Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
2.3.2020

Marocko: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Trafiken är det största säkerhetshotet. Beakta kulturella skillnader. Det finns en risk för terrordåd. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar. Rör dig inte ensam i avlägsna trakter eller efter mörkrets inbrott.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.
De marockanska myndigheterna kan införa särskilda säkerhetskontroller på flygplatserna och i hamnarna.

Läs de marockanska myndigheternas rekommendationer och aktuell information om coronaviruset på webbplatsen för Marockos hälsomyndighet: https://www.sante.gov.ma/pages/actualites.aspx?idactu=410

Det marockanska hälsoministeriets avgiftsfria infonummer om coronaviruset: +212 (0) 8010004747

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Marocko är ett samhälleligt stabilt land som är relativt tryggt för utländska besökare. Säkerhetsmyndigheterna följer säkerhetssituationen noggrant, vilket syns i gatubilden. Det förekommer ändå alltid en risk för terrordåd. Ambassaden uppmanar alla resenärer till försiktighet och uppmärksamhet i hela landet. Respektera de lokala myndigheternas anvisningar och följ regelbundet internationell och lokal media. Undvik att röra dig ensam i synnerhet i avlägsna trakter och efter mörkrets inbrott.

Särskilda säkerhetsrisker

Religion, politik och Västsaharas ställning är känsliga ämnen i Marocko. Om utlänningar tar ställning eller är mycket intresserade av dessa frågor kan det väcka anstöt och fånga säkerhetsmyndigheternas uppmärksamhet. Undvik att röra dig ensam på avlägsna eller tysta platser efter mörkrets inbrott. På turistmålen finns det guider som erbjuder sina tjänster. Du försäkrar dig bäst om guidens kunnande och pålitlighet genom att välja en guide som är auktoriserad av de marockanska myndigheterna.

Det finns rabies i Marocko och vi rekommenderar att du tar rabiesvaccin om du vistas en längre tid i landet. Det finns mycket herrelösa hundar och katter på gatorna och det lönar sig att undvika kontakt med dem.

Brottsligheten

Det förekommer enstaka rån och en del annan brottslighet. Fysiskt våld är emellertid ovanligt. Fick- och väskstölder förekommer där det är trängsel. Var särskilt uppmärksam i kollektivtrafiken. Stölder har blivit allt vanligare särskilt i Casablanca och de andra storstäderna.

Man ska alltid göra brottsanmälan till den lokala polisen och be om en kopia av anmälan med tanke på försäkringsbolag och andra myndigheter.

För aldrig någon annan persons bagage över gränsen och ta inte emot paket av främmande människor för att posta dem vidare i Europa. Det har hänt att droger gömts i någons bagage utan att personen vetat om det.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största säkerhetsrisken i Marocko. Trafikkulturen skiljer sig avsevärt från Finland och trafiksäkerheten är dålig. Bilisterna bryter ofta mot trafikreglerna och respekterar inte trafikljusen. Särskilt fotgängare ska vara på sin vakt.

Undvik att köra på landsvägarna efter mörkrets inbrott. Att röra sig på avlägsna motorvägar och andra vägar efter skymningen innebär vissa säkerhetsrisker. De vanligaste riskerna gällerfordon utan ordentliga lyktor och fordon parkerade längs med vägarna samt fotgängare och djur på landsvägarna. Då och då kan det också förekomma rån och vandalism.

Personer som reser med husbil, husvagn eller tält ska övernatta på officiella övervakade campingområden. Vi rekommenderar detta med tanke på din egen säkerhet. Att övernatta utanför de officiella kampingområdena kan innebära en avsevärd säkerhetsrisk.

Myndigheterna kräver också att utlänningar som vistas i landet i över ett år skaffar ett marockanskt körkort. De marockanska försäkringsbolagen förutsätter detta för att man ska få skadestånd.

Naturförhållanden

Marocko ligger i ett jordbävningsområde och det sker små skalv nu och då.

I norra Marocko och i bergstrakterna kan störtregn på hösten och vintern plötsligt orsaka farliga översvämningar. Var särskilt försiktig om din rutt går genom en floddal och över flodbäddar som i allmänhet är torra. Regn kan snabbt orsaka flera meter höga flodvågor som fyller flodfåran. Översvämningarna kräver ofta dödsoffer. Det lönar sig att följa myndigheternas anvisningar när det gäller val av resrutter.

Det finns bara få märkta rutter i bergstrakterna. Anlita guider som auktoriserats av marockanska myndigheter och rör dig helst i grupp.

Havsstränderna är oftast oövervakade. Simma bara vid märkta badstränder. Undervattensströmmarna, vågorna och vindarna kan vara farligt kraftiga, varför det är viktigt att du tryggar din säkerhet när du rör dig i närheten av stränder eller surfar/vindsurfar. Ta väderrapporter som gäller exceptionella väderförhållanden på allvar och respektera de lokala myndigheternas anvisningar.

Hälsoläget

Nivån på den offentliga sjuk- och hälsovården motsvarar inte den europeiska. Utanför de stora städerna är tillgången till hälsovårdstjänster begränsad.

Läkare och sjukhus kräver ofta kontant betalning.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Uppfattningen om jämställdhet mellan könen avviker från de nordiska länderna. I synnerhet kvinnor ska undvika att röra sig ensamma ute efter mörkrets inbrott och på ensliga platser. Marocko är mera konservativt än Finland när det gäller klädsel. I de större städerna är atmosfären ändå relativt liberal. Återhållsam klädsel rekommenderas även i de större städernas gamla stadsdelar (medina).

Under ramadan är de flesta restaurangerna stängda eller har begränsade öppettider. Alkohol säljs vanligtvis inte under ramadan. Fastan gäller inte andra religioner, men undvik ändå att bryta mot fastan offentligt. Förutom att äta innebär det också bland annat att dricka vatten, äta tuggummi eller röka offentligt. Beakta det lokala respektfulla sättet att klä sig särskilt under ramadan.

Icke-muslimer får endast besöka Hassan II:s moské i Casablanca.

Kritik mot islam, Västsaharas ställning, konflikten i Mellanöstern och andra politiska frågor kan också i Marocko väcka protester och orsaka demonstrationer mot utlänningar. Turister ska hålla sig på avstånd från alla folkmassor som demonstrerar.

Innehav av droger är straffbart. För narkotikabrott döms ofta minst två års fängelse. För aldrig någon annan persons bagage över gränsen och ta inte emot paket av främmande människor för att posta dem vidare i Europa. Det har hänt att droger gömts i bagaget utan att personen vetat om det.

Homosexuella och utomäktenskapliga relationer är förbjudna i lagen. I praktiken kan en utlänning bli åtalad för dessa brott om den andra parten är marockan.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Rabat

6 rue Beni Ritoune
SOUISSI RABAT
MOROCCO
+212 537 658 775
sanomat.RAB@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument