Undvik resor som inte är nödvändiga.

På grund av coronaviruspandemin är den allmänna rekommendationen, som gäller alla länder, att undvika resor som inte är nödvändiga. Ett undantag är Brasilien och Sydafrika, för vilka rekommendationen är att du ska undvika alla resor till länderna, i enlighet med rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd.

På grund av den allmänna säkerhetssituationen i vissa länder avråder vi också från alla resor eller att du omedelbart avlägsnar dig ur landet. Om du trots allt beslutar dig för att resa, kontrollera de aktuella inreserestriktionerna och andra bestämmelser med landets myndigheter innan du reser. När du återvänder till Finland från utlandet ska du beakta anvisningarna om karantän av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera
20.11.2020

Luxemburg: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning.

Aktuell information om läget i Luxemburg finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/lux/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-luxemburgissa/384951Länk till en annan webbplats..

Följ också de lokala myndigheternas information.
Ambassaden delar ocså aktuell information i sociala medier, https://www.facebook.com/FinnishEmbassyBrusselsLänk till en annan webbplats. och https://twitter.com/FinEmbBrusselsLänk till en annan webbplats..

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498Länk till en annan webbplats.
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637Länk till en annan webbplats.
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fiLänk till en annan webbplats.

Allmänna säkerhetsläget

De luxemburgska myndigheterna informerar om den aktuella säkerhetssituationen:

Webbplats för krisinformation (på engelska): https://www.infocrise.lu/en/web/guestLänk till en annan webbplats.

Nationella Skyddskommissionen (på engelska): https://hcpn.gouvernement.lu/en.htmlLänk till en annan webbplats.
Iaktta normal försiktighet: håll pass, pengar och andra viktiga ägodelar på en säker plats och nära kroppen när du rör dig på stan.
Den närmaste beskickningen som utfärdar pass är Finlands ambassad i Bryssel.

Allmänna nödnummer i Luxemburg:
Allmänt nödnummer 112.
Polisen 113

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Om du reser med egen bil ska du se till att bilförsäkringen är i kraft och tillräckligt täckande.

Mer information om trafiksäkerheten i Luxemburg (på franska) https://transports.public.lu/fr.htmlLänk till en annan webbplats.

I Luxemburg är kollektivtrafiken gratis för alla.

Mer information om kollektivtrafiken i Luxemburg (på franska): https://luxembourg.public.lu/fr/vivre/mobilite/transport-public.htmlLänk till en annan webbplats.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Mer information https://finlandabroad.fi/web/lux/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-luxemburgissa/384951Länk till en annan webbplats.

Det lönar sig absolut att ha en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder.

Ta med det europeiska sjukvårdskortet när du reser. Du får kortet gratis vid Folkpensionsanstalten:
http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortetLänk till en annan webbplats.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLänk till en annan webbplats.
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/Länk till en annan webbplats.
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.euLänk till en annan webbplats.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Den luxemburgska folkhälsomyndighetens coronainformation (på franska) http://sante.public.lu/fr/actualites/2020/01/20200123-coronavirus/index.htmlLänk till en annan webbplats.

Informationsforumet för hälsomyndigheten i Luxemburg (på franska):
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.htmlLänk till en annan webbplats.

Ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/lux/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-luxemburgissa/384951Länk till en annan webbplats.

Luxemburgs närmaste ambassad i ligger i Danmark:
Kontaktuppgifter
Embassy of Luxemburg
E-post: copenhague.amb@mae.etat.lu
https://copenhague.mae.lu/enLänk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument