Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
27.7.2020

Marocko: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Trafiken utgör den största säkerhetsrisken. Kulturskillnaderna bör beaktas. Risk för terrordåd. Demonstrationer och stora sammankomster bör undvikas. Vi rekommenderar inte att man rör sig ensam på ödsliga platser när det är mörkt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Marocko är samhälleligt ett stabilt land som är relativt tryggt för utländska besökare. Marockos säkerhetsmyndigheter följer aktivt med säkerhetsläget och är synliga på gatorna. Terrordåd kan dock inträffa. Beskickningen uppmanar resenärer att vara försiktiga och alerta i största allmänhet överallt i Marocko. Det gäller att ta lokala myndigheters anvisningar på allvar och följa med lokala och internationella medier regelbundet. Man bör undvika att vistas ensam i synnerhet på ödsliga platser när det är mörkt.

Brottsligheten

Enstaka rån och annan brottslighet förekommer. Fysiskt våld är dock sällsynt. Ficktjuvar och väskryckare är aktiva på platser med mycket folk. I synnerhet i fortskaffningsmedel gäller det att vara försiktig. Stölderna har ökat i synnerhet i Casablanca och andra storstäder.

Brottsanmälan ska göras till den lokala polisen och intyg över händelsen begäras för både försäkringsbolaget och myndigheterna.

Transportera aldrig någon annans bagage över gränsen och ta inte med paket av främlingar för att posta dem vidare i Europa. Ibland har narkotika gömts i resenärers bagage utan att de känt till det.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den största säkerhetsrisken i Marocko är trafiken. Trafikkulturen är mycket annorlunda än i Finland, och trafiksäkerheten är svag. Ofta respekteras inte trafikregler eller trafikljus. I synnerhet som fotgängare gäller det att vara försiktig.

Landsvägskörning bör undvikas i mörker. Körning i mörker på avlägsna motor- och landsvägar medför säkerhetsrisker. Utöver risker relaterade till fordon som kör utan ljus eller parkerats på vägen samt fotgängare och djur på landsvägarna kan även rån och annan skadegörelse förekomma sporadiskt.

Den som reser med husbil, husvagn eller tält bör endast övernatta på auktoriserade och övervakade campingplatser. Detta rekommenderas i synnerhet med tanke på den personliga säkerheten. Att övernatta på andra ställen än officiella campingområden kan utgöra en avsevärd säkerhetsrisk. Myndigheterna i Marocko kräver också att utlänningar som vistas över ett år i Marocko har giltigt marockanskt körkort. För marockanska försäkringsbolag är detta ett villkor för utbetalning av eventuellt skadestånd.

Naturförhållanden

Marocko är jordbävningsområde, och små jordbävningar inträffar regelbundet.

I norra Marocko och bergiga regioner kan störtregn på hösten och vintern orsaka plötsliga och farliga översvämningar. Det gäller att vara särskilt försiktig i floddalar och när man korsar flodfåror som i allmänhet är uttorkade. Regn kan snabbt orsaka en flera meter hög störtflod i flodfåror. Översvämningar orsakar ofta även dödsfall. Det gäller att följa myndigheternas ruttanvisningar. I bergen finns det få märkta rutter. Det är bra att anlita guider som auktoriserats av marockanska myndigheter. Att resa i grupp rekommenderas.

Havsstränderna är ofta oövervakade. Undvik att simma på andra platser än märkta badstränder. Undervattensströmmar, vågor och vindar kan vara farligt kraftiga, och det är viktigt att sörja för säkerheten när man rör sig på stränder eller på surfbräda. Det gäller att ta meddelanden om exceptionella väderfenomen och de lokala myndigheternas anvisningar på allvar.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra exceptionella arrangemang kan orsaka dröjsmål på flygplatser och gränsstationer samt även under andra resor. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor. Ytterligare information om Marocko finns på beskickningens webbplats https://finlandabroad.fi/web/mar/aktuellt

Den offentliga sjuk- och hälsovårdens nivå motsvarar inte nivån i Europa. Utanför stora städer är sjuk- och hälsovårdsservicen begränsad.

Läkare och sjukhus förutsätter i allmänhet kontantbetalning.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I ett islamskt land avviker uppfattningen om jämställdhet mellan könen från den nordiska. I synnerhet kvinnor bör undvika att röra sig ensamma i mörker och på ödsliga ställen. När det gäller klädsel är koden mer strikt i Marocko än i Finland. I större städer är inställningen dock relativt liberal. Även i medinor (gamla stadsdelar) i större städer rekommenderas strikt klädsel.

Under ramadan är de flesta restaurangerna stängda eller har begränsade öppettider. Och i allmänhet serverar de inte alkohol. Fastan under ramadan omfattar inte andra religiösa samfund, men det rekommenderas att man inte offentligt bryter mot fastan. Utöver ätande omfattar rekommendationen också bland annat offentligt drickande, tuggummituggande och rökning. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid klädsel som respekterar lokala seder under ramadan.

Icke-muslimer kan endast besöka moskén Hassan II i Casablanca.

Kritik mot islam, Västsaharas ställning, konflikterna i Mellanöstern och andra politiska frågor kan orsaka demonstrationer och protester mot utlänningar även i Marocko. Det rekommenderas att resenärer håller sig borta från demonstrerande folkmassor oberoende av orsaken till demonstrationen.

Innehav av narkotika är straffbart. Narkotikabrott leder i allmänhet till minst två års fängelsestraff. Man ska aldrig transportera en annan persons bagage över gränsen eller ta med saker av okända för att posta dem vidare i Europa. Ibland har narkotika gömts i resenärers bagage utan att de känt till det.

Relationer mellan samma kön och utomäktenskapliga relationer är brott. I praktiken väcks åtal mot utlänningar i sådana fall främst då den andra parten är marockan.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Man kan ta del av information av myndigheterna via länken nedan: Trafikministeriet i Marocko: http://www.equipement.gov.ma/Pages/accueil.aspx
och på beskickningens webbplats https://finlandabroad.fi/web/mar/aktuellt.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Rabat

6 rue Beni Ritoune
SOUISSI RABAT
MOROCCO
+212 537 658 775
sanomat.RAB@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument