7.11.2023

Malta: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Relativt tryggt resmål. Framför allt unga resenärer bör iaktta allmän försiktighet. Vänstertrafik.

Aktuellt

Malta har slopat covid-19-restriktionerna.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Malta är ett relativt tryggt resmål. Man bör trots allt hålla koll på sin egendom och vara särskilt uppmärksam i vänstertrafiken. Charterresenärer bör följa researrangörernas anvisningar.

Även om kvälls- och nattlivet på turistorterna i sig är stillsamt bör framför allt unga resenärer vara försiktiga när de rör sig i nattlivet.

I Europa är myndigheternas beredskapsnivå i allmänhet förhöjd på grund av risken för terrorism. Inget särskilt hot har riktats mot Malta. Resenärer uppmanas att iaktta allmän vaksamhet, och att vara försiktiga speciellt vid turistmål, i kollektivtrafiken och i närheten av offentliga byggnader.

Eftersom det inte finns någon ambassad på Malta och därmed ingen myndighet som kan utfärda pass, är ambassaden i Rom den närmaste myndigheten som kan förnya pass. Om ditt pass blir stulet eller försvinner eller blivit gammalt kan passkontoret på Malta bevilja ett Emergency Travel Document (ETD) för en resa.

I sådana fall ska du kontakta den finska ambassaden i Rom, som ger vidare instruktioner (consulate.roo@formin.fi eller tfn +39 06 85 22 31).

Det allmänna nödnumret på Malta är 112.

Brottsligheten

Fickstölder förekommer i någon mån. Hålla noga uppsikt över väska och plånbok, särskilt i fulla bussar.

Maltapolisens webbplats: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Malta har vänstertrafik. Trafikkulturen avviker från den finska, var uppmärksam både när du går och kör bil. Vägarnas skick varierar.

Naturförhållanden

På grund av hettan på sommaren bör resenärer undvika överansträngning, sightseeing och köer till museer vid direkt exponering av solsken. Det är viktigt att komma ihåg att dricka tillräckligt. Framför allt äldre personer och barn uppmanas att stanna inomhus på Malta under dagens hetaste timmar.

Bada enbart vid badstränder där det är tillåtet. Det är viktigt att iaktta badförbud på stränderna: en röd flagga innebär att det är förbjudet att bada.

Hälsoläget

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare.

Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument