18.10.2023

Malaysia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Sabah: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik demonstrationer. Undvik onödiga resor på östkusten och öarna i Sabah på grund av kidnappningsrisken.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Malaysia finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/mys/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.). Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det är relativt säkert att resa i Malaysia. Var dock försiktig även i stadsdelar med gott rykte, köpcenter och hotell. Risk för terrorism förekommer överallt i Malaysia.

Demonstrationer ordnas ofta i landet. Det är förbjudet för utlänningar att delta i demonstrationer. Följ inte med demonstrationer och folksamlingar på nära håll.

Ta också del av resemeddelandet om Thailand, om du reser landvägen från Malaysia till Thailand.

Det nationella nödnumret är 999, från mobiltelefon 112.

Särskilda säkerhetsrisker

Den kaotiska situationen i södra Filippinerna återspeglas på östkusten i delstaten Sabah, som är föremål för särskild övervakning av Malaysias armé och polis. Undvik onödiga resor på östkusten och öarna i Sabah på grund av kidnappningsrisken.

Brottsligheten

Egendomsbrott mot turister är relativt vanliga överallt i Malaysia. I synnerhet fall där tjuvar som rör sig på motorcyklar rycker åt sig axel- eller handväskor är vanliga.

Förvara pass och värdeföremål i hotellets säkerhetsfack eller på ett annat säkert ställe. Ta då med en kopia av passets informationsblad när du rör dig utanför hotellet.

Håll ett öga på drycker även på restauranger med gott rykte. Förhåll dig reserverat till drycker som främlingar vill bjuda på, eftersom knockoutdroppar kan ha blandats i drycken i syfte att råna eller attackera dig.

Olika slags nätbedrägerier är vanliga. Bedragarna talar ofta flytande engelska och verkar vara pålitliga. Ett typiskt exempel är personer som man träffar på dejtingsajter och som plötsligt ”hamnar” på sjukhus eller i annat trångmål och ber om pengar för kostnaderna. Ambassaden kan inte hjälpa med att få pengarna tillbaka.
Vi rekommenderar att kreditkort används försiktigt. Kreditkort kopieras ibland.

Använd inte inofficiella taxibilar. Officiella taxibilar är tydligt märkta och har ett taxispecifikt nummer och taxameter. Grab, som beställs på webben, är en populär transportform, eftersom priset fastställs i samband med beställningen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen och be om en polisrapport på engelska. Ta kopior av de viktigaste handlingarna, såsom passet och flygbiljetterna, och förvara dem till exempel i din e-post.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I Malaysia är det vänstertrafik som gäller. Det förekommer en hel del trafikolyckor. Var mycket försiktig och alert i trafiken, även när du promenerar. Fordon, i synnerhet motorcyklar, stannar inte alltid vid rött ljus eller övergångsställen. Trafikregler iakttas inte heller i övrigt särskilt noggrant. Om du råkar ut för en trafikolycka som fordonsförare ska du inte avlägsna dig från olycksplatsen innan polisen anlänt.

Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte i Malaysia, och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Om du hyr en bil i Malaysia ska du läsa avtalet noggrant och kontrollera att bilen är försäkrad.

Under de senaste åren har flera långdistansbussar råkat ut för olyckor med dödlig utgång om nätterna. Välj bussbolag noggrant och res helst på dagen.

Naturförhållanden

Smog förekommer tidvis i Malaysia, i allmänhet på hösten. Smog är skadlig i synnerhet för personer med andningssjukdomar och för barn.

Aktuell information om luftföroreningar (på engelska) finns på malaysiska miljöministeriets webbplats: http://apims.doe.gov.my(Länk till en annan webbplats.)

Störtregn kan orsaka översvämningar och jordskred. I Malaysia varar den nordostliga monsunperioden från oktober till februari, och då kan det vara farligt att färdas till sjöss på grund av den hårda sjögången.

I havsområdet i Malaysia förekommer maneter, vars bränntrådar kan vara mycket farliga och kräva akut läkarvård. Även strömmarna på havsområdena är starka.

Kring berget Kinabalu i Sabah har det förekommit jordbävningar. Konsekvenserna av jordbävningar i närbelägna regioner kan även påverka Malaysia, och jordbävningar under havsytan kan orsaka tsunamier.

Iaktta lokalmyndigheternas anvisningar i farosituationer.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/mys/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Denguefeber förekommer i hela landet, i synnerhet i städerna. Malaria förekommer på ön Borneo i delstaterna Sabah och Sarawak. Några fall av zikavirus har konstaterats i Malaysia.

Kranvattnet är inte drickbart.

Det är bra kolla med reseförsäkringsbolaget vilka internationella läkarstationer i Malaysia som det godkänner. Vård påbörjas i allmänhet inte utan bekräftelse eller förhandsavgift från försäkringsbolaget.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Malaysia är islam den huvudsakliga religionen. Det gäller att respektera lokala islamska kulturdrag och seder i synnerhet i delstaterna Kelantan, Kedah och Terengganu samt om du besöker religiösa platser.

Iaktta lokal lagstiftning. Om du bryter mot den blir du föremål för lokal straffpraxis.

Narkotikalagstiftningen är mycket sträng i Malaysia. Bruk eller innehav av narkotika kan leda till fängelsestraff. Förmedling av narkotika kan leda till dödsstraff. Håll ett öga på bagaget på flygplatser.

Homosexualitet är ett brott i Malaysia.

Tullagstiftningen i Malaysia (på engelska): http://www.customs.gov.my/en/tp/Pages/tp_tgl.aspx(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Migrationsmyndigheten i Malaysia (på engelska):
https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php/en/(Länk till en annan webbplats.)

Malaysias ambassad i Helsingfors (på engelska): http://www.kln.gov.my/web/fin_helsinki/home(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument