Undvik resor som inte är nödvändiga.

På grund av coronaviruspandemin är den allmänna rekommendationen, som gäller alla länder, att undvika resor som inte är nödvändiga. Ett undantag är Brasilien och Sydafrika, för vilka rekommendationen är att du ska undvika alla resor till länderna, i enlighet med rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd.

På grund av den allmänna säkerhetssituationen i vissa länder avråder vi också från alla resor eller att du omedelbart avlägsnar dig ur landet. Om du trots allt beslutar dig för att resa, kontrollera de aktuella inreserestriktionerna och andra bestämmelser med landets myndigheter innan du reser. När du återvänder till Finland från utlandet ska du beakta anvisningarna om karantän av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera
12.2.2021

Liechtenstein: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Ta med pass och europeiskt sjukvårdskort på resan. Beakta väderleks- och vägtrafikförhållandena.

Aktuellt

På grund av coronaepidemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Liechtenstein hittar du på beskickningens webbplats https://finlandabroad.fi/web/che/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-sveitsiss-c3-a4-ja-liechtensteinissa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=23388080Länk till en annan webbplats. och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Coronavirusmeddelande av Liechtensteins centralhälsomyndighet:
https://www.llv.li/inhalt/118724/amtsstellen/coronavirusLänk till en annan webbplats.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498Länk till en annan webbplats.
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637Länk till en annan webbplats.
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fiLänk till en annan webbplats.

Allmänna säkerhetsläget

Liechtenstein är ett mycket tryggt land för resenärer. Den bästa säkerheten på resan ger en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat reseförsäkring.

De schweiziska myndigheternas app för risksituationer (omfattar också Liechtenstein) kan laddas ner på smarta enheter:
https://www.alert.swiss/Länk till en annan webbplats.
I nödfall ska du i första hand vända dig till den lokala polisen.

Nödnummer
allmänt nödnummer 112
polis 117
brandkår 118
ambulans 144

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Om du rör dig med egen bil bör du se till att du har tillräckligt omfattande bilförsäkring. Liechtenstein saknar en egen motorvägsavgift, men beroende på ankomstriktningen ska antingen Schweiz eller Österrikes motorvägsavgift betalas.

Varierande väderförhållanden kan orsaka störningar i vägtrafiken. Skidturister och friluftare bör absolut iaktta myndigheternas anvisningar relaterade till snö- och jordskred.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.
Ytterligare information https://finlandabroad.fi/web/che/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-sveitsiss-c3-a4-ja-liechtensteinissa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=23388080Länk till en annan webbplats.

Vi rekommenderar att du skaffar ett europeiskt sjukvårdskort. Du får det europeiska sjukvårdskortet gratis vid Folkpensionsanstalten och med det får du nödvändig sjukvård i EU- och EES-länder samt Schweiz till samma priser och villkor som landets invånare. Ytterligare information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokorttiLänk till en annan webbplats..

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLänk till en annan webbplats.
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/Länk till en annan webbplats.
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.euLänk till en annan webbplats.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument