Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
16.3.2020

Malaysia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Sabah: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik demonstrationer och var mycket försiktig i trafiken. Håll reda på pass och värdeföremål. Undvik resor som inte är nödvändiga till Sabahs östkust och öarna vid Sabahs östkust på grund av risken för kidnappning

Aktuellt

Malaysia har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Inreserestriktioner har införts på basis av bl.a. ursprungsland, nationalitet och resrutt.

Följ de malaysiska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Ambassaden i Malaysia följer lägets utveckling och informerar om förändringar i sociala medier:
https://www.facebook.com/FinnishEmbassyKualaLumpur

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Att resa i Malaysia är allmänt taget ganska tryggt. Vaksamhet rekommenderas överallt, också i så kallade finare kvarter, köpcenter och hotell.

Det finns en risk för terrorism i hela Malaysia.

Om du har för avsikt att resa landvägen till Thailand lönar det sig att också läsa resemeddelandet för Thailand. Det har förekommit våldsamheter och bomber som exploderar i Thailand.

Det ordnas ofta demonstrationer i Kuala Lumpur och i hela Malaysia. Det är förbjudet för utlänningar att delta i demonstrationer. Vi avråder från att följa demonstrationer eller folksamlingar på nära håll.

Det nationella nödnumret är 999 eller 112 från mobiltelefon.

Särskilda säkerhetsrisker

Den oroliga säkerhetssituationen på södra Filippinerna avspeglas på delstaten Sabahs östkust, som ligger under den malaysiska arméns och polisens särskilda övervakning. Trots övervakning har det skett kidnappningar i området. Undvik resor som inte är nödvändiga till Sabahs östkust och öarna vid Sabahs östkust på grund av risken för kidnappning.

Brottsligheten

Brott som riktar sig mot turister har ökat märkbart i hela Malaysia, särskilt stölder. Speciellt vanliga är fall där tjuvar på motorcykel rycker åt sig axel- eller handväskor. Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Ha med en kopia av passet när du rör sig utomhus.

Vi avråder från att lämna drycker utan övervakning, ens i restauranger med gott rykte. Förhåll dig avvaktande till drycker som erbjuds av främmande personer, eftersom drycken kan ha spetsats med knockoutdroppar i rån- eller överfallssyfte.

Olika former av bedrägerier är också vanliga. Bedragarna är ofta personer som talar god engelska och verkar pålitliga. Man kan t.ex. via dejtingsajter på internet komma i kontakt med någon som utger sig för att vara engelsk eller amerikansk affärsman och sedan plötsligt hamnar på sjukhus eller råkar ut för något annat akut problem. En stund senare ber personen att du sänder pengar för utgifterna. I vissa fall har turister lockats att delta i hasardspel där de först fått vinna, men förlorat stora penningsummor när insatserna blivit högre. Ambassaden kan inte hjälpa till med att få pengarna tillbaka.

Vi rekommenderar att du är försiktig om du använder kreditkort. Kopiering av kreditkort har förekommit såväl i små affärer som i varuhus och hotell.

Använd inte inofficiella taxibilar. Officiella taxibilar är klart märkta, har taxameter och ID-nummer.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Malaysia har vänstertrafik. Det är vanligt med trafikolyckor, varför man bör vara ytterst försiktig både när man rör sig till fots och med fordon. Fordonen, särskilt motorcyklar, stannar inte alltid i trafikljus eller vid övergångsställen. Trafikreglerna iakttas inte annars heller särskilt noga. Om du råkar i en trafikolycka när du kör ett fordon ska du inte avlägsna dig från olycksplatsen innan polisen har anlänt. Malaysia har bilbältestvång och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Om du hyr bil i Malaysia rekommenderar vi att du noggrant läser igenom avtalet och kontrollerar att bilen är försäkrad.

Under de senaste åren har långdistansbussar nattetid varit inblandade i flera olyckor som krävt dödsoffer. Välj bussbolag omsorgsfullt och res helst dagtid.

Naturförhållanden

Det förekommer tidvis smog, oftast under höstmånaderna. Smogen är särskilt skadlig för personer som lider av sjukdomar i andningsorganen och för barn.

Information om luftföroreningar i Malaysia finns på det malaysiska miljöministeriets webbplats http://apims.doe.gov.my

Störtregn kan orsaka översvämningar och jordskred. Nordostmonsunen drabbar Malaysia i oktober–februari, och på grund av de höga vågorna kan det då vara farligt att färdas med båt vid halvöns östra kust.
I Malaysias hav förekommer maneter (medusor). Det är mycket farligt att bli bränd av dem och kan kräva omedelbar läkarvård. Det kan också förekomma kraftiga havsströmmar.

Det har inträffat jordbävningar i Sabah i närheten av Mount Kinabalu. Effekterna av skalv som sker i grannländerna kan också kännas i Malaysia, och jordbävningar under havet kan orsaka flodvågor (tsunami). Resenärerna uppmanas att iaktta de lokala myndigheternas anvisningar i farosituationer.

Hälsoläget

Kontrollera vilka internationella läkarstationer som ditt försäkringsbolag samarbetar med i Malaysia.
Ofta inleds inte vården innan sjukhuset fått bekräftelse av försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Denguefeber har blivit vanligare i Malaysia. Sjukdomen förekommer i hela landet och särskilt i städerna. Delstaterna Sabah och Sarawak på ön Borneo är malariaområde. Enstaka fall av zikavirus har upptäckts i Malaysia.

Kranvattnet är inte drickbart.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Malaysia är ett muslimskt land. Det är särskilt viktigt att respektera den lokala islamska kulturen när man besöker religiösa platser och delstaterna Kelantan och Kedah.

Följ lokala lagar, du straffas enligt den lokala lagstiftningen om du bryter mot dem.

Malaysia har en synnerligen sträng narkotikalagstiftning. För användning och innehav av narkotika kan man bli dömd till fängelsestraff. För förmedling av narkotika kan man bli dömd till dödsstraff. Håll reda på ditt bagage på flygplatsen.

Homosexualitet är kriminellt i Malaysia.

Malaysias tullagstiftning på engelska: http://www.customs.gov.my/en/tp/Pages/tp tgl.aspx

Inresebestämmelser

Immigration Department of Malaysia: http://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/visa

Malaysias ambassad i Helsingfors: http://kln.gov.my/web/fin_helsinki/home

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Kuala Lumpur

Wisma Chinese Chamber 5th floor
258 Jalan Ampang
50450 KUALA LUMPUR
MALAYSIA
+60 342 577 746
sanomat.KUL@formin.fi
http://www.finland.org.my
www.facebook.com/pages/Kuala-Lumpur-Malaysia/Embassy-of-Finland-in-Kuala-Lumpur/153297034685560

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument