprofylax.

HIV/AIDS är ett allvarligt problem i landet och därför ska man undvika riskbeteende som innebär smittorisk.

Namibias mycket heta och torra klimat kan förorsaka känsliga personer hudproblem. Därför rekommenderas att man dricker cirka två liter flaskvatten per dag.

Försäkra dig om att ditt influensavaccin är giltigt.

I huvudstaden är läkartjänsterna tämligen goda men på landsbygden är tillgång till läkartjänsterna dålig och evakuering kan ta lång tid.

För att kunna nyttja kvalitativa läkartjänster är förutsättningen en heltäckande reseförsäkring, annars kan framför allt privata kliniker vägra vård.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Reser man med minderåriga barn ska man beakta att myndigheterna i Namibia kan vid inresan kräva ett officiellt lagligt dokument om familjeförhållandena och om barnet reser med endast en vårdnadshavare, ett skriftligt tillstånd från den andra vårdnadshavaren. Bristen på dessa dokument kan innebära att man till och med vägras ombordstigning eller inresa.

Namibias ambassad i Helsingfors:
http://www.namembassy.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Inrikesministeriet i Namibia:
http://www.mha.gov.na/(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.