Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
3.8.2020

Malta: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Relativt tryggt resmål. Framför allt unga resenärer bör iaktta allmän försiktighet. Vänstertrafik.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Malta hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/mlt/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-maltalla/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19155811 och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via följande länk: http://covid19malta.info/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Malta är ett relativt tryggt resmål. Man bör trots allt hålla koll på sin egendom och vara särskilt uppmärksam i vänstertrafiken. Charterresenärer bör följa researrangörernas anvisningar.

Även om kvälls- och nattlivet på turistorterna i sig är stillsamt bör framför allt unga resenärer vara försiktiga när de rör sig i nattlivet.

I Europa är myndigheternas beredskapsnivå i allmänhet förhöjd på grund av risken för terrorism. Inget särskilt hot har riktats mot Malta. Resenärer uppmanas att iaktta allmän vaksamhet, och att vara försiktiga speciellt vid turistmål, i kollektivtrafiken och i närheten av offentliga byggnader.

Eftersom det inte finns någon ambassad på Malta och därmed ingen myndighet som kan utfärda pass, är ambassaden i Rom den närmaste myndigheten som kan förnya pass. Om ditt pass blir stulet eller försvinner eller blivit gammalt kan passkontoret på Malta bevilja ett Emergency Travel Document (ETD) för en resa. I sådana fall ska du kontakta den finska ambassaden i Rom, som ger vidare instruktioner (consulate.roo@formin.fi eller tfn +39 06 85 22 31).

Brottsligheten

Fickstölder förekommer i någon mån. Håll noggrann koll på väska och plånbok i fullsatta bussar.

Maltapolisens webbplats: http://www.police.gov.mt/en-us/contact-details.aspx

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Malta har vänstertrafik. Trafikkulturen avviker från den finländska och resenären bör iaktta vaksamhet både som fotgängare och bilist. Vägarnas skick varierar.

Naturförhållanden

På grund av hettan på sommaren bör resenärer undvika överansträngning, sightseeing och köer till museer vid direkt exponering av solsken. Det är viktigt att komma ihåg att dricka tillräckligt. Framför allt äldre personer och barn uppmanas att stanna inomhus på Malta under dagens hetaste timmar.

Bada enbart vid badstränder där det är tillåtet. Badförbud bör noggrant följas: en röd flagga innebär att det är förbjudet att bada.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatserna och vid gränsstationerna samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet. Ytterligare information https://finlandabroad.fi/web/mlt/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-maltalla/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19155811

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt och utan förvarning så det är viktigt att följa aktuella myndighetsanvisningar, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länken nedan:

https://identitymalta.com/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Rom

Via Lisbona 3
00198 ROMA
ITALY
+39 06 8522 31
sanomat.roo@formin.fi
http://www.finland.it
www.facebook.com/AmbasciataFinlandiaRoma

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument