8.7.2022

Malawi: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det pågår inga oroligheter i Malawi för tillfället och det politiska läget har stabiliserats. Man ska ändå vara på sin vakt.

Aktuellt

På grund av koronapandemin kan situationen och begränsningarna förändras plötsligt och oförutsägbart. Aktuell information om läget i Malawi hittar du på ambassadens webbplats
https://finlandabroad.fi/web/zmb/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.) och
genom att följa de lokala myndigheternas information. Beskickningen uppdaterar aktuell information också via sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Norges ambassad i landets huvudstad Lilongwe bistår också finländare och om du vill kan du göra en reseanmälan också till dem på adressen: www.reiseregistrering.no

Brottsligheten

Det förekommer normal småbrottslighet, såsom fickstölder och rån. Om man är på sin vakt kan man i allmänhet undvika problem. Undvik att röra dig ute ensam och efter mörkrets inbrott. Var särskilt försiktig i Lilongwe och andra stora städer.

Det har blivit allt vanligare att malawierna tar lagen i egna händer. Brottslingar eller personer misstänkta för brott, såsom tjuvar, blir jagade och kan bli utsatta för gruppvåld. Håll dig borta från sådana situationer.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är en avsevärd säkerhetsrisk. Malawis vägnät har förbättrats under senaste år, men en betydande del av vägarna är ännu i mycket dåligt skick. Landets bilbestånd är illa medfaret och trafikkulturen okontrollerad. Att färdas i mörkret rekommenderas inte. ”Matola”, d.v.s. att lifta med lastbilar är inte säkert. Det finns ingen tågtrafik i Malawi.

Det kan tidvis vara brist på bränsle. Den som kör bil gör klokt i att skaffa sig en extra bensindunk.

Naturförhållanden

Under den torra perioden förekommer allmänt strömavbrott och tillgången till vatten är begränsad.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan leda till förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Resenärer uppmanas att reservera mer tid för resan än normalt.

Tilläggsuppgifter: https://finlandabroad.fi/web/zmb/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-sambiassa-zimbabwessa-malawissa-ja-kongon-demokraattisessa-tasavallassa/384951(Länk till en annan webbplats.)

Nivån på sjukhusens utrustning är otillräcklig utanför de stora städerna. Kontrollera att din reseförsäkring ersätter evakuering till ett annat land, t.ex. Sydafrika.

Vanliga tropiska sjukdomar förekommer i Malawi. Efter regnperioden kan det också lokalt förekomma kolera.

I Malawisjön förekommer det snäckfeber eller bilharzia. Risken för bilharzia varierar beroende på förhållandena på olika stränder. På grund av risken har de flesta hotellen kring Malawisjön simbassänger för sina gästers bruk. Det kan vara farligt att simma i vattendrag också på grund av krokodiler och flodhästar.

Hundar, katter och andra djur kan sprida rabies.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Homosexuellt umgänge är förbjudet i lag. Maximistraffet är uppemot 14 års fängelse.

Narkotikabrott kan leda till upp till 10 års fängelsestraff.

Att köpa oslipade ädelstenar är olagligt.

Inresebestämmelser

På grund av koronapandemin kan reserestriktionerna och karantänbestämmelserna ändras snabbt, så det är viktigt att följa med aktuella myndighetsmeddelanden, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:
www.facebook.com/malawimoh
https://finlandabroad.fi/web/zmb/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument